Thursday, Apr 17th

Last update07:37:00 PM GMT

Fočaci Nestale osobe Spisak nestalih 2010 godina

Spisak nestalih 2010 godina

Izvor:

Međunarodni komitet Crvenog križa / krsta (MKCK)

http://www.familylinks.icrc.org/Web/doc/siterfl0.nsf/htmlall/familylinks-bosnia-herzegovina-bos

Molimo Vas, pomozite nam da rasvijetlimo sudbinu nestalih osoba.

MKCK objavljuje imena nestalih osoba u nadi da će se od javnosti prikupiti dodatne informacije.
Ukoliko imate bliskog srodnika nestalog u vezi sa sukobom na teritoriji Bosne i Hercegovine ili posjedujete informaciju koja može pomoći u rasvjetljavanju sudbine nestale osobe, molimo Vas odaberite "Kontaktirajte MKCK". Vasa moguća želja za povjerljivošću će biti poštovana.

Autor:

Spisak je napravljen prema bazi podataka kojom raspolaže MKCK na dan 06.01.2010.

Ukoliko je došlo do nekih izmjena u odnosu na postojeće stanje, možete im se obratiti putem njihove web stranice.

U odnosu na spiskove osoba objavljene u knjigama Genocid nad Bošnjacima na području Općine Foča: 1992.-1995. : (prilog utvrđivanju žrtava) / Preljub Tafro, Bećir Macić. - Sarajevo: Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, 2004. i Foča 1992-1995: Žrtve genocida / Rasim Halilagić - Sarajevo: Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, 2008. uočljivo je da neka imena fale na oba spiska ili da se tek pojavljuju po prvi put na spiskovima koji su nama dostupni.

Manjakovosti ovog spiska kao priloga proučavanju je to da su osim osoba koje su živjele i imale boravište na opštini Foča na nekoliko mjesta uvrštene i osobe koje su se sticajem okolnosti našle na njenom području, neke osobe su sa područja opštine Kalinovik, te neke osobe koje su se samo rodile u regionalnom bolničkom centru u Foči, a nikada nisu ni živile niti boravile tu. Ima tu i Fočaka koji su odeseili na neka druga mjesta ili su u toku rata nestali na drugim mjestima. Zbog toga treba biti obrazriv tokom njegovog korištenja i konsultovati još dodatne izvore. Moguće je da su s druge strane neka imena ispuštena, jer je kao polazište korišten spisak iz 2007 godine uz dodatnu provjeru putem mjesta rođenja ili mjesta nestanka (putem čega je i došlo do otkrivanja dodatnog broja nestalih lica). Uz sve svoje manjkavosti pokazao je da se traga za još najmanje 450 Fočaka.

Nadam se iskreno da će porodice naći svoj mir a da će pravda naći svoj put.

Podatke koji su objavljeni ovdje mi možemo dopuniti ili mijenjati na vaš argumentovani zahtjev.

Obzirom na obimnost napravljenog spiska i truda koji je uložen, moguće je da ima i određenih grešaka tehničke prirode.

Ukoliko ga imate namjeru koristiti u svrhu publikovanja ili pisanja nekog članka, odnosno knjige, obratite nam se putem maila za odobrenje, jer je izuzetno puno truda i vremena potrošeno u njegovu izradu.


Prezime (očevo ime) i ime, datum i mjesto rođenja (zadnja vijest)

