Thursday, Apr 17th

Last update07:37:00 PM GMT

Info Rekli su... Evlija Čelebija u Jelašcima

Evlija Čelebija u Jelašcima

Kasaba Jelašca,(14)

I ovo je vojvodstvo hercegovačkog sandžaka. To je kasaba od dvije stotine kuća na mjestu obraslom u zelenilo, s vinogradima, baštama i krasnim hanom. Njena okolina i periferija su bogate bijelim kamenom.

Uzevši tu pratnju, prejahali smo za pet sati krševe i na konjima prešli vodu Nove.(15) Ova voda teče sa vrha menzila i, tekući od sela Jedodičini (16) na zapadnu stranu, ide sve do kasabe Ulog. Tu se sjedinjuje s rijekom Neretvom.(17) Neretva nailazi na gradove: Mostar, Počitelj i Gabelu i pod gradom Norinom (18) postaje velika kao more i teče kroz dvadeset mjesta prema Jadranskom moru (19) i španskom otoku Apuluji (= Pulja).(20) Franci nazivaju ovu rijeku Neretva.

Sve vode koje teku sa planinske visoravni Jezero iz doline Uloga salivaju se u ovu rijeku Neretvu. Mi smo i preko ove rijeke Neretve prešli na konjima i idući pet sati dalje, došli u kasabu Ulog.


14 U orig.: Jelecse = Jelašca, selo bliza Kalinovika, rodno mjesto Smail-age Čengića. Tu je prije sredine XVII stoljeća neki Husein-aga podigao džamiju, koja je odavno u ruševnom stanju

15 U orig.: Nova. Treba, mislim, Viševa.

16 U orig.: Yedodicini, vjerovatno, misli na selo Nedović sjeverno od Uloga.

17 U orig.: Narenta.

18 Za Norin vidi ovdje str. 468.

19 U orig.: Venedik koerfezi, kako, Turci zovu Jadransko more prema nekadašnjem njegovom nazivu kod Italijana Golfo di Venezia ili prosto Golfo.

20 U orig.: Pulya = Apulija