Saturday, Apr 19th

Last update07:37:00 PM GMT

Fočaci Žrtve Agresije na BiH Žrtve M.Z. Čohodar Mahala

Žrtve M.Z. Čohodar Mahala

Ubijeni:

 1. Bešlić (Jusuf) Džemila, rođena 1938. Seksualno zlostavljana, pa potom ubijena kao i njene tri sestre Munira, Muniba i Ziba.
 2. Bešlić (Jusuf) Muniba, rođena 1936. Ubijena je zajedno sa njenim sestrama Džemilom, Munirom i Zibom.
 3. Bešlić (Jusuf) Munira, rođena 1945. Doživjela je istu sudbinu kao i njene ostale tri sestre Džemila, Muniba i Ziba.
 4. Bešlić (Jusuf) Ziba, rođena 1938. Ubijena je zajedno sa sestrama Džemilom, Munibom i Munirom.
 5. Čedić (Ramo) Mehmed, rođen 1933., poslovođa. Agresija ga zatekla u fočanskoj bolnici. Poslije mučenja ubijen kod fočanskog mosta na Drini.
 6. Ćelo Hanka, žena Hilmova. Rođena 1934., domaćica. Odvedena u koncentracioni logor "Partizan", poslije izvjesnog vremena puštena je kući, pa ubijena.
 7. Ćelo (Alija) Hilmo, rođen 1934., radnik. Ubijen u kući u junu 1992., nakon čega je kuća zapaljena. Ekshumiran.
 8. Ćelo (Alija) Huso, rođen 1936., radnik. Ubijen u kući u junu 1992., nakon čega je kuća zapaljena. Ubio ga je Janko Tuta Janjić. Ekshumiran.
 9. Ćelo Murveta, žena Rifetova. Rođena 1957., domaćica. Prvo odvedena u koncentracioni logor "Partizan". Poslije izvjesnog vremena puštena, pa ubijena.
 10. Deleut Almasa, žena Muratova. Rođena 1941., domaćica. Ubijena pred kućom 10. juna 1992. Zakopana je u zajedničku grobnicu na groblju pored džamije u Čohodarmahali. Ekshumirana.
 11. Delić (Avdo) Taib, rođen 1937. Ranjen pa onda ubijen kod benzinske pumpe u Donjem Polju. Navodno je ukopan na malom groblju kod Muslučke džamije.
 12. Dželilović Emina, žena Halimova. Rođena 1942., domaćica. Ubijena u kući 10. juna 1992. Zna se da ju je ubio komšija Radoman Fundup. Zakopana je u zajedničkoj grobnici pored džamije u Čohodarmahali.
 13. Hodžić (Mujo) Šerif, rođen 1936., radnik. Kratko vrijeme bio je u koncentracionom logoru, pušten pa ubijen u Čohodarmahali.
 14. Hodžić Vasvija, žena Nailova. Rođena 1947., domaćica. Ubijena ispred kuće Sulje Šoro. Zakopana je u zajedničkoj grobnici u groblju pored džamije u Čohodarmahali.
 15. Hodžić Vasvija, žena Šerifova. Rođena 1937., domaćica. Ubijena na svirep način 10. juna 1992. u kući Halima Dželilovića. Zakopana u zajedničkoj grobnici u groblju pored džamije u Čohodarmahali.
 16. Isanović (Hamid) Adnan, rođen 1962. Tzv. srpski prijeki sud osudio ga je na smrt. Ubijen poslije strahovitog mučenja pored fočanske bolnice zajedno sa Uzejrom Čankušićem i Ibrom Selimovićem, koje je navedeni prijeki sud, takođe, osudio na smrt. Njegovo izmasakrirano mrtvo tijelo je njegov kum, Srbin, prebacio u Goražde, gdje je sahranjen.
 17. Krek (Ibro) Mejra, rođena 1907., starica. Ubijena u kući. Zakopana u masovnu grobnicu na groblju pored džamije u Čohodarmahali.
 18. Merkez (Rasim) Almir, dijete od pet godina. Ubijen 10. una 1992. zajedno sa majkom i sestrom. Ubio ga je Radoman Fundup. Prema izjavi svjedoka zakopan u masovnu grobnicu na groblju pored džamije u Čohodarmahali.
 19. Merkez (Rasim) Almira, dijete od osam godina. Radoman Fundup ju je ubio zajedno sa majkom i bratom, 10. juna 1992. Ukopana u zajedničkoj grobnici na groblju pored džamije u Čohodarmahali.
 20. Merkez Esma, žena Rasimova. Rođena 1961., domaćica. Ubio ju je komšija Radoman Fundup, zajedno sa sinom i kćerkom. Zakopana u zajedničku grobnicu na groblju pored džamije u Čohodarmahali.
 21. Mehmedspahić Munira, žena Tahira Šora. Rođena 1934., domaćica. Ubijena u kući Sulejmana Šora 10. juna 1992. Ukopana u zajedničkoj grobnici na groblju pored džamije u Čohodarmahali. Ekshumirana.
 22. Puriš Latifa Tifa, žena Nasufova. Rođena 1932., domaćica. Prema izjavi svjedoka ubio je komšija Radoman Fundup. Zakopana je u zajedničkoj grobnici na groblju pored džamije u Čohodarmahali. Ekshumirana.
 23. Puriš Nasuf, rođen 1925., penzioner. Prema izjavi svjedoka, 10. juna 1992. ubio gaje Radoman Fundup. Zakopan je u zajedničkoj grobnici na groblju pored džamije u Čohodarmahali. Ekshumiran.
 24. Ramović Alma, žena Senadova. Rođena 1951., domaćica. Ubijena u Čohodarmahali.
 25. Ramović Munira, žena Miralemova. Rođena I960., domaćica. Ubijena u kući Pembe Šoro 10. juna 1992. Zakopana u zajedničku grobnicu na groblju pored džamije u Čohodarmahali.
 26. Rikalo (Huso) Munib, rođen 1936., konobar. Kratko vrijeme je bio u koncentracionom logoru, pušten pa ubijen u Čohodarmahali. Iz koncentracionog logora ga je izveo sin Tadije Ćurčića, koji ga je prema kazivanju komšija i ubio.
 27. Šoro (Suljo) Kenan, rođen 1985. Ubio ga zajedno sa majkom komšija Radoman Fundup. Ukopan je zajedno sa ostalima koji su ubijeni 10. juna 1992.,.u zajedničku grobnicu na groblju pored džamije u Čohodarmahali. Ekshumiran.
 28. Šoro Pemba, žena Suljova. Rođena 1957., domaćica. Prema tvrđenju svjedoka, ubio ju je komšija Radoman Fundup 10. juna 1992. Zakopana u zajedničku grobnicu na groblju pored džamije u Čohodarmahali. Ekshumirana.
 29. Šoro Tahir, rođen 1933., penzioner. Zaklan u kući Pembe Šoro. Zakopan u zajedničku grobnicu, na groblju pored džamije u Čohodarmahali.


Ubijeni na drugom mjestu:
 1. Čolo (Hajro) Suad, rođen 1950., radnik. Poginuo od granatiranja u Goraždu 8. novembra 1992.

 2. Čolo Šuhra, žena Suadova. Rođena 1960., službenica. Poginula u Goraždu od granatiranja 8. novembra 1992."Nestao":
 1. Dželilović (Halim) Halim, rođen 1928., penzioner. Prvo je ranjen od granatiranja, odveden u fočanski koncentracioni logor, pušten iz logora, ponovo odveden od kuće nakon čega mu se gubi trag.