 1. Ahmetspahić (Halil) Amir, 24.09.1990, Foča (15.06.1992, Višegrad)
 2. Ahmić (Ibro) Sifet, 11.04.1978, Foča (april 1992 godine, Foča)
 3. Alibašić (Ićaga Smajlović) Hafa, ?.?.1904, Šadići (juni 1992 godine, Trebova)
 4. Ališah (Hilmo Nikšić) Bejta, ?.?.1932, Jeleč (juni 1992 godine, Foča) - ekshumirana, identifikovana i ukopana
 5. Ališah (Jusuf) Ćamil, ?.?.1927, Foča (juni 1992 godine, Foča)
 6. Altoka (Omer) Alija 07.04.1972, Livade, Foča (april 1992 godine, Foča)
 7. Altoka (Alija Saljević) Ismeta, ?.?.1950, Tečići (maj 1992 godine, Foča)
 8. Altoka (Ibro) Miralem, 26.08.1959, Foča (20.05.1992, Foča)
 9. Altoka (Ibro) Omer, ?.?.1948, Slatina (april 1992 godine, Foča)
 10. Altoka (Salko) Sakib, 29.03.1955, Foča (16.05.1992, Hadžići)
 11. Aljukić (Šaban) Nedžib, 08.02.1964, Kratine (02.05.1992, Miljevina)
 12. Aščić (Mujo Hodžić) Biba, ?.?.1957, Tjentište (maj 1992 godine, Foča)
 13. Avdović (Ramo Bećirbašić) Devla, ?.?.1925, Foča (juni 1992 godine, Foča)
 14. Babalija (Mujo) Hasib, 15.11.1965, Miljevina (17.06.1992, Miljevina)
 15. Babalija (Sulejman) Nedžib, 16.11.1960, Miljevina (13.05.1992, Miljevina)
 16. Babalija (Ramiz) Sead, ?.?.1965, Miljevina (02.06.1992, Miljevina)
 17. Babić (Hadžan Muharem) Mejra, ?.?.1910, Luke (15.08.1992, Milići, Vlasenica)
 18. Babić (Alija Moco) Mulija, ?.?.1907, Papratno (07.04.1992, Foča)
 19. Babić (Tahir) Teufik, 22.01.1963, Foča (april 1992 godine, Foča)
 20. Bajrović (Ziba) Osmo, 25.10.1954, Foča (26.05.1992, Bijela, Herceg Novi)
 21. Balić (Meho) Džemal, 17.05.1937, Foča (07.05.1992, Foča)
 22. Balić (Šerif) Edhem, ?.?.1963, Balići (juni 1992 godine, Tjentište) - ekshumiran, identifikovan i ukopan
 23. Balić (Mujo) Šerif, ?.?.1934, Balići (juni 1992 godine, Tjentište) - ekshumiran, identifikovan i ukopan
 24. Barlov (Zulfo Đozo) Malka, 22.02.1922, Ratine (07.07.1992, Poljice)
 25. Bašić (Jakub) Almas, 11.08.1954, Zubovići (19.12.1992, Foča)
 26. Bašić (Mujo Rahman) Džemila, ?.?.1930, Srbotina (april 1992 godine, Ustikolina)
 27. Bašić (Bećir) Zulfo, ?.?.1955, Kolun (maj 1992 godine, Kolun)
 28. Bečković Alema, rođena Pačo, ?.?.1934, Tjentište (22.06.1992, Trnovače)
 29. Bečković (Alija) Asim, 23.12.1961, Trbušće (22.06.1992, Trbušće)
 30. Bečković (Nazif) Aziz, ?.?.1955, Trbušće (22.06.1992, Foča)
 31. Bećković (Mujo) Fata, ?.?.1939, Trbušće (juli 1992 godine, Trbušće) - ekshumirana, identifikovana i ukopana
 32. Bečković (Hajro Altoka) Hadžira, 10.02.1930, Slatina (24.06.1992, Trbušće)
 33. Bečković (Mujo) Halim, 15.03.1934, Trbušće (26.06.1992, Trbušće)
 34. Bečković (Hasan) Hamdija, 1942, Trbušće (22.06.1992, Foča)
 35. Bečković (Kasim) Himzo, 15.02.1937, Trbušće (26.06.1992, Trbušće)
 36. Bečković (Himzo) Ibrahim, 16.02.1964, Trbušće (26.06.1992, Trbušće)
 37. Bečković (Hamid) Idriz, 12.11.1955, Trbušće (24.06.1992, Trbušće)
 38. Bečković (Halil) Izet, 15.10.1957, Trbušće (juli 1992 godine, Trbušće)
 39. Bečković (Hamid) Muhamed, 08.03.1959, Trbušće (24.06.1992, Trbušće)
 40. Bečković (Bećir Halilbašić) Murata, ?.?.1912, Orahovo (juli 1992 godine, Trbušće)
 41. Bečković (Bećir) Nazif, ?.?.1922, Brod (22.06.1992, Trbušće)
 42. Bečković (Omer) Osman 15.03.1938, Trbušće (24.06.1992, Trbušće)
 43. Bečković (Halim) Refik, 19.01.1969, Trbušće (26.06.1992, Trbušće)
 44. Bečković (Adem) Sejad, ?.?.1962, Trbušće (18.04.1992, Trbušće)
 45. Bečković (Hasan) Šerif, ?.?.1938, Trbušće (22.06.1992, Trbušće)
 46. Bečković (Ramo) Velija, ?.?.1937, Trbušće (24.06.1992, Bukovica/Foča)
 47. Bećirević (Mujo Sačić) Mejra, ?.?.1920, Ruđice (14.09.1992, Poljice)
 48. Bećirević (Mujo Sačić) Aiša, ?.?.1912, Ruđice (02.08.1992, Poljice)
 49. Bećirević (Ahmet) Mustafa, 15.02.1946, Poljice (02.08.1992, Poljice)
 50. Bećirević (Mujo) Šaćir, ?.?.1908, Poljice (14.09.1992, Poljice)
 51. Beho (Hadžo) Abid, ?.?.1932, Ribice (15.06.1992, Ustikolina)
 52. Beho (Hadžo) Ahmet, ?.?.1935, Ribice (15.06.1992, Ustikolina)
 53. Beho (Derviš Ćurović) Fehima, ?.?.1946, Ilovača (15.06.1992, Ustikolina)
 54. Bektović (Ramiz) Almira, 05.03.1980, Foča (03.09.1992, Miljevina)
 55. Bektović (Meho) Ramiz, 12.07.1953, Miljevina (09.06.1992, Miljevina)
 56. Bektović (Hilmija) Samir, 16.11.1969, Foča (09.06.1992, Miljevina)
 57. Beširević (Murat Šalaka) Habiba, ?.?.1929, Miljevina (april 1992 godine, Miljevina)
 58. Beširević (Murat) Meho, 17.02.1962, Jeleč (29.08.1992, Jeleč)
 59. Beširević (Bešir) Murat, 30.10.1930, Jeleč (12.08.1992, Jeleč)
 60. Bičo (Nurko) Adem, 02.01.1968, Travnik (13.06.1992, Foča)
 61. Bičo (Hasan) Habiba, ?.?.1900, Travnik (22.06.1992, Travnik)
 62. Bičo (Smail) Zejna, ?.?.1932, Travnik (22.06.1992, Travnik)
 63. Borović (Adem) Nurija, ?.?.1938, Kosova (25.05.1992, Kosova)
 64. Borović (Omer) Smajo, 07.10.1941, Kosova (23.05.1992, Kosova)
 65. Borovina (Ibro Tahirović) Fatima, ?.?.1904, Kruške (maj 1992 godine, Ustikolina)
 66. Borovina (Halim) Ifet, 12.01.1968, Kunduci (01.10.1992, Foča)
 67. Borovina (Edhem) Suvad, ?.?.1959, Điđevo (12.09.1992, Foča)
