Thursday, Apr 24th

Last update07:37:00 PM GMT

Fočaci Gazije Mujakić (Ibrahim) Hajrudin

Mujakić (Ibrahim) Hajrudin

MUJAKIĆ, Ibrahim, HAJRUDIN, rođen 19.11.1961. godine u Foči.
SSS, grafičar.

U redove Armije RBiH stupio 28.12.1992.
Poginuo na Žuči - između Visa i Golog brda 17.01.1994. od granate, kao pripadnik 1. bataljona 1. Slavne motorizovane brigade.

Ukopan je na mezarju Buća Potok.