Thursday, Apr 24th

Last update07:37:00 PM GMT

Baština Vjerski objekti (Ahmetova) džamija u Kunovu

(Ahmetova) džamija u Kunovu

Džamija u Kunovu izgrađena je u drugoj polovini 15 vijeka. Spaljivana je više puta od strane crnogorskih hajduka, a kasnije i četnika.

Obnavljana je u više navrata od strane mještana.Karta područja Kunova iz AU perioda sa jasno ucrtanom džamijom

Posljednji put je spaljena u toku Drugog svjetskog rata, kada je ogromna većina mještana Kunova pobijena od strane četnika.

Poslije toga nije obnovljena.

Panorama Kunova iz oktobra 1969 godine

Kod Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH podnesena je peticija za zaštitu pod nazivom Ahmetova džamija u Kunovu