Thursday, Apr 17th

Last update07:37:00 PM GMT

Dosije Svjedočanstva Izvod iz izjave broj 10824/96 - Foča

Izvod iz izjave broj 10824/96 - Foča

U logoru za žene "Partizan" Foča bila sam zatočena od jula do avgusta 1992 godine.

U julu 1992 godine u 5 sati ujutro četnici su nalai naše selo oko desetak kilometara daleko od Foče. Vidjela sam da je bilo punih pet autobusa četnika, svi u šarenim odijelima, neki sa pokrivenim licima, neki sa maskama, samo se oči vide, a drugi sa sa crnim trakama preko čela, neki sa rukavicama bez prstiju, neki sa bijelim, a neki sa crvenim trakama. Opkolili su selo, pucnjava je počela sa svih strana. Dok smo bježali, već je troje, četvero kod bajti bilo mrtvo, I. Č. star oko 40 godina, S. K. star oko 37-38 godina, F. O. stara oko 24 godine, nosila je na leđima dijete od 2 godine (A. i on je ranjen). Bilo je još puno ranjenih.

Presjekli su nam put i mi nismo imali izlaza. Moj muž i naš sin od 10 godina ostali su u šumi, a ja sam sa drugom grupom opkoljena. Tu su nas odmah počeli tući i maltretirati i ubili su 9 ljudi (sve civili). Ubistvo su izvršili tako što su iz grupe nas žene i djecu odvojili na jednu livadu, a muškarce sve na drugu stranu. Poredali su ih u stroj i iz blizine od oko 2 metra pucali u njih. To je bila velika grupa četnika, ispred koje je njih desetak u streljačkom stroju pucalo na muškarce i pobili ih.

Čula sam lično kad je naredbu dao Z., vojvoda iz Miljevine. Prvo je rekao: "Na stranu žene i djeca, na stranu muškarci". Kada smo bili odvojeni na 3 metra, rekao je: "Ubijajte muškarce", U tome je zapucalo, mi smo pomagale, vidjela sam kako muškarci pogođeni padaju, a onda su nas potjerali u neke barake radilišta hidrocentrale Buk Bijela. Tu su nas poredali da nas pobiju na jednu obalu Drine, a S. je zavikao: "Nemojte žene i djecu, nisu krivi". onda su nas počeli voditi u barake i odmah sve redom žene i djecu žensku - djevojčice, silovati. najmlađe su bile E. stara 15 godina, D. stara 16 godina, D. stara 15 godina, S. stara 22 godine, Z. stara 22 godine. Ostalo su bile udate žene.

Mene je tu u baraci silovao neki Crnogorac prilikom kobajagi ispitivanja. Također su u baraci silovali još sedam žena. Tog istog jula 1992 godine navečer su nas potrpali i doveli u SŠC u Aladži. To je škola i ja sam sa još oko 50, sve žena i djece, bila u učionici na II spratu od stubišta prva vrata lijevo. Meni je T. oduzeo mindžuše, udarajući me nogom. To isto veče počela su i masovna silovanja. To je trajalo od prvog dana do zanjeg dana, svako veče. Dolazile su u noći grupe četnika i odvodili po tri, četri, po dvije, kako kad, nekad dignu sve. U kombi nas potrpaju kao ovce i vode po kućama, stanovima, izgorjelim kućama i tu vrše silovanje, meltretiranja, tuku nas.

Jedno veče su me silovali dok sam znala brojati, njih 10, a poslije sam se onesvijestila i u polubunilu sam osjećala da me fizički zlostavljaju i siluju, polijevali su me vodom i rakijom.

To veče, iz sale Partizan odveo me je D. K. (Dragoljub Kunarac Žaga) u neku izgorjelu kuću pod Musalom i on me je prvi silovao pred njih oko 15 srpskih vojnika. Kad je završio rekao je Z.: "Ajde, šta čekaš ti?". Tako je bila redaljka i ja sam brojala do njih 10, a poslije sam se onesvijestila. Svi su me udarali puškom, a najviše D. K., govorio mi je da ću rađati Srbe, da neću više rađati Muslimane.

Osmi dan su nas odveli u "Partizan" kamionom. Tu sam bila nešto više od mjesec dana. Svako veče su nas odvodili na silovanje. Bilo nas je oko 85 žena, djece i staraca. Više puta je bilo da nas po 3-4 žene izvedu i u istoj prostoriji siluju i to po njih više, po 20-30 ih je znalo biti. tako je bilo svo vrijeme, svako veče su nas odvodili na silovanje i više njih bih silovali istu ženu ili djevojku. U Partizanu su silovanje: M., B., D., sestra joj E. (16 godina), S. S., Z. Z., a H. H. (staru 47 godina) silovali su nasred sale "Partizan" pred svima i to kada su nas mlađe odveli, a nju našli među ostalim u sali. Rekli su: "Neka i ona zna na leđima ležat". To je bila grupa od 6 četnika, dva su se na njoj izmjenjivala. Djeca i starci su gledali kako je plakala i otimala se. Vidjela je i moja kći, koja je tu bila, a mene su odveli na silovanje. Svo ovo vrijeme dvoje djece bilo je sa mnom u logoru i vidjelu su šta se radi. Nekada su me vraćali sa silovanja ujutro, nekada u podne svu pretučenu, crnu, da me nisu prepoznale žene na vratima. Djeca su plakala, pomagala, poslije su i djecu fizički maltretirali, a među njima i mog sina.