 68. Bosno (Sadik) Haris, ?.?.1985, Foča (23.06.1992, Bikavac, Višegrad)
 69. Brajlović (Šaban) Ševko, 16.07.1963, Brajlovići (05.05.1992, Zebina Šuma)
 70. Brković (Hasan) Ekrem, 13.12.1968, Điđevo (20.04.1992, Điđevo)
 71. Brković (Halil) Hasan, ?.?.1938, Papratno (20.04.1992, Điđevo)
 72. Buljubašić (Junuz) Safet, 01.06.1950 Zebina Šuma (26.05.1992, Baošići, Herceg Novi)
 73. Buljubašić (Mustafa) Amir, 22.08.1971, Zebina Šuma (21.12.1992, Zebina Šuma)
 74. Bunda (Mujo) Edhem, ?.?.1947, Kruševo (08.05.1992, Kruševo)
 75. Camo Ismet, 18.02.1951, Foča (19.05.1992, Grebak) - ekshumiran i identifikovan
 76. Čankušić (Nasko) Derviš, 10.01.1940, Kobilja Ravan (02.05.1992, Foča)
 77. Čankušić (Sulejman) Mujo, ?.?.1945, Slavonski Brod (04.05.1992, Brod)
 78. Čankušić (Hasan) Refik, 02.11.1960, Foča (16.04.1992, Foča)
 79. Čaušević (Bećir) Esad, 16.03.1959, Grdijevići (08.08.1992, Papratno)
 80. Čaušević (Bećir) Muharem, 13.11.1961, Grdijevići (12.04.1992, Foča)
 81. Čavrk (Suljo) Adem, 23.01.1939, Ilovača (17.04.1992, Šukovac)
 82. Čavrk (Murat) Abid, ?.?.1928, Previla (07.07.1992, Previla)
 83. Čavrk (Safet) Ekrem, 12.05.1962, Filipovići (09.05.1992, Goražde)
 84. Čavrk (Murat Sakrak) Fatima, 25.05.1935, Očka (07.07.1992, Previla)
 85. Čedić (Murat) Enes, 06.07.1970, Sarajevo (07.04.1994, Grebak)
 86. Čedić (Šaban) Mujo, 30.04.1955, Trbušće (22.06.1992, Trnovače)
 87. Čedić (Osman) Murat, ?.?.1946, Zamršten (11.07.1995, Kravica, Bratunac)
 88. Čedić (Halim) Šaban, ?.?.1928, Trbušće (22.06.1992, Trnovače)
 89. Čedić (Selim) Zaim, 02.01.1959, Ljubina (17.05.1992, Tjentište)
 90. Čelik (Uzeir) Sulejman, 02.08.1941, Foča (24.04.1992, Foča) - ekshumiran, identifikovan i ukopan
 91. Čengić Bilal, 13.11.1956, Cvilin (15.05.1992, Cvilin)
 92. Čengić (Avdo) Ekrem, 04.11.1940, Bratovčići (maj 1992 godine, Foča)
 93. Čengić (Šerif Sejdović) Majda, 12.10.1967, Zavidovići (20.09.1992, Miljevina)
 94. Čengić (Nazir) Nusret, 09.06.1959, Foča (1992 godine, Brod)
 95. Čengić (Mesud) Refik, 12.11.1961, Foča (08.04.1994, Lug, Goražde)
 96. Čimpo (Suljo) Bećir, 14.02.1939, Ustikolina (25.08.1993, Fojnica)
 97. Čimpo (Muradif) Sakib, 21.05.1960, Ustikolina (30.04.1992, Stjenice, Rogatica)
 98. Čimpo (Muradif) Salko, ?.?.1924, Sorlaci (15.04.1992, Foča)
 99. Čišija (Fehim) Zijad, 30.09.1960, Foča (26.05.1992, Sarajevo)
 100. Čolaković (Ibro) Aziz, 27.10.1939, Grdijevići (10.06.1992, Foča)
 101. Čolić (Ramiz Džemidžić) Emina, ?.?.1939, Foča (22.05.1992, Rogatica)
 102. Čolo (Alija Čolpa) Fata, ?.?.1921, Ljubina (12.04.1992, Trnovo)
 103. Čolo (Adem) Pašo, ?.?.1921, Ljubina (14.06.1992, Foča)
 104. Čorbo (Salem) Adis, 28.12.1990, Mješaji (04.07.1992, Trošanj)
 105. Čorbo (Ibro) Hamo, 17.05.1967, Jeleč (14.09.1993, Uzdol, Prozor)
 106. Čorbo (Suljo Čalaš) Hasna, ?.?.1934, Potpeće (juli 1992 godine, Mješaji)
 107. Čorbo (Bego Subašić) Ismeta, ?.?.1967, Jošanica (04.07.1992, Trošanj)
 108. Čorbo (Habib) Juso, 01.10.1954, Ljubina (20.04.1992, Điđevo)
 109. Čorbo (Alija Šljivo) Mervesa, 24.04.1963, Saš (04.06.1992, Mješaji)
 110. Čorbo (Alija) Safeta, ?.?.1971, Mješaji (03.07.1992, Mješaji)
 111. Čorbo (Salko) Samir, ?.?.1980, Mješaji (03.07.1992, Mješaji)
 112. Čorbo (Salko) Samira, ?.?.1984, Mješaji (03.07.1992, Mješaji)
 113. Čustović (Fehim) Emina, 27.04.1964, Crneta (27.06.1992, Grebak)
 114. Ćebo (Juso) Hamzalija, 06.01.1964, Papratno (04.04.1992, Foča)
 115. Ćebo (Juso) Munib, 01.09.1968, Papratno (04.04.1992, Foča)
 116. Ćelo (Adem Hasković) Hanka, ?.?.1936 Guvništa (30.08.1992, Foča)
 117. Ćelo (Redžo Trako) Murveta, 25.12.1957, Vikoč (02.09.1992, Foča)
 118. Ćemo (Meho) Atif, 25.11.1958, Kratina (03.09.1992, Miljevina)
 119. Ćemo (Meho) Edin, 10.10.1970, Miljevina (09.06.1992, Miljevina)
 120. Ćemo (Salih) Meho, 12.02.1930, Kratina (09.06.1992, Miljevina)
 121. Ćemo (Abid) Smajo, 25.05.1934, Prebisalići (02.06.1992, Trnovo)
 122. Ćerimagić (Avdo) Mehmed, 08.02.1935, Mješaji (03.07.1992, Mješaji)
 123. Ćerimagić (Bašo) Šefik, ?.?.1937, Mješaji (03.07.1992, Mješaji)
 124. Ćerimović (Meho) Atif, ?.?.1934, Čelebići (29.04.1992, Doboj)
 125. Ćorović (Meho Hodžić) Hamida, ?.?.1935, Čelebići (17.09.1992, Susješno)
 126. Ćorović (Hilmo) Šaban, ?.?.1952, Susješno (juni 1992 godine, Susješno)
 127. Ćorović (Halil) Šaban, ?.?.1954, Susješno (10.08.1992, Susješno)
 128. Ćulum (Huso) Salko, 25.10.1927, Foča (02.08.1992, Foča)
 129. Dedović (Sado) Ferid, ?.?.1949, Foča (04.05.1992, Foča)
 130. Dedović (Hasan) Halim, 21.08.1935, Foča (12.12.1992, Foča)
 131. Dedović (Ibro Hadžimusić) Munira, ?.?.1959, Slatina (05.05.1992, Slatina)
 132. Dedović (Hamid) Ramiz, 23.09.1972, Foča (avgust 1992 godine, Foča)
 133. Dedović (Alija Kovačević) Ramiza, ?.?.1914, Brod (juni 1992 godine, Baljevo Polje)
 134. Deleut (Murat) Ismet, ?.?.1946, Kosman (maj 1992, Foča)
 135. Deleut (Murat) Murto, ?.?.1937, Kosman (maj 1992, Foča)
 136. Deleut (Murto) Nurif, ?.?.1970, Kosman (05.05.1992, Foča) - ekshumiran, identifikovan i ukopan
