Thursday, Apr 24th

Last update07:37:00 PM GMT

Info Rekli su... Evlija Čelebija u Ulogu

Evlija Čelebija u Ulogu

 

Kasaba Ulog


Jedan Ilok ima u budimskom ejaletu na obali rijeke Dunava. A ovo je hercegovački Ulog. Njegova je tvrđava u planinama i zapustjela je. To je vojvodstvo hercegovačkog sandžaka. Nema ni spahijskog čehaje (kethuda yen), ni janjičarskog serdara, ni prvaka (a’yän). Ima svega tri mahale, džamiju Mehmed-bega Šestokrilovića, koja ima visoki minaret. Ima, dalje, dva mesdžida i konačište (han) zidano od tvrdog materijala, malo kupatilo (hamam), pet dućančića i do sto pedeset kamenim pločama pokrivenih niskih kućica. Cijelu okolinu poharao je neprijatelj.Ovdje smo uzeli pedeset odabranih pratilaca i s mukom prešli planinsku visoravan Morine, koja leži iza ove kasabe. Kad smo stigli na jedno mjesto ove gorske visoravni koje je obraslo zelenilom i cvijećem i po kom teku potoci, prosto smo se preporodili. Naši konji počeli su se valjati po cvjetnoj travi.Idući odatle dalje punih sedam sati, stigli smo na Nevesinjsko polje. Na ovome smo se polju malo osvježili, zatim smo išli opet tri sata ovom širinom i došli u ljupko mjesto Nevesinje.