Saturday, Apr 19th

Last update07:37:00 PM GMT

Jabuka

Komisija koja je radila u MNO Jabuka u sastavu: Hodžić Adem, Šorlija Mujo , Dubovina Neđo, Dubovina Miloš , Bjelobrković Drago i zapisničar Jahić Mehmed, a u prisustvu mještana: Elez Krsta iz Jamića, Mekić Šaćira iz Jabuke, Golijanin Koste iz Rodijelja, Kruščica Avdije iz Grepka, Simović Milenka iz Ukšića i Šorlija Halila iz Dragojevića daju zajedničku izjavu:
"U prvoj polovini mjeseca decembra 1941 godine četnici su upali na našu teritoriju pozivajući muslimane da mirno ostanu kod svojih kuća i da im niko nište neće činiti, a već krajem mjeseca počinju da ubijaju sve redom: žene, djecu, starce.Do polovine mjeseca januara 1942 godine zaklali su 49 lica, mal su otjerali prema Goraždu i Prači i sve što je vrijedno opljačkali su. Četnički komandanti i koljači bili su:

 1. Cvjetanović Grujo
 2. Derikonja Savo
 3. Bulatović Marko iz Crne Gore
 4. Lukić Stjepan
 5. Kosorić Radivoje
 6. Ćelonja Rajko iz Vlasenice
 7. Pelemiš Anđelko iz Prače
 8. Trifković Slobodan
 9. Kovač Savo
 10. Herin Ostoja
 11. Herin Ilija
 12. Đević Rajko.  

 

U 1942 godini četnici su ubili sedam lica muslimana. Kasnije su ubili još trojicu.   Izjava je potpisana od strane prisutnih.

 

Ista komisija koja je obrađivala i područje Previle, Račića i Gornjih sela, a u kojoj su učestvovali: Kovač S., Kovač P. sa zapisničarem Kovač Boškom sačinili su zapisnik koji je ovjerio Vuković Gojko iz koga se vide žrtve četničkih zločina sa tog područja i to:

 1. Alić Alija 19 Bešlići
 2. Alić Mujo 34 Bešlići
 3. Alić Kasim 20 Bešlići
 4. Alić Ahmet 34 Bešlići
 5. Alić Began 50 Bešlići
 6. Čavrk Mujo 31 Previla
 7. Čoko Nura 65 Smječa
 8. Čoko Edhem 20 Smječa
 9. Čoko Alija 30 Smječa
 10. Čoko Vejsil 25 Smječa
 11. Čoko Avdija 30 Smječa
 12. Čoko Sejdan 35 Smječa
 13. Čoko Meho 35 Smječa
 14. Dedović Huso 48 Radojevići
 15. Đozo Smajo 30 Jamići
 16. Đozo Šaban 40 Jamići
 17. Đozo Ahmet 50 Jamići
 18. Đuderija Salih 45 Zbić
 19. Guta Emin 32 Božanovići
 20. Hadžiahmetović Avdo 50 Gornje Žešče
 21. Hadžiahmetović Sulejman 18 Gornje Žešče
 22. Hadžiahmetović Muharem 35 Gornje Žešče
 23. Hotić Murat 30 Božanovići 
 24. Hubijer Juka 35 Zbić
 25. Hubijer Hankija 43 Kozarevići
 26. Hubijer Halil 40 Zbić
 27. Kalaba Alija 26 Smječa
 28. Kalaba Ibro 28 Smječa
 29. Kljuno Murto 50 Kozarevići
 30. Kljuno Rašid 47 Kozarevići
 31. Krilo Kasim 28 Smječa
 32. Krilo Ramiz 20 Smječa
 33. Krilo Mustafa 18 Smječa
 34. Krilo Kasim 30 Smječa
 35. Kuko Tale 26 Mazlina
 36. Muslić Selim 50 Kutlina
 37. Muslić Nazif 20 Kutlina
 38. Mekić Adem 45 Bešlići
 39. Palavra Meho 21 Smječa
 40. Palavra Alija 30 Smječa
 41. Palavra Murat 17 Smječa

 

Organizatori zločinačkih radnji bili su:

 1. Trifković Slobodan
 2. Bulatović Marko
 3. Kablar Obren
a oni neposredni izvršioci zločina su: 
 1. Đević Rajko star 30 godina iz Račića
 2. Međo Anđelko star 31 godinu iz Račića
 3. Šarović Lazar star 42 godine iz Račića
 4. Banić Ratko Miljevina (srednjih godina)
 5. Zelović Veljko Miljevina (srednjih godina)