Thursday, Apr 24th

Last update07:37:00 PM GMT

Antifašizam Sutjeska - Dolina heroja Momčilo Moma Stanojlović

Momčilo Moma Stanojlović

 

Narodni heroji Jugoslavije, "Mladost" Beograd, 1975. godina

 

Momčilo Moma Stanojlović (1916-1943) predratni pilot, zamjenik komandanta Treće proleterske (sandžačke) NOU brigade i narodni heroj Jugoslavije.

 

Rođen je u 5. avgusta 1916. godine u Kragujevcu. Poslije završene gimnazije upisao je Vojnu akademiju, zatim je pohađao vazduhoplovnu školu u Pančevu, i stekao zvanje vojnog pilota.

 

Početak rata, aprila 1941. godine, zatekao ga je u činu poručnika na letilištu u Šarlicama, kod Niša, na kome su Nijemci prvog dana rata uništili većinu aviona. U toku povlačenja, Moma Stanojlović je, s grupom vazduhoplovaca, učestvovao, 15. aprila, u odbrani Užica. U tim borbama je bio lakše ranjen.

 

Posle kapitulacije, nije dozvolio da ga zarobe, već se, naoružan, s nekoliko drugova prebacio u Kragujevac, gde je ilegalno živio do odlaska u partizane. U međuvremenu povezao se sa članovima KPJ, po čijim je nalozima aktivno radio na pripremi ustanka. Okupljao je ljude koji su htjeli da se bore, organizovao borbene desetine, prikupljao oružje, rasturao letke i širio ideje KPJ o ustanku.

 

U partizane je stupio među prvima. Još prije izlaska iz grada, OK KPJ za Kragujevac imenovao ga je za komandira jedne od tri čete Kragujevačkog partizanskog odreda. U toku avgusta 1941. godine postao je član Komunističke partije Jugoslavije. Istakao se u obezbjeđivanju Dulena u vreme savetovanja Glavnog štaba NOV i PO Srbije sa komandantima partizanskih odreda, septembra 1941. godine. Pošto je i u drugim borbama ispoljio veliku hrabrost i umješnost u komandovanju, postavljen je za komandanta III bataljona Kragujevačkog NOP odreda.

 

Kada je 21. decembra 1941. godine formirana Prva proleterska NOU brigada, Moma Stanojlović je postavljen na dužnost komandira II čete Kragujevačkog bataljona, koji se istako već u prvoj borbi brigade, 22. decembra, u selu Gaočiću, kada je zarobljeno 120 italijana. Septembra 1942. godine, u Bosanskom Petrovcu, Moma je postavljen za političkog komesara, a ubrzo i za komandanta Kragujevačkog bataljona. On je, tako, postao prvi predratni aktivni oficir koji je postao politički komesar u NOB-u, i to u bataljonu u kom je bilo više istaknutih učesnika radničkog i studentskog pokreta.

 

Sa svojim proslavljenim bataljonom prošao je niz teških borbi na Sitnici i Jajcu, kod Kotor-Varoši i Ivan-sedlu. Hrabrost je posebno dokazao u izvlačenju iz ustaškog garnizona u Bugojnu, jula 1942. godine. U mnogim teškim situacijama bio je smiren i pronicljiv komandant. U borbi za prelaze na Tari, u Petoj ofanzivi, kada je njegov bataljon uporno održavao položaj na Ilijinoj Glavi, Moma je dobio naređenje da pređe u sastav Treće proleterske (sandžačke) brigade, u kojoj je postavljen za zamjenika komandanta brigade.

 

Poginuo je 13. juna 1943. godine iznad Tjentišta, na levoj obali Sutjeske, u neposrednoj blizini mesta gde je poginuo Sava Kovačević.

 

Za narodnog heroja proglašen je 23. juna 1948. godine.