 137. Delić (Bego) Fata, 17.10.1957, Karačići (19.06.1992, Karačići)
 138. Delić (Bego) Nedžad, 02.10.1970, Karačići (septembar 1992, Rogoj – Trnovo)
 139. Dervišević Fadil, 27.01.1969, Foča (09.04.1992, Foča)
 140. Divović (Sejmen) Munib, 04.10.1961, Miljevina (09.06.1992, Miljevina)
 141. Divović (Sejmen) Omer, 06.01.1966, Miljevina (decembar 1992, Prozor)
 142. Dreca (Smail) Nedžad, 05.09.1959, Foča (22.10.1992, Dragojevci, Goražde)
 143. Drinjaković (Pašo) Murat, 12.05.1907, Miljevina (20.07.1992, Foča)
 144. Drinjaković (Suljo Kečo) Zehra, 11.07.1923, Izbišno (15.05.1992, Izbišno)
 145. Dudo (Alija) Vehbija, 17.12.1956, Kolun (04.06.1992, Trnovo)
 146. Durak (Hasan) Šaban, 10.03.1933, Vitine (26.04.1992, Foča)
 147. Duraković (Adem) Hasan, ?.?.1927, Vikoč (avgust 1992, Vikoč)
 148. Durić (Uzeir) Ahmo, ?.?.1972, Zakmur (april 1992, Zakmur)
 149. Durić (Hajdar) Avdo, ?.?.1938, Điđevo (25.06.1992, Zakmur)
 150. Durić (Avdija Kovačević) Fata, 07.05.1929, Mješajići (23.06.1992, Foča)
 151. Durić (Mujo) Munib, 25.02.1956, Brod (24.06.1992, Trbušće)
 152. Durić (Šerif) Mustafa, 15.10.1950, Zakmur (april 1992, Điđevo)
 153. Durić (Sulejman) Nezir, 30.04.1933 Zakmur (23.06.1992, Zakmur)
 154. Durić (Nezir) Nusret, 23.09.1961, Zakmur (13.04.1992, Foča)
 155. Durić (Zulfo) Ramiz, 12.05.1924, Zakmur (15.06.1992, Zakmur)
 156. Durić (Šaćir) Sead, 02.07.1961, Foča (17.04.1992, Foča)
 157. Durić (Komar Ibro) Tima, 19.01.1932, Mrđenovići (16.06.1992, Zakmur)
 158. Durić (Šaban Rizvanović) Zejna, 14.08.1937, Mrkalji (23.06.1992, Zakmur)
 159. Durić (Ramiz) Zulfo, 26.04.1964, Zakmur (15.05.1992, Foča)
 160. Džamalija (Ibro) Hako, ?.?.1914, Ćurevo (septembar 1992, Foča)
 161. Džanko (Ibro) Hajrudin, 30.09.1970, Miljevina (02.05.1992, Miljevina)
 162. Džanko (Ibro) Senad, 13.04.1969, Miljevina (02.05.1992, Miljevina) - ekshumiran, identifikovan i ukopan
 163. Džanković (Meho) Elvedin, 02.09.1967, Điđevo (20.04.1992, Điđevo)
 164. Džano (Halim) Esad, 06.04.1958, Gudelj (15.05.1992, Cvilin)
 165. Džano (Ahmet) Hasan, 15.05.1929 Jošanica (maj 1992, Foča)
 166. Džano (Murat Reko) Pemba, 20.01.1930, Gudelj (04.07.1992, Jošanica)
 167. Džano Ramiz, ?.?.1953, Ustikolina (30.08.1992, Foča)
 168. Dželil (Alija Muharem) Džemila, ?.?.1928, Godijeno (08.06.1992, Bastasi)
 169. Dželil (Meho) Salko, ?.?.1933, Bastasi (08.06.1992, Bastasi)
 170. Dželilović (Halim) Kemal, 27.01.1954, Foča (17.04.1992, Foča)
 171. Džin (Salko) Esad, 25.05.1941, Trnovače (25.06.1992, Brod)
 172. Džin (Salko) Nedžad, 14.06.1966, Trnovače (25.06.1992, Brod)
 173. Džinić (Murat) Hakija, 10.03.1929, Jeleč (juni 1992, Miljevina)
 174. Džomba (Murat) Ćamil, 07.01.1935, Potpeće (22.04.1992, Potpeće)
 175. Đendušić (Salko) Ramo, 08.08.1931, Foča (27.05.1992, Foča) - ekshumiran i identifikovan
 176. Đozo (Ibro) Smail, 21.06.1956, Poljice (09.06.1992, Miljevina)
 177. Đuderija (Bego) Selim, 25.09.1953, Susješno (22.05.1992, Susješno)
 178. Fazlić (Omer) Anvir, 20.12.1975, Potpeće (30.08.1992, Potpeće)
 179. Fazlić (Hašim) Edhem, 24.11.1946, Potpeće (22.08.1992, Foča)
 180. Fisović (Ibro) Avdo, 15.01.1930, Jeleč (27.08.1992, Jeleč)
 181. Frašto (Selman) Emir, 21.12.1964, Foča (06.05.1992, Foča)
 182. Germović (Ibro) Nedžib, ?.?.1941, Foča (18.04.1992, Foča)
 183. Glibo (Halil) Mustafa, 01.04.1955, Šadići (10.05.1992, Šadići)
 184. Granov (Safet) Adil, 26.02.1957, Foča (16.04.1992, Foča)
 185. Granov (Avdo) Mehmed, 05.10.1939, Foča (17.09.1992, Foča)
 186. Grbo (Meho) Mustafa, ?.?.1962, Rataji (09.06.1992, Miljevina)
 187. Grbo (Ibro) Sejdo, 24.02.1953 Rataji (09.06.1992, Miljevina)
 188. Grbo (Ibro) Sulejman, 26.05.1941, Rataji (09.06.1992, Miljevina)
 189. Grošonja (Atif) Izet, 11.02.1966, Foča (april 1992 godine, Foča)
 190. Hadžimešić (Hasan) Edhem, ?.?.1920, Foča (08.05.1992, Teslić)
 191. Hadžimešić (Murat) Halim, ?.?.1940, Godijeno (oktobar 1992, Slatina)
 192. Hadžimešić (Avdo) Mirsad, 22.07.1957, Foča (avgust 1992, Foča)
 193. Hadžimešić (Avdo) Rešad, 25.10.1954, Foča (avgust 1992, Foča)
 194. Hadžimuratović (Asim) Ahmo, 13.09.1972, Jeleč (07.05.1992, Kalinovik)
 195. Hadžimusić (Nedžib) Nermin, 21.06.1964, Brod (21.04.1992, Điđevo)
 196. Hadžiahmetović (Turulja Hilmo) Emina, 17.10.1941, Rosijevići (18.05.1992, Previla) – ekshumirana i ukopana 2005 (prema R.H.)
 197. Hadžiahmetović (Šaban) Nefa, 13.10.1939, Milakovac (17.05.1992, Previla) – ekshumirana i ukopana 2005 (prema R.H.)
 198. Hadžić (Fehim) Emil, 30.01.1984, Foča (10.06.1992, Marinkovići)
 199. Hadžović (Latif Hasanbegović) Ziba, ?.?.1955, Marinkovići (10.06.1992, Marinkovići)
 200. Halilović (Suljo) Samir, 15.05.1965, Foča (07.04.1992, Foča)
 201. Hambo (Ibro) Atif, ?.?.1937, Jeleč (10.06.1992, Miljevina)
 202. Hambo (Murat) Mujo, ?.?.1907, Ratine (juni 1992, Ratine)
 203. Hasanbegović (Halil Boračić) Bejta, ?.?.1934, Kunduci (10.06.1992, Marinkovići)
 204. Hasanbegović (Latif) Ferid, 27.07.1964, Marinkovići (10.06.1992, Marinkovići)
 205. Hasanbegović (Ejub) Latif, ?.?.1934, Marinkovići (10.06.1992, Marinkovići)
