Saturday, Apr 19th

Last update07:37:00 PM GMT

Fočaci Gazije Mujić (Zajko) Ševala

Mujić (Zajko) Ševala

MUJIĆ, Zajko, ŠEVALA, rođena 24.02.1963. godine u mjestu Sorlaci, Općina Foča.
NŠS, radnica.

U redove Armije RBiH stupila 09.12.1992.
Poginula u Hotonju 23.07.1993. od granate, kao pripadnica 3. bataljona 1. motorizovane brigade.

Ukopana je na mezarju Stadion.