Friday, Apr 18th

Last update07:37:00 PM GMT

B

BABIĆ
Ahmed, Branka Gagovića 52
Ferid, Dušana Fundića 58
Latif, Ribarska
Ljubica, Ive Lole Ribara 11
Meho, Dušana Fundića 50
Meho, Dušana Fundića 6 A
Milan, Igmanskog marša 101
Mile, Rašida Hadžimešića
Mustafa, Omladinska
Radivoje, Ćerezluk 32
Tahir, Dušana Fundića 15
Zoran, Igmanskog marša 101

BABOVIĆ
Ranko, Mileve Šarić


BAČVIĆ
Muharem, Dušana Fundića
Nudžein, Dipl. Moše Pijade
Rasim, Omladinske čete 35
Razija, Zagrebačka 2
Smail, Dušana Fundića
Šaćir, Veselina Masleše 3
Uzeir, Dušana Fundića

BAJAGIĆ
Stanka, Beogradska 1

BAJČETIĆ
Mara, Omladinske čete 7

BAJEVIĆ
Milorad, Dušana Fundića 78

BAJIĆ
Milosava, Samoborska

BAJLOVIĆ
Božidar, 27. Juli
Duško, Dušana Fundića

BAJRAKTAREVIĆ
Ahmo, Moše Pijade 10
Avdo, Borisa Kidriča 31
Husein, Samoborska

BAJROVIĆ
Ziba, Branka Gagovića

BALIĆ
Džemal, Save Kovačevića 2

BANDOVIĆ
Budimir, Moše Pijade 11

BANOVIĆ
Mićo, Ive Lole Ribara 16

BARAKOVIĆ
Sadik, Igmanskog marša 1

BAŠIĆ
Ferid, Borisa Kidriča 47
Hamdija, Mustafe Alajbegovića 12
Hasan, Borisa Kidriča 123
Jakub, Save Kovačevića 55
Rašid, Moše Pijade 7 A
Sulejman

BATOTIĆ
Muhamed, Dr, Samoborska 126

BATURAN
Jovan, Fajka Kurspahića 8
Milorad, Ribarska

BAUCAL
Anđa, 27. Juli 15
Boško, Branka Gagovića
Božo, Bože Hadživukovića 51

BAVČIĆ
Nazif, Samoborska
Safet, Fočanske omladinske čete

BEĆIRBAŠIĆ
Mustafa, Nurije Pozderca 33

BEĆIREVIĆ

Meho, 8. Mart 8
Muniba, Igmanskog marša

BEĆIROVIĆ
Ševal, Mileve Šarić 8 A

BEČKOVIĆ
Ago, Moše Pijade 6
Bego, Omladinske čete 7
Ismet, Branka Gagovića
Redžo, Bože Hadživukovića

BEGANOVIĆ
Omer, Borisa Kidriča

BEGENIŠIĆ
Gojko, Krajiških brigada 22
Marinko, Alije Šoševića 7 A
Miladin, Samoborska
Milena, Dr, Alije Soševića 6
Mladomir, Ive Lole Ribara
Radivoje, Borisa Kidriča 9 