 206. Hasanbegović (Ahmet) Smail, 01.04.1951, Trbušće (25.06.1992, Trbušće)
 207. Hasković (Edhem) Aziz, ?.?.1920, Durići (30.06.1992, Foča)
 208. Hasković (Ibro) Aziz, ?.?.1931, Marinkovići (juni 1992, Foča)
 209. Hasković (Bego Šalaka) Ramiza, ?.?.1938, Jeleč (maj 1992, Foča)
 210. Hodžić (Sulejman) Avdo, 03.01.1956, Lisovići (20.04.1992 Điđevo)
 211. Hodžić (Huso) Fadil, 20.04.1936, Jabuka (avgust 1993, Foča)
 212. Hodžić (Selim) Habiba, ?.?.1926, Tjentište (septembar 1992, Miljevina)
 213. Hodžić (Suljo) Hamdo, ?.?.1929, Kunovo (avgust 1992, Kunovo)
 214. Hodžić (Hadžo Šandal) Hasnija, ?.?.1928, Kunovo (avgust 1992, Kunovo)
 215. Hodžić (Ismet) Latif, 15.08.1958, Foča (19.06.1992, Rogatica)
 216. Hodžić (Zićro) Nail, ?.?.1928, Điđevo (26.06.1992, Foča)
 217. Hodžić (Mujo) Šerif, ?.?.1936, Kunovo (april 1992, Kunovo)
 218. Hodžić (Juso Adilović) Vasvija, Kovačevići (april 1992, Foča)
 219. Hrbinić (Muhamed) Jasmina, 05.12.1968, Foča (15.05.1992, Foča)
 220. Hrelja (Murat) Vejsil, 18.08.1964, Hamdići (17.07.1993, Golo Brdo – Hadžići)
 221. Huko (Šaban) Jasmin, 16.02.1968, Foča (27.04.1992, Foča)
 222. Huko (Avdo) Šaban, 16.05.1946, Foča (27.04.1992, Foča)
 223. Humić (Omer) Džafer, ?.?.1912, Humići (maj 1992, Stjepan Polje) - ekshumiran, identifikovan i ukopan
 224. Huseinović (Ibro) Vahid, ?.?.1959, Drače (juni 1992, Drače)
 225. Iković (Mustafa) Ahmet, ?.?.1941, Cvilin (01.05.1992, Cvilin)
 226. Imamović (Kaja Meho) Zejna, ?.?.1908, Zamršten (27.10.1992, Zamršten)
 227. Isanović (Fehim) Ibrahim, 06.06.1960, Foča (30.08.1992, Foča)
 228. Isanović (Veiz) Kemal, 23.03.1968, Foča (19.04.1992, Foča) - ekshumiran i identifikovan
 229. Islambašić (Mušan) Asim, ?.?.1959, Foča (juni 1992 godine, Derventa)
 230. Islambašić (Smajo Mandžo) Vasvija, ?.?.1935, Brod (avgust 1992 godine, Foča)
 231. Jahić (Mujo) Smajo, 15.03.1958, Susješno (10.06.1992, Susješno)
 232. Jerković (Ismet) Emir, 01.02.1957, Foča (08.04.1992, Foča)
 233. Jusufović (Adem Kuloglija) Hašima, ?.?.1932, Huseinovići (juni 1993 godine, Foča)
 234. Jusufović (Salko) Pemba, ?.?.1912, Sorlaci (06.10.1992, Foča)
 235. Kafedžić (Avdo) Ibrahim, 05.01.1948, Godijeno (april 1992 godine, Godijeno)
 236. Kaja (Halil) Bjelan, 05.06.1920, Zamršten (septembar 1992 godine, Jeleč)
 237. Kaja (Alija Muhović) Mevla, 10.05.1928, Kruševo (septembar 1992 godine, Jeleč)
 238. Kajgana (Alija) Rasim, 17.04.1950, Blažuj (01.05.1992, Pljevlja)
 239. Kalkan (Salko) Rašid, ?.?.1927, Radojevići (april 1992 godine, Foča)
 240. Kamerić (Suljo) Mumin, 06.04.1941, Trtoševo (11.04.1992, Foča)
 241. Kapetanović (Sabit) Meho, 30.03.1978, Foča (11.07.1995, Potočari)
 242. Karabegović (Ahmet) Amer, 24.08.1967, Foča (17.09.1992, Foča)
 243. Karabegović (Asim) Dženad, 05.11.1959, Foča (20.05.1992, Foča) - ekshumiran, identifikovan i ukopan
 244. Karović (Ramo) Aziz, 07.05.1938, Tjentište (27.06.1992, Foča)
 245. Karović (Mujo) Nezir, 01.04.1957, Karovići (30.05.1992, Brod)
 246. Karović (Mujo) Ramiz, 03.03.1961, Bjeliš (30.05.1992, Baljevo Polje)
 247. Kavazić (Omer) Ismet, 10.02.1950, Jeleč (oktobar 1992 godine, Izbišno)
 248. Kibrić (Ramiz) Alija, 13.08.1955, Miljevina (15.05.1992, Miljevina)
 249. Kiselica (Alija) Esad, 27.10.1950, Šubi (17.04.1992, Foča)
 250. Klapuh (Sulejmen) Suad, 28.03.1964, Foča (20.04.1992, Điđevo)
 251. Klinac (Sulejman) Dževad, ?.?.1956, Godijeno (20.12.1992, Zebina Šuma)
 252. Klovo (Fadil) Senad, 26.01.1962, Goražde (25.04.1992, Foča)
 253. Kobiljar (Meho Šljivo) Hadžira, ?.?.1927, Saš (26.04.1992, Foča)
 254. Komar (Muradif) Jusuf, ?.?.1902, Papratno (avgust 1992 godine, Preljuča)
 255. Korjenić (Hajdar) Husein, 05.01.1968, Brod (20.04.1992, Điđevo)
 256. Kovač (Agan) Arif ?.?.1908, Zurovići (oktobar 1992 godine, Jeleč)
 257. Kovač (Alija Balić) Naza, 19.07.1917, Balići (avgust 1992 godine, Jeleč)
 258. Kovač (Edhem) Senad, 05.05.1974, Foča (30.08.1992, Foča)
 259. Kovačević (Džemal) Esad, 06.01.1963, Điđevo (30.05.1992, Foča)
 260. Krajčin (Hasan) Ferid, 12.03.1965 Miljevina (09.06.1992, Miljevina) - ekshumiran, identifikovan i ukopan
 261. Krajčin Hasan, ?.?.1932, Kratine (09.06.1992, Miljevina)
 262. Krkalić (Rasim) Kemal, 04.05.1965, Foča (28.08.1992, Foča)
 263. Kršo (Mujo) Alija, ?.?.1920, Kruševo (30.09.1992, Jeleč)
 264. Kršo (Derviš) Nedžib, 08.08.1951, Điđevo (20.05.1992, Foča)
 265. Kukavica (Bećirbašić Emin) Emina, ?.?.1933, Ustikolina (juni 1992 godine, Štović)
 266. Kukavica (Halim) Fehim, ?.?.1932, Štović (06.06.1992, Štović)
 267. Kukavica (Fehim) Fikret, 27.07.1962, Štović (08.04.1992, Foča)
 268. Kukavica (Jusufović Hasan) Hadžira, ?.?.1934, Susješno (06.06.1992, Štović)
 269. Kukavica (Džubur Huso) Hajra, ?.?.1927, Jeleč (juni 1992 godine, Štović)
 270. Kukavica (Latif) Ismet, 20.11.1961, Štović (juni 1992 godine, Štović)
 271. Kukavica (Halim) Latif, 01.03.1933, Štović (juni 1992 godine, Štović)
 272. Kukavica (Ismet) Ševko, 03.01.1990, Foča (juni 1992 godine, Foča)
 273. Kukić (Safet) Dženan, 24.12.1955, Foča (13.08.1992, Foča)
