Friday, Apr 18th

Last update07:37:00 PM GMT

Fočaci Gazije Musić (Omer) Meho

Musić (Omer) Meho

MUSIĆ, Omer, MEHO, rođen 17.12.1937. godine u mjestu Izbišno, Općina Foča.
NŠS, radnik.

U redove Armije RBiH stupio 08.04.1992.
Poginuo u Hotonju – Nizovi 22.12.1993. od granate, kao pripadnik 3. bataljona 1. Slavne motorizovane brigade.

Ukopan je na mezarju Stadion.