Saturday, Apr 19th

Last update07:37:00 PM GMT

Fočaci Žrtve Agresije na BiH Žrtve M.Z. Čelikovo Polje - Mazoče

Žrtve M.Z. Čelikovo Polje - Mazoče

Ubijeni:

1. LIKOVIĆ (AHMET) BEĆIR, rođen 1925. Ubijen 9. juna 1992. pored mosta na Tari kod Šćepan Polja.

2. LIKOVIĆ HALIMA, žena Bećira. Rođena 1925. Ubijena u selu 8. juna 1992.

3. RIKALO (SALKO) ALIJA, rođen 1933. Ubili ga gore pomenuti Srbi 8. juna 1992. Srbi su ga zakopali u livadi Alije Rikala ispod seoskog groblja. Ekshumiran.

4. RIKALO DERVIŠA, žena Šabana. Rođena 1937., domaćica. Ubijena u selu 8. juna 1992. U zločinu su učestvovali Ljubomir Dostić, Simo Kovač i Dragan Nitković. Sahranili (zakopali) su ga Srbi u livadi Alije Rikala, ispod seoskog groblja. Ekshumirana.

5. RIKALO (MEHO) FEHIM, rođen 1951. Ubijen u selu. U zločinu učestvovali već pomenuti Srbi, koji su ga ukopali u livadi Alije Rikala, ispod seoskog groblja. Ekshumiran.

6. RIKALO (ŠABAN) MUSTAFA, rođen 1963., zemljoradnik. Četnici su ga ubili 8. juna 1992. U zločinu su učestvovali Ljubomir Dostić, Simo Kovač i Dragan Nitković. Srbi su ga zakopali u livadi Alije Rikala, ispod seoskog groblja. Ekshumiran.

7. RIKALO (ALIJE) OMER, rođen 1969. Ubili ga gore pomenuti Srbi 8. juna 1992. Srbi ga zakopali u livadi Alije Rikala, ispod seoskog groblja. Ekshumiran.

8. RIKALO RAŠIDA, rođena 1954., domaćica. Ubijena u selu 8. juna 1992. U zločinu učestvovali već pomenuti Srbi. Zakopana je u livadi Alije Rikala, ispod seoskog groblja. Ekshumirana.

9. RIKALO (FEHIM) SAMIR, rođen 1975., učenik. Ubijen u selu 8. juna 1992. U zločinu učestvovali već pomenuti Srbi. Sahranjen (zakopan) od strane Srba u livadi Alije Rikala, ispod seoskog groblja. Ekshumiran.

10. RIKALO (OSMAN) ŠABAN, rođen 1932., radnik. Ubijen 8. juna 1992. u selu. U zločinu su učestvovali već pomenuti Srbi. Četnici ga ukopali u livadi Alije Rikala, ispod seoskog groblja. Ekshumiran.

11. RIKALO (ŠABAN) ŠABAN, rođen 1972., zemljoradnik. Ubijen u selu 8. juna 1992. U ubistvu su učestvovali Ljubomir Dostić, Simo Kovač i Dragan Nitković. Srbi su ga zakopali u livadi Alije Rikala, ispod seoskog groblja. Ekshumiran.

12. ŠAHINOVIĆ (HAJRO) SELIM, rođen 1910., penzioner. Već spomenuti ubili su ga 8. juna 1992. Ukopan pored kuće Hakanović Hamida u selu Hrankovići. Sahranio ga je Munib Šahinović, uz kuću ispod strehe zapadno. Ekshumiran.