Friday, Apr 18th

Last update07:37:00 PM GMT

Fočaci Stanovnici naselja u slivu rijeke Ćehotine

Stanovnici naselja u slivu rijeke Ćehotine

Nepotpuni i na osnovu kazivanja napravljeni spisak. Vremenom će doživjeti dopune i izmjene. Pozivaju se svi oni koji mogu dati potpunije informacije da ih ostave na diskusijama.

Desnom obalom Ćehotine od Foče prema Godijenu

Prevrač:
Aganović.
Orahovo: Mihajlović, Vuković, Ivanović, Anđelić, Plemić, Crnogorac, Joković.
Šubi: Kiselica, Sirbubalo, Isanović, Orahovčić, Šubo.
Boljeradina: Pljevačić, Perišić, Drakul, Obrenović.
Pašajtovići: Isanović, Bojko, Halilović, Sinanović.
Šuljci: Borčak, Karkelja, Halilović, Muratović, Sinanović, Isanović, Bojko, Đulić.
Brusna: Vuković, Bjelogrlić, Čančar, Simović, Pašalić, Krunić, Vrećo, Drakul, Stanojević, Pljevačić, Gano, Havlačan, Bećiragić, Šiljak, Kurtović, Džanko.


Zaseoci Brusana

Grijakovići: Prando, Kumro, Stanojević, Krunić.
Ribnjak: Vuković.
Doljani: Pohara, Kumro.
Ocrkavlje: Vuković.
Dervišići: Vuković, Mališ, Drakul.
Danci: Čančar, Krunić.
Staro Guvno: Vuković.
Orasi: Drakul.
Kula: Taranin, Kržilo, Sudar.
Brdo: Dostić.
Milići: Pašalić, Džanko.
Zelenka: Vilotić, Krsmanović.
Tinjak: Bjelogrlić.
Mrganje: Havlačan - poslije se naselio Stanojević.
Ošovine: Stanojević.
Gromile: Drakul, Pljevačić.
Dio Godijena sa džamijom i mezarjem: Pašalić, Klinac, Ahmić, Šuvalija.


Desnom obalom Slatinske rijeke od Godijena do granice sa Čajničem

Kozarevina: Radović, Pljevačić, Mihajlović, Vilotić, Krsmanović, Čančar, Bećirbašić, Bekan.
Madžari: Džanko, Varajić, Muftić, Vreto.
Grubovići ili Grbojevići: Bašić, Spahović, Selimović, Ćorić.
Repca: Hadžimusić, Vrećo.
Prijakovići: Dedović, Pašalić, Odobašić, Sudar, Ćorić, Sinanović, Zunđa.
Ivanovići: Sudar, Korjenić, Ćorić.
Žilići: Pašalić, Ćorić, Korjenić, Odobašić, Džanko, Ćišija.
Obraci: Karović, Muminović, Osmanković, Hadžimusić, Dedović.
Hročići: Karović, Dedović, Havić, Muslić, Memić, Pašalić.
Prative: Kaloper, Čaušević.
Podgaj: Ćatović, Ljubinac, Bašović.
Vojvodići: Krndžija, Grošonja, Korjenić, Adilović, Islam, Muslić, Janković.


Dio Slatine koji je pedesetih godina odvojen od opštine Foča i pripojen opštini Čajniče

Lađevci: Ćorić, Vahida, Ramić, Dedović, Sadiković.
Ledine - zaseok Lađevaca.
Cagarići: Obrenović.
Vukovine: Čaušević, Krakonja, Bekto, Dragolj, Kuduz.
Karauzovići: Zečević.
Premakuće
Somuni:
Somun, Brezac, Marić, Šarac.
Ifsar: Drljo, Šahman, Blagojević, Lučić, Đorđević.


Lijevom obalom Slatinske rijeke od Godijena prema granici sa Čajničem

Humsko: Hadžić, Klinac, Mujanović, Gogalija, Klapuh, Sadiković, Barak, Čančar, Pljevačić, Perišić, Kovač.
Jagonica: Klapuh.
Puriši: Puriš, Maslo, Memić.
Vukušići: Selimović, Milatović, Memić.
Boljesarići: Kulić.
Šivšići: Vrećo, Kurpala.
Kovačići: Marić, Vilotić.
Dub: Bašić.


Dio opštine Foča koji je pedesetih godina pripao opštini Čajniče

Krstac: Hamzić, Leper, Kutalija, Mujanović.


Desnom obalom Ćehotine od Godijena prema Bukovici (granica sa Sandžakom)

Prvniče: Babić, Klinac.
Luke: Muharem, Dikonja, Čengić, Maslo.
Donje Papratno: Brković, Suljić, Kolenda, Ahmić, Hrustan, Stovrag, Sefer.
D. P. - Dvor: Komar.
D. P. - Glavica-Bostan: Čengić.
D. P. - Šušteri: Muharem.
D. P. - Tomilovac: Ćebo.
Gornje Papratno: Moco, Nukica, Šarvala, Hadžić, Arsenić, Čančar, Srndović.
G. P. - Čitluk: Šoro, Trako.
Veselice: Suljić, Klapuh, Mehmedspahić, Husović, Ćelo, Dikonja, Šehović.
Račići: Klinac, Babić, Kurt, Germo, Muratović.


Lijevom obalom Ćehotine od Foče prema Godijenu

Barakovac: Ireiz, Rašidkadić, Klapuh, Matović, Stevanović, Mihajlović.
Biokovi: Muratović, Salamadija, Dragaš.
Kruščica
Dragočava:
Radović, Novović.
Gornja Dragočava: Karup, Radović, Novović, Kostić.
Saš: Šljivo, Tahmaz, Tahirbegović, Džaferspahić, Poturak, Kovač.

Potpeće: Aganović.
Zbuda: Močević, Kulosman, Hadžimešić.
Briježje: Pjano, Tahto, Felah.
Požarevo: Grčo, Alić, Tahto.
Prasvica: Kruho, Muslić, Marković, Perišić.
Godijeno: Covo, Čankušić, Muftić, Avdović.


Desnom obalom Ćehotine od Godijena prema granici sa Crnom Gorom

Popovići: Pilav, Čankušić.
Dulovići: Lampa, Kovač, Fazlić, Spahić, Kafedžić, Šeho, Kobiljar, Čalaš, Perišić.
Jehovice: Čankušić, Džomba.
Falovići: Divjan, Smajkan, Kovač, Veiz, Puriš, Kobiljar, Čalaš.
Zagrad: Divjan.
Do ili Podhrupeč: Smajkan.
Rajić Njive: Kobiljar.
Duge Njive: Perišić.
Bijele Vode: Divjan, Kobiljar.
Kobilja Ravan: Čankušić, Kobiljar.
Vikoč: Germo, Avdović, Čauš, Ahmić.
Vikoč - Rudež: Ferhatbegović.
Tvrdaci: Mujanović, Bekan, Šljivo, Nurak, Džomba.
Trtoševo: Šandal, Glušac, Konjo.
Gradojevići ili Gradovići: Tahto, Tatarevac, Delić, Kantar, Mehmedspahić.
Suvtići ili Softići: Trako, Šandal.
Šahbazi: Šahbaz - na njihovo imanje se naselio Milija Radović nakon što je ta porodica ubijena u Drugom svjetskom ratu.
Pogledinje: Mehmedspahić.
Zabrđe: Mehmedspahić, Pohara, Kopriva.
Crnorobovići: Zunđa, Telo, Hodžić.
Šadići: Hodžić.
Pribišići: Klepo, Lisica, Čičak.
Kunovo: Trako, Delić, Hodžić, Zunđa, Zec, Letić, Šabović, Čelebićak.


Područje Završi

Zavajt: Tešević, Kunarac, Radović, Prodanović, Avram, Sekulović, Baucalo, Cvjetić, Matović, Mitrić.


Zaseoci Zavajta: Džanko, Klinac, Hodžić, Rizo.

Mirići
Klinci
Donji Pjelovci
Smrekovac: Tabak.
Dikanj: Zunđa.
Vakuf: Zunđa, Ćerimović, Muhović, Šteta, Dželil, Musić, Hodžić.
Bakić
Fališi: Muco, Džanko.
Grdijevići: Hodžić, Rizo, Čaušević.
Zlatni Bor: Fulin - na imanje ubijene porodice se naselili Jokovići.
Fališi: Bećirbašić, Džomba, Čaušević, Fulin, Šljivo, Fulurija.
Hrid: Musić, Šteta.
Toholji: Džomba, Hodžić.
Ječmišta: Klepo, Kamerić, Muković, Kujundžić, Glušac, Zunđa, Hodžić - na imanja ubijenih naselili se Radovići.
Ostojići: Ostojić, Stojanović, Dunjić.
Meštrevac: Radanović, Topalović, Mlađenović, Lažalica, Čaušević, Fulin, Bakaran, Klepo.
Rijeka: Fundup, Radović, Todović.
Borije
Selišta: Maksimović, Pohara, Tahto, Nurak, Belkić, Fazlić, Opurdija, Šalvara, Ramić.
Vranovina
Velenići: Fundup, Arsenić, Davidović.
Vjernovići: Fulin.
Draževo: Vrana, nekada živjeli Muftić, Muslić, Kreho, Muhović, Tolo, Zeković, Fuljacan.
Ravna Gora
Budišići: Alić.
Robovići: Robović.
Karovići: Karović.
Čelebići: Sarić, Popović, Živanović, Matović, Jevtović, Fundić, Lečić, Pipović, Samardžić, Avram, Canić, Dakić, Davidović, Dunjić, Matić, Perišić, Bastah, Skiljević, Kovač od čega se većina naselila na imanja ubijenih i protjeranih porodica Hodžić, Hamzić, Hadžimusić, Leper, Fazlić, Ćatović, Mujezinović, Kaljača, Šabanović, Rahimić, Ramić.
Rajkovići: Pohara, Nuhan.
Krna Jela: Jevtović, Miletić, Kaljača.
Vitine: Ramović, Durak(ović), Halap, Čičak.