Saturday, Apr 19th

Last update07:37:00 PM GMT

Dosije Svjedočanstva Gnječenje povrijeđenih lica građevinskim mašinama

Gnječenje povrijeđenih lica građevinskim mašinama

Broj dosjea: 480
Logor: KPD
Općina: Foča


Najteže mi je bilo kada mi narede da vozim auto (morao sam). Uvijek sam morao voziti prvi. Oni bi vozili iza mene oko 15 m. Uvijek bi me vezali lisicama za volan ruke, a noga za sic. Tada sam vozio i gazio naše vojnike. To je bilo prema Preljuči, Goražde. Bio sam minolovac, to sam kasnije saznao. Ne znam tačan broj koliko sam puta išao u smrt ali eto ostao sam živ. Uvijek kada bi mi naredili su me tjerali da vozim kamion. Nisam bio u živom štitu kao pješak. Nisam nikad spavao van auta uvijek morao bi ostati u autu. Jednom sam prešao minu, a njihov dajc je naletio na minu i poginula ih je trojica i mene tada umalo nisu ubili po povratku u KPD...

Odvojili bi me u samicu gdje nisam imao kontakta ni sa kim živim. To je trajalo sve do prelaska na ekonomiju, gdje sam tada i „dahnuo“ dušom. Bilo je i tada teško, ali sam znao da ću barem ostati živ. Ovo je samo djelić moga svjedočenja za dvije godine i tri mjeseca boravka u četničkim rukama. Žrtve su i ovi ljudi koji su odvedeni na poznato branje šljiva, kada su u prvoj grupi odveli 30 ljudi, a kasnije su odveli još 15. Nije se u KPD-u moglo vidjeti ubijanje, jer su to oni uradili vrlo mudro, odvodili po noći na ispitivanje, a kasnije kažu da su premješteni u druge sobe ili kažu da su otišli za razmjenu. Tako da sam ja to sve vidio van KPD-a...