Wednesday, Apr 23rd

Last update07:37:00 PM GMT

Fočaci Gazije Muhović (Huso) Nedžad

Muhović (Huso) Nedžad

MUHOVIĆ, Huso, NEDŽAD, rođen 11.05.1969. godine u mjestu Ustikolina, Općina Foča.
SSS, saobraćajni tehničar.

U redove Armije RBiH stupio 06.04.1992.
Ranjen na Žuči – Golo brdo 23.07.1993., preminuo u bolnici 28.07.1993. kao pripadnik 1. bataljona 1. motorizovane brigade.

Ukopan je na mezarju Buća Potok.