Thursday, Apr 24th

Last update07:37:00 PM GMT

Fočaci Žrtve Agresije na BiH Žrtve M.Z. Slatina - Vojvodići

Žrtve M.Z. Slatina - Vojvodići

Ubijena na drugom mjestu:

1. KRNDŽIJA (SULEJMAN) TIJA, rođena 1928., domaćica. Poginula je od granatiranja u Džindićima - Goražde. Sahranjena je na groblju u Kolijevci.