Wednesday, Apr 23rd

Last update07:37:00 PM GMT

Antifašizam Foča - najveća grobnica antifašista Prve proleterske udarne brigade

Foča - najveća grobnica antifašista Prve proleterske udarne brigade

Prema podacima iz knjige "PRVA proleterska. - Beograd, 1963-1991. "(knjiga 4), na području opštine Foča zasigurno je svoje živote položilo 637 boraca ove brigade, a obzirom da sudbine mnogih boraca nisu nikada utvrđene, moguće da je taj broj i veći.

Zlatni Bor 72
Sutjeska 332
Zelengora 91
Miljevina 116
Ustikolina 8
Kapak 12

opština Foča - ukupno 637


Prva proleterska narodnooslobodilačka udarna brigada je formirana 21. decembra 1941. godine u Rudom. Odluku o formiranju brigade doneo je Centralni komitet KPJ, a formirao ju je Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito. Na dan formiranja imala je šest bataljona (četiri iz Srbije i dva iz Crne Gore) ukupne jačine 1.200 boraca.

Prvi komandant brigade bio je Koča Popović, narodni heroj, a politički komesar Filip Kljajić Fića, narodni heroj.

Prva borba brigade, kod sela Gaočića i Mioča, 22. decembra 1941. godine slavila se kao dan Jugoslovenske narodne armije.

Prva proleterska udarna brigada je na svom ratnom putu prešla više od 20.000 kilometara. U njenim borbama borilo se više od 22.000 ljudi iz cele Jugoslavije. Imala je više od 7.500 poginulih, ranjenih i nestalih boraca, a izbacila je iz stroja više hiljada neprijateljskih vojnika. Dala je više od 3.000 rukovodilaca i 83 narodna heroja.

Odlikovana je Ordenom narodnog oslobođenja, Ordenom partizanske zvezde, Ordenom bratstva i jedinstva i Ordenom zasluga za narod. Povodom petnaestogodišnjice bitke na Sutjesci, juna 1958. godine, odlikovana je i Ordenom narodnog heroja.