Friday, Apr 18th

Last update07:37:00 PM GMT

Dosije Svjedočanstva Tjeranje logoraša da pasu travu

Tjeranje logoraša da pasu travu

Broj dosjea: 348
Logor: KPD
Općina: FočaKada su stigli sa drugog područja sela sa Bošnjacima, doveli su i grupu ljudi koji su bili tako isprebijani da su se teško kretali, a glave su im bile krvave od udaraca. Dok još nisu stigli na lice mjesta, sa udaljenosti su pitali njihove iz grupe, da li ima neko od njihovih da je ranjen ili ubijen. Naredba im je glasila da, ukoliko ima, sve redom ljude, žene i djecu u selu poubijaju.
 
U kuću su doveli Sulejmana Hadžića sa grupom žena i djece i tu su ih njihovi vojnici držali do četiri sata popodne. Pošto niko od njihovih nije bio povrijedjen ni ubijen, oslobodili su ih i rekli su im da su bili planirali da ih sve u kući poubijaju. Na livadi su bile dvije grupe iz dva dijela sela - 42 Bošnjaka.
 
Tu na livadi su izdvojili deset Bošnjaka i postrojili ih jednog uz drugog. Od njihovog glavnokomandujućeg naredba je glasila da će ih sve poubijati. To su kasnije i uradili. Kas smo se rastali, oni su odvedeni u drugom pravcu, u jednu srpsku kuću i tu su ih sve pobili. Nas ostale, 32 Bošnjaka, odveli su do Broda i autobusom nas prevezli u logor Foča.
 

Dok smo bili na livadi svi skupa u toj grupi od deset predviđenih za ubistva, izdvojen je moj najbliži komšija koji je po naredbi i ležećem stanju, dok je ležao iz ramenica koliko su imali snage, upotrebljavali su fizičke udare u kičmu sa automatom, a to je bio Hadžimusić Saud.
 
Posle scene moga komšije na red smo dolazili mi, da nas prvo sa psovkama i riječima pogrdnim, upotrebe izraze one najpogrdnije,a to mogu oni biti. Posle toga su nam izdali komande da legnemo potrbuške, i naredba je glasila da svi pasemo travu, i kad u usta dosta trave stavimo, izdaju komandu da se dignemo, i da gledaju kako travu jedemo, tako je bilo tri puta dok nismo krenuli za KPD Foča.

Pored službe srpskog obezbjedjenja, svu vlast, neke vrijeme, su imali komande bijelih orlova, tako da su nas prilikom prihvata u KPD smjestili u dvije samice u kojima je bilo nemoguće leći zbog tijesnog prostora. U toku boravka u samici izvođeni su pojedini ljudi u druge prostorije, obično po dvojica, i tamo su im izdavali naredbu da jedan drugog koliko mogu tuku, a oni bi uživali...