Saturday, Apr 19th

Last update07:37:00 PM GMT

Fočaci Žrtve Agresije na BiH Žrtve M.Z. Kratine - Visokovići

Žrtve M.Z. Kratine - Visokovići

Ubijeni:

1. MAHMUTOVIĆ NAZIJA, žena Huse. Rođena 1915. Ubijena pa zapaljena u jednoj štali u selu Lubure, gdje su je uhvatili prilikom povlačenja. Ekshumirana.

2. NEZIREVIĆ (ARIF) ATIF, rođen 1922., zemljoradnik. Poginuo je od granatiranja u selu Vujnovići (opština Kalinovik). Tu ga je sahranio sin Fehim.