Tako su i kćerku u avgustu 1992 godine odveli kod SsUP-a u neku kuću. Bilo ih je 4-5. Kada su mene vratili sa silovanja, zapomagala sam gdje mi je dijete. Tada mi je čuvar logora - komšija pomogao i spasio je. Nakon pola sata su je vratili. Pričala mi je da su htjeli silovati, ali H. ju je uspio spasiti.

Nas devet, kada smo došle u Novi Pazar, odmah smo otišle doktoru  i trudne su bile: G. G., Z., P. P., B. B., Č. Č., A. A. i sve su u Novom Pazaru očišćene kod privatnog ljekara. Ja nisam bila trudna, ali sam teško oštećenog zdravlja.

 

STATEMENTS

Excerpt from the statement No. 10824/96 - Foča

In women detention camp "Partizan" in Foča I was detained from July 1992 to   August 1992.

Chetniks attacked our village of on July 1992 at 5 o'clock in the morning.   The village is ten kilometres far from Foča.   I saw five bus full of Chetniks.   They all were in camouflaged uniforms, some with their faces covered with socks, some with a kind of masks - only eyes were visible, and some were with strips on their foreheads.   Some had gloves without fingers and some had white and red strips on.   They surrounded the village and fire started from all directions.   While we started running three or four of us were already killed.   Those killed were: I.Č. about40-years old, S.K. 37 or 38-years old, F.O. 24-years old -she has a two-years old child on her back, A. and he was wounded.   All of them were civilians.   There were many wounded also.

They cut our road and we had not way out.   My husband and our son stayed in the woods and I with other group of people was surrounded.   Chetniks started to mistreat us and to beat us. They killed then 9 men, all civilians.   The murders were done so that they separated from the group women and children and took them to the field and men were on the other side.   They lined the men like in a row and started to shoot at them from the distance of 2 meters.   That was a big group of Chetniks and ten of them were in the firing line shooting at our men.

I heard personally that the order was given by Z., a duke from Miljevina.   He said first "Women and children to go on one side and men to the other side".   When we were at distance of about 3 meters he said: "Kill the men".   Fire started and women started to cry and scream.   I saw men shot at falling down.   Then they escorted us to some barracks in the place of Mjesaja, the working site of the Buk Bijela electric plant.   They lined us on the bank of the Drina River to kill us.   S. started to scream: "Do not harm women and children, they are not guilty".   Then they took us to the barracks and started to rape us, all of us even the girls.   The youngest were E.B. 15-years old, D.K. 16-years old, D.S. 15-years old, S.S. 22-years old.   Others were married women.

I was raped there in that barracks by a certain Montenegrin and that was during alleged interrogation.   Seven other women in that barracks were also raped.   On that very 3 August 1992, in the evening, they transported us to the High School Centre "Aladža".   Me and other 50 women and children were in that school.   I was in the classroom on the second floor the first door to the left from the stairs.   I was there for seven days.   That night they started taking our jewellery and money from us.   T. took my earrings hitting me with his legs.   That night mass rapes started and were continued every night.   Groups of Chetniks used to come during night and take one, two or three, sometimes all, women and girls.   They crowed us in the small buss like sheep and take us to different houses, apartments or burnt houses and there we were raped, mistreated and beat up by them.

One night I was raped by 10 of them while I was able to count and then I fainted but I felt that they continued to rape and torture me.   They were pouring water and brandy on me.

That night D.K. took me from the "Partizan" hall to a burned house under Musala and he was the first who raped me there in front of 15 Serb soldiers.   When he finished he said to Z.: "What are you waiting"?   And they started to rape me one after other.   I counted until 10 and then fainted.   All of them beat me with their rifle butts and D.K. was the worst.   He was telling me that I would give birth to Serbs and not to Muslims any more.

On the eighth day they took us in a truck to the "Partizan".   I was there more then one month. We were taken every night to be raped.   There were about 85 women and children and elderly persons.   On some occasions they used to take 3 or 4 women and then 20 to 30 Chetniks raped us.   There in the "Partizan" the following were raped: M.M., B.B., D.B., her sister is E. 16-years old, S.S., Z.Z. and H.H. 47-years old.   The last mentioned was raped in the hall.   They said: "Let her know how it is to lie on her back".   The group of 6 Chetniks was there then.   Two were on her. Children were looking how she tried to resist and cried.   My daughter born in 1979 saw the scene as she was there, and I was taken to be raped at that time.   My two children were in that detention camp all the time and they also saw what was done there.   Sometimes they took me back after rape early in the morning completely beaten up, black and women could not recognise me seeing me on the door.   Children were crying and asking for help.   My son was also mistreated.  

My daughter was taken on August to a house next to the Internal Affairs Secretariat (SUP). There were 4 or 5 of them.   When I was taken back after being raped I cried asking where my daughter was.   The guard in that detention camp helped me then and he saved my daughter.   They took her after half of an hour.   He talked that they intended to rape her but H. succeeded to save her.

When nine of us came to Novi Pazar we went to see doctor. Those who were pregnant were: G.G., Z., P.P., B.B., Č.Č., A.A. and all of them had abortions done by a private doctor. I was not pregnant but my health condition is bad.