Wednesday, Apr 23rd

Last update07:37:00 PM GMT

Info Historija Izvoz voska iz Foče početkom 15. vijeka

Izvoz voska iz Foče početkom 15. vijeka

Dokument predstavlja istaknuto svjedočanstvo o izvozu voska iz Foče u Dubrovnik. Radi se o ugovoru od 19. decembra 1402. godine između dvojice vlaha Maleševaca Heraka Miloševića i Vukca Ponoševića i dubrovačkih trgovaca Vojhne Tihojevića i Stojka Miletića o prevozu 25 tovara voska iz Foče u Dubrovnik. Cijena ugovorenog prevoza od Foče do Dubrovnika je 4,5 perpera dubrovačkih dinara po tovaru. Foča je imenovana kao trg (mercatum). Dokumenat svjedoči i da se srednjovjekovno 'de Drina' najuže povezuje sa područjem Foče.

* “Chierach Millossevich et Vochaç Ponossevich vlachi de Mallisseva faciunt manifestum quod ipsi se obligant Voychne Tichoevich et Stoycho Miletich mercatoribus de Ragusio presentibus recedere de Mallisseva cum primo bono tempore post festum Nativitatis proxime cum XXV bonis equis a salma et ire recta via ad mercatum de Choçe de Drina et ibi levare et caricare viginti quinque salmas cere dictorum mercatorum ut inde ipsos portare recta via Ragusium et ipsos ino deffere ... yperperos quatuor cum dimido pro qualibet salma"

* Izvor: (19. decembar 1402. godine), Državni arhiv u Dubrovniku, Diversa Cancellariae, Svezak XXXIV, Folija 190.