Thursday, Apr 17th

Last update07:37:00 PM GMT

Dosije Svjedočanstva Izvod iz izjave broj 2016/93 - Foča

Izvod iz izjave broj 2016/93 - Foča

Agresija na Foču zadesila me je sa roditeljima, braćom i sestrama u našem stanu u Foči, odakle su nas jula mjeseca, konplet familiju zarobili i odveli u logor "partizan" u Foči, sredinom jula 1992 godine. Oca su odveli od nas i do dana današnjeg ne znam ništa za njega.

Majka i ja smo prvo veče od svih 27 dana, koliko smo bili u zarobljeništvu, odvedene sa S. čijege se prezimena ne sjećam i sve tri smo silovane. Mene su silovali pred mojom majkom, tukli su je i tjerali da sve to gleda. Poslije su me opet odveli na silovanje i devet puta silovali u narednih devet noći. U tome su učestvovali pripadnici srpske vojske. Imali su kokarde, brade, noževe i bombe, sa remenicima preko prsa. Mamu su silovali dva puta, a S. su svo vrijeme tukli i svako veče silovali. S. je iz Rogatice i imala je bebu od dva mjeseca, koju je rodila u šumi. Beba je u logoru umrla. S. je sa nama zajedno razmjenjena avgusta 1992 godine i tako smo došli na slobodnu teritoriju.

Napomena:

Izjava je uzeta neposredno nakon operativnog zahvata, obzirom da se djevojčica usljed fizičkog zlostavljanja teško razbolila, pa je bilo neophodno hirurški intervenisati.

 

STATEMENTS

Excerpt from the statement No. 2016/93 - Foča

Aggression on Foča found me, my parents, brothers and sisters in our apartment in Foča where from we, the complete family, were detained in July and taken to the detention camp "Partizan" in Foča in mid July 1992.   My father was separated from us and until today we have no information about him.

We have been detained 27 days.   The first night of our detention my mother, I and S. (I can not remember her surname) were raped.   I was raped before the eyes of my mother, they beat her up forcing her to look the scene.   During the next nine nights I was raped nine times. Those who raped us were the members of the Serb army.   They had cockards, beards, knifes and bombs with cartridge belts over their breasts.   My mother was raped two times, and S. was beaten up and raped every night.   S. was from Rogatica and she had a two-months old baby delivered in the woods.   The baby died in the detention camp.   S. was exchanged together with us in August 1992 and so we reached the free territory.

Note: The statement is taken immediately after a surgery operation as due to physical mistreatment the girl was badly ill and the surgery was necessary.