Sunday, Apr 20th

Last update07:37:00 PM GMT

Fočaci Žrtve Agresije na BiH Žrtve M.Z. Donje Polje - Hamdići

Žrtve M.Z. Donje Polje - Hamdići

Ubijeni:

 

  1. Buljubašić (Idriz) Emina, rođena 1984., dijete. Ubijena u selu sa sestrom Aidom blizu Zebine šume.
  2. Buljubašić (Idriz) Lejla, rođena 1986., dijete. Ubijena zajedno sa sestrom Almom u blizini Zebine šume.
  3. Đuderija Muniba, žena Ibrova. Rođena 1942., domaćica. U junu 1992. odvedena iz sela u jednu kuću u Foči, koja se nalazila pored hotela "Zelengora", i tu je izmasakrirana. Prema izjavi svjedoka nju je ubio Dragan Zelenović Zelja.
  4. Đuderija (Halim) Paša, rođena 1936., domaćica. Ubijena ispod sela, pored Drine, 10. jula 1992. Na mjestu ubistva je i sahranjena. Ekshumirana.
  5. Đuderija Šeća, žena Šaćirova. Rođena 1939., domaćica. Ubijena ispod kuće, pored puta (bivša pruga). Na mjestu ubistva je i zakopana. Ekshumirana.
  6. Đuderija Zlatija, žena Smajova. Rođena 1902. Ubijena ispod kuće, pored bivše pruge. Na mjestu ubistva je i zakopana. Ekshumirana.