 274. Kulašević (Salih) Arif, ?.?.1901, Kratine (septembar 1992 godine, Kratine)
 275. Kuloglija (Bećir) Mustafa, ?.?.1945, Foča (juni 1992 godine, Foča)
 276. Kuloglija (Agan) Salih, 25.09.1949, Prijakovići (15.08.1992, Foča)
 277. Kuloglija (Adem) Zahida, ?.?.1937, Huseinovići (juli 1992 godine, Huseinovići)
 278. Kundo (Šaćir) Atif, 15.11.1957, Šahbašići (maj 1992 godine, Šahbašići)
 279. Kunovac (Nikšić Hamdija) Dina, 01.05.1963, Poljice (10.07.1992, Miljevina)
 280. Kunovac (Dževad) Dino, 20.03.1983, Miljevina (februar 1993 godine, Miljevina)
 281. Kunovac (Mujo) Dževad, 31.05.1955, Ustikolina (februar 1993 godine, Miljevina)
 282. Kunovac (Dževad) Haris, 17.12.1982, Miljevina (februar 1993 godine, Miljevina)
 283. Kunovac (Avdo) Mujo, ?.?.1922, Ustikolina (februar 1993 godine, Miljevina)
 284. Kunovac (Palalija Mujo) Muniba, ?.?.1929, Jeleč (februar 1993 godine, Miljevina)
 285. Kunovac (Šaćir) Omer, 17.08.1948, Ustikolina (maj 1992 godine, Njuhe)
 286. Kunovac (Alija) Zajko, 14.10.1959, Ljubuša (25.09.1992, Foča)
 287. Kurtović (Husnija) Edin, 05.07.1971, Foča (07.05.1992, Kalinovik)
 288. Kurtović (Šaban) Hamida, ?.?.1923, Ulog (septembar 1992 godine, Jeleč) - ekshumirana, identifikovana i ukopana
 289. Kurtović (Mušan) Kasim, 17.05.1936, Kosova (maj 1992 godine, Ustikolina)
 290. Kurtović (Šljivo Salih) Muniba, ?.?.1914, Jeleč (april 1992 godine, Ustikolina)
 291. Kurtović (Osman) Nijaz, 23.06.1971, Foča (10.05.1992, Jeleč)
 292. Kurtović (Meho) Osman, ?.?.1920, Tečići (septembar 1992 godine, Jeleč) - ekshumiran, identifikovan i ukopan
 293. Kurtović (Mujo) Sead, 05.10.1957, Foča (12.04.1992, Brod)
 294. Kurtović (Mustafa) Šaban, 23.10.1939, Jeleč (juli 1992 godine, Foča)
 295. Lagarija (Nazif) Abid, 08.10.1965, Kosman (28.05.1992, Kosman)
 296. Lagarija (Nazif) Fadil, 12.12.1968, Kosman (28.05.1992, Kosman)
 297. Lagarija (Mujo) Ibro, 09.06.1935, Kosman (30.05.1992, Kosman)
 298. Lagarija (Salko) Nazif, 08.08.1937, Kosman (28.05.1992, Kosman)
 299. Lagarija (Nazif) Salih, 08.10.1965, Kosman (28.05.1992, Kosman)
 300. Lagarija (Nazif) Šemso, 24.02.1961, Kosman (28.05.1992, Kosman)
 301. Lepir (Nasuf) Ekrem, 25.09.1973, Derolovi (29.06.1992, Foča)
 302. Lepir (Alija) Jakub, 05.12.1935, Kremin (maj 1992 godine, Rudo)
 303. Lepir (Baručija Huso) Nura, 13.05.1939, Malo Marevo (juli 1992 godine, Višegrad)
 304. Lepir (Ahmet) Vejsil, 26.10.1958, Derolovi (09.07.1992, Miljevina)
 305. Liković (Ahmet) Bećir, ?.?.1925, Mazoče (01.06.1992, Foča)
 306. Liković (Salko) Halima, ?.?.1925, Hum (05.10.1992, Zaostro)
 307. Lojo (Mustafa) Enver, 16.12.1953, Foča (28.06.1992, Visoko)
 308. Madeško Munib, ?.?.1955, Popov Most (12.06.1992, Foča)
 309. Malkić (Nazif) Fahrudin, 22.08.1948, Foča (april 1992 godine, Foča)
 310. Mandžo (Šerif) Asim, 11.11.1927, Mijakovići (15.06.1992, Foča)
 311. Manjo (Omer) Emir, 10.05.1957, Foča (09.06.1992, Foča)
 312. Maslo (Salko) Nijaz, 21.11.1965, Foča (juli 1992 godine, Foča)
 313. Matuh (Mujo) Alija, 23.10.1969, Foča (12.09.1992, Foča)
 314. Mehmedspahić (Mehmed) Avdo, 16.08.1950, Foča (14.06.1992, Foča)
 315. Mehmedspahić (Bećir) Haso, 14.06.1937, Pogledinje (08.08.1992, Vikoč)
 316. Mekić (Ramo) Kasim, 11.10.1940, Mrđenovići (15.04.1992, Miljevina) - ekshumiran i identifikovan
 317. Mekić (Šerif) Vahid, 01.11.1959, Jabuka (09.06.1992, Miljevina)
 318. Mekić (Kasim) Zulfo, 01.02.1967, Miljevina (15.04.1992, Miljevina)
 319. Merkez (Rasim) Almedina 1982, Foča (juni 1992 godine, Foča)
 320. Merkez (Rasim) Almir 1985, Foča (juni 1992 godine, Foča)
 321. Moco (Bajro) Hasan, 09.11.1952, Papratno (04.07.1992, Hadžići)
 322. Muharem (Hadžo) Redžo, 20.03.1921, Luke (04.04.1992, Foča)
 323. Muhović (Hamid) Hamdo, ?.?.1955, Kozja Luka (april 1992 godine, Miljevina)
 324. Mujezinović (Meho) Hadžan, ?.?.1953, Foča (10.05.1992, Otes)
 325. Mujezinović (Džemal) Samir, 31.12.1971, Foča (20.09.1992, Foča)
 326. Mujkanović (Gluhačević Meho) Fatima, 25.04.1945, Filipovići (01.07.1992, Foča)
 327. Mulahasanović (Budnjo Muhamed) Pemba, ?.?.1922, Budanj (avgust 1992 godine, Miljevina)
 328. Mulahmetović (Halil) Šaćir, 26.03.1960, Baljevo Polje (01.04.1992, Baljevo Polje)
 329. Mulahmetović (Uzeir) Šaćir, 20.01.1960, Osanica (15.05.1992, Baljevo Polje)
 330. Muminović (Himzo) Edib, 22.02.1956, Foča (19.05.1992, Foča)
 331. Muratović (Šaban) Uzeir, 14.03.1956, Puriši (17.09.1992, Foča)
 332. Murguz (Aziz) Mujo, 27.07.1962, Foča (15.08.1992, Foča)
 333. Musić (Bećir) Ejub, 25.12.1912, Foča (maj 1992 godine, Foča)
 334. Musić (Ragib) Mahmut, 23.12.1957, Dobromanovići (28.05.1992, Brod)
 335. Musić (Ragib) Rasim, 06.06.1964, Dobromanovići (25.05.1992, Miljevina)
 336. Muslić (Ibro) Fata, ?.?.1919, Hum (10.04.1992, Čelebići – Konjic)
 337. Muslić (Halil) Rasim, ?.?.1958, Kutile (02.05.1992, Kutile)
 338. Muslim (Mešan) Jakup, 15.05.1956, Strganci (juli 1992, Kalinovik)
 339. Mustafi (Muharem) Mustafa, ?.?.1966, Foča (24.06.1992, Višegrad)
 340. Mušanović Ethem, 09.05.1955, Drače (10.05.1992, Jelašca – Kalinovik)
 341. Mušanović (Salko) Fikret, 26.04.1972, Drače (15.05.1992, Obalj – Kalinovik)
 342. Mušanović (Murat) Kasim, 05.08.1945, Drače (09.05.1992, Kalinovik)
 343. Mušanović (Fehim) Mirsad, 01.03.1960, Foča (07.05.1992, Kalinovik)
 344. Mušanović (Kasim) Muamer, 04.01.1974, Drače (09.05.1992, Kalinovik)
 345. Mušanović (Omer) Mustafa, 13.07.1963, Drače (25.07.1992, Kalinovik)
 346. Nezir (Mašo) Jusuf, ?.?.1948 Igoče (16.06.1992, Dobrun – Višegrad)
 347. Nikšić (Zametica Mujko) Munira, ?.?.1923, Jeleč (25.07.1992, Poljice)
 348. Nikšić (Šaho) Rašid, ?.?.1928, Igoče (juli 1992 godine, Igoče)
 349. Nikšić (Tuzlak Mujo) Šemsa, ?.?.1903, Ratine (20.07.1992, Poljice)
 350. Nišić (Salko) Nurko, 07.05.1949, Igoče (04.04.1992, Foča)
 351. Omerbašić (Bećir) Zahida, 05.12.1941, Ustikolina (maj 1992 godine, Ustikolina)
 352. Oprašić (Hamed) Himzo, 01.07.1983, Foča (17.07.1992, Drinsko, Višegrad)
 353. Oruč (Mujo) Halil, ?.?.1926, Kljuna (juli 1992 godine, Miljevina)
 354. Osmanković (Alija) Hamid, 15.11.1956, Slatina (28.01.1993, Trebinje) - ekshumiran, identifikovan i ukopan
 355. Ožegović (Suljo) Sulejman, ?.?.1951, Tođevac (20.10.1992, Tjentište)
 356. Ožegović (Alija) Suljo, ?.?.1904, Tjentište (20.10.1992, Tjentište)
 357. Pačo (Rašid) Ismet, ?.?.1955, Foča (01.06.1992, Foča)
 358. Pačo (Rašid) Izet, 21.12.1958, Foča (01.06.1992, Foča)
 359. Pačo (Hasan) Nusret, 01.06.1966, Perovići (16.04.1993, Stari Vitez)
 360. Pašović (Hasan) Ismet, 11.08.1926, Foča (13.05.1992, Igalo - Herceg Novi) - ekshumiran, identifikovan i ukopan
 361. Pašović (Mujo) Mašo, 15.10.1923, Podkozara (23.05.1992, Foča)
 362. Pašović (Kurtović Hamid) Mejra, ?.?.1912, Izbišno (septembar 1992 godine, Poljice)
 363. Pašović Mersud, 20.06.1959, Foča (25.06.1992, Foča) - ekshumiran i identifikovan
 364. Pervan (Asim) Fatima, 04.07.1964, Foča (01.08.1992, Kalinovik)
 365. Pervan (Asim) Nedžib, 29.11.1962, Foča (20.06.1992, Jelašca, Kalinovik)
 366. Pervan (Asim) Zemina, 04.07.1964, Foča (01.08.1992, Kalinovik)
 367. Pervan (Bajro) Zijo, 09.01.1962, Jelašca (18.06.1992, Kalinovik)
 368. Perviz (Ibrahim) Hasiba, ?.?.1921, Izbišno (mart 1993 godine, Govza)
 369. Pišmo (Ćamil) Aziz, 11.06.1933, Karačići (18.05.1992, Foča)
 370. Podžić (Jakuf) Haris, 17.08.1988, Foča (15.06.1992, Višegrad)
 371. Polovina (Omer) Hasan, ?.?.1910, Kremaluša (14.06.1992, Kremaluša)
 372. Polovina (Hasan) Zejfa, 20.06.1949, Kremaluša (14.06.1992, Kremaluša)
 373. Ramadan (Džemail) Mehmed, ?.?.1955, Foča (april 1992 godine, Foča)
 374. Ramović (Smajo) Hamid, 27.01.1941, Vitine (april 1992 godine, Foča)
 375. Ramović (Avdo) Hasan, ?.?.1924, Šahbašići (mart 1992 godine, Foča)
 376. Ramović (Halil) Miralem, 17.08.1955, Grdijevići (15.04.1992, Foča)
 377. Ramović (Ismet Jerković) Munira, 02.11.1960, Foča (maj 1992 godine, Foča)
 378. Reko (Hasib) Huso, ?.?.1946, Jošanica (30.08.1992, Foča)
 379. Rikalo (Suljo) Hamed, 24.11.1961, Mazoče (16.05.1992, Foča)
 380. Rikalo (Ramo) Husein, 18.07.1957, Mazoče (april 1992 godine, Baošići, Herceg Novi)
 381. Rikalo (Suljo) Jusuf, 15.10.1959, Mazoče (16.05.1992, Mazoče)
 382. Rikalo (Ramo) Midhat, 19.11.1966, Foča (april 1992 godine, Baošići, Herceg Novi)
 383. Rikalo (Ramo) Zaim, 06.11.1963, Foča (april 1992 godine, Baošići, Herceg Novi)
 384. Rizvanović (Huso) Adem, 12.09.1957, Pobiranovići (02.06.1992, Ahatovići – Sarajevo)
 385. Rizvanović (Hasan) Halil, ?.?.1931, Foča (april 1992 godine, Tjentište)
 386. Rizvanović (Ejub) Hazim, ?.?.1963, Lokve (25.05.1992, Ahatovići – Sarajevo)
 387. Rizvanović (Alija) Murat, ?.?.1932, Miljevina (09.06.1992, Miljevina)
 388. Rizvanović (Murat) Nedžib, 14.10.1963, Foča (09.06.1992, Miljevina)
 389. Rizvanović (Salko) Salkan, ?.?.1935, Foča (juli 1992 godine, Foča)
 390. Rusten (Suljo) Alija, ?.?.1967, Foča (06.04.1992, Foča)
 391. Rusten (Suljo) Refik, ?.?.1957, Foča (06.04.1992, Foča)
 392. Sačić (Hasan) Muzafer, 18.07.1959, Ruđice (25.06.1992, Kalinovik)
 393. Sačić (Zijo) Sejad, 16.06.1963, Kratine (10.09.1992, Foča)
 394. Saiti (Bajram) Ismeta, 03.03.1971, Foča (april 1992, Ustiprača, Goražde)
 395. Salčinović (Osman) Nusret, 15.03.1954, Foča (28.08.1992, Paunci)
 396. Sejdin (Murat) Ibro, 04.09.1966, Tjentište (28.06.1992, Foča)
 397. Sejdin (Smail) Murat, 13.03.1937, Tjentište (28.06.1992, Foča)
 398. Sejdinović (Kavazić Mujo) Habiba, ?.?.1914, Jeleč (01.10.1992, Jeleč)
 399. Serdarević (Lepir Ahmed) Ema, 01.03.1941, Derolovi (28.04.1992, Štović)
 400. Sirbubalo (Jusuf) Senad, 11.10.1971, Gunjevići (19.06.1992, Ustikolina)
 401. Smajević (Halil) Suljo, 13.06.1907, Toholji (01.07.1992, Foča)
 402. Smajkan (Murat) Emin, ?.?.1937, Potpeće (20.04.1992, Foča)
 403. Smajkan Šaćir, 24.07.1959, Potpeće (23.05.1992, Foča)
 404. Smajlović (Hadžimusić Halil) Hajrija, ?.?.1925, Foča (26.06.1992, Višegrad)
 405. Smajlović (Safet) Kemal, januar 1977, Foča (26.06.1992, Višegrad)
 406. Sobo (Mujo) Ejub, 23.03.1947, Radojevići (10.05.1992, Radojevići)
 407. Softić (Mujo) Zijad, 22.03.1964 Điđevo (30.08.1992, Foča)
 408. Spaho (Sulejman Hadžimusić) Bejta, 17.03.1902, Foča (20.02.1993, Foča)
 409. Srnja (Abdulah) Mirsad, 27.10.1955 Foča (07.06.1992, Jeleč)
 410. Subašić (Salko) Mirsad, 17.11.1968, Foča (09.06.1992, Miljevina)
 411. Subašić (Omer) Ramiz, ?.?.1957, Kratine (17.04.1992, Foča)
 412. Subašić (Halil) Salko, 05.02.1947, Ustikolina (09.06.1992, Miljevina)
 413. Suljević (Alija) Abdulah, ?.?.1962, Jeleč (avgust1993, Foča)
 414. Suljić (Remzo) Elvir, 24.11.1970, Foča (05.08.1992, Ratine)
 415. Suljić (Salko) Mirsad, 01.11.1972, Foča (25.06.1992, Vihovići – Kalinovik)
 416. Šabanović (Suljo) Begija, ?.?.1910, Hum (22.07.1992, Trebova)
 417. Šabanović (Salko) Hajro, 06.04.1940, Foča (januar 1996, Foča)
 418. Šabanović (Fejzo) Hamid, ?.?.1930, Hum (juli 1992 godine, Jeleč)
 419. Šabanović (Džano) Nasuf, 08.11.1965, Hum (15.06.1992, Sarajevo)
 420. Šabanović (Omer) Šefik, 11.06.1950, Foča (24.06.1992, Foča)
 421. Šabanović (Zukanović Hamid) Ziba, ?.?.1932, Božurev Do (juli 1992 godine, Jeleč) - ekshumirana, identifikovana i ukopana
 422. Šahinović (Šerif) Fikret, 30.09.1967, Hum (29.06.1992, Bastasi)
 423. Šahinović (Suljo) Husein, 02.11.1950, Hum (juli 1992 godine, Rogatica)
 424. Šahinović (Alibašić Huso) Melća, ?.?.1904, Hum (juni 1992 godine, Trebova)
 425. Šahinović (Šaćir) Murat, 15.07.1958, Hum (30.04.1992, Stjenice - Rogatica)
 426. Šahinović (Šabanović Zukan) Naza, 06.05.1908, Hum (29.09.1992, Zelengora)
 427. Šahović (Adem) Zulfo, ?.?.1902, Filipovići (26.04.1992, Filipovići)
 428. Šehović (Mašo) Alija, 03.02.1963, Bujakovina (23.07.1993, Igman)
 429. Šljivo (Mujo) Mustafa, 01.11.1956, Saš (april 1992 godine, Foča)
 430. Šljivo (Šućro) Zajko, 21.07.1959, Jeleč (maj 1992 godine, Jeleč)
 431. Šoro (Tahir) Enes, 20.10.1975, Foča (30.08.1992, Foča)
 432. Šoro (Tahir) Esad, 04.04.1955, Foča (maj 1992, Foča)
 433. Šoro (Edhem) Suljo, 21.05.1951, Papratno (14.04.1992, Foča) - ekshumiran, identifikovan i ukopan
 434. Šoro (Edhem) Ševal, 27.08.1956, Papratno (14.04.1992, Vrantegovi)
 435. Šubo (Salko) Meho, ?.?.1970, Šubi (25.12.1992, Zebina Šuma)
 436. Šujević (Murat) Sulejman, 05.03.1941, Ustikolina (17.09.1992, Foča)
 437. Šuvalija (Alija Kurtović) Devla, ?.?.1898 Foča (15.05.1992, Foča)
 438. Tafro (Avdo) Almas, 15.10.1913, Foča (septembar 1993, Foča)
 439. Tahmaz (Ahmet) Fuad, 29.04.1959, Saš (juli 1992 godine, Zelengora)
 440. Tahto (Omer) Ibro, ?.?.1928, Kunovo (17.08.1992, Preljuča)
 441. Tatarovac (Osman) Medin, ?.?.1955, Kunovo (16.06.1992, Foča)
 442. Torlak (Ibrišim) Aziz, 15.10.1950, Laze (23.04.1992, Foča)
 443. Trako (Arif) Bajro, ?.?.1928, Papratno (14.08.1992, Papratno)
 444. Trako (Muradif Husović) Hadžira, ?.?.1928, Veselice (14.08.1992, Papratno)
 445. Trako (Hasan) Suvad, 29.06.1966, Foča (06.06.1993, Sokolac)
 446. Travar (Redžo) Ahmet, ?.?.1937, Jošanica (april 1992 godine, Jošanica)
 447. Travar Halima, ?.?.1941, Ustikolina (april 1992 godine, Jošanica)
 448. Travar (Jakub Muhović) Hasna, ?.?.1938, Ustikolina (april 1992 godine, Jošanica)
 449. Travar (Mujo) Huso, ?.?.1940, Jošanica (april 1992 godine, Jošanica)
 450. Travar (Mujo Osmanović) Rukija, ?.?.1907, Sorlaci (april 1992 godine, Vašadići)
 451. Travar (Ćamil Čeljo) Zemka, ?.?.1927, Batovo (19.05.1992, Ustikolina)
 452. Tufekčić (Esad) Eksad, 24.08.1990, Foča (19.06.1992, Ban Polje, Višegrad)
 453. Tulek (Aziz) Kemal, 21.10.1958, Brod (08.05.1992, Jeleč) - ekshumiran i identifikovan
 454. Tuzlak (Ćamil) Husnija, 05.01.1941, Jeleč (07.05.1992, Vratlo – Kalinovik) - ekshumiran, identifikovan, obavljena dženaza
 455. Tuzlak (Ramiz) Salko, 25.04.1968, Jeleč (01.10.1992, Miljevina)
 456. Uzunović (Taib) Enes, 18.04.1960, Foča (12.04.1992, Foča)
 457. Vahida (Mustafa) Džemail, 15.04.1954, Lađevci (18.04.1992, Foča)
 458. Vehabović (Mehmed) Muharem, 06.04.1936, Foča (17.04.1992, Foča)
 459. Veiz (Edhem) Munib, 31.01.1952, Foča (16.04.1992, Foča)
 460. Veiz (Ćamil) Refik, 15.02.1966, Foča (20.04.1992, Foča)
 461. Veiz (Ibro) Zulfo, 30.10.1950, Potpeće (15.04.1992, Foča)
 462. Vejo (Osman) Fehim, 20.01.1959, Kosman (10.06.1992, Kosman)
 463. Vejo (Alibašić Huso) Halima, 04.07.1907, Ćurevo (septembar 1992 godine, Trebova)
 464. Vejo (Arif) Hamdija, 02.03.1959, Foča (06.04.1992, Kosman)
 465. Vejo (Ibro) Hasib, 11.02.1954, Kosman (13.06.1992, Kosman)
 466. Vejo (Ibro) Muradif, 18.07.1960, Kosman (15.04.1992, Mješaji)
 467. Vejo (Safet) Nermin, 10.09.1973, Kosman (01.06.1992, Foča)
 468. Zametica (Avdo) Edin, 21.04.1968, Jeleč (06.05.1992, Kalinovik)
 469. Zametica (Avdo) Elvedin, 21.04.1968, Jeleč (06.05.1992, Kalinovik)
 470. Zec (Ćamil) Zijad, 08.03.1960, Donja Brda (septembar 1992 godine, Foča)
 471. Zečević (Edhem Hasković) Hajra, ?.?.1929, Durići (30.06.1992, Foča)
 472. Zunđa (Hasan) Ibrahim, 20.06.1977, Foča (08.09.1992, Foča)
 473. Ramović (Uzeir) Ramo, odveden u ljeto 1992 godine iz kuće u Tabacima. Njegovo ime je uvršteno naknadno na intervenciju bliskih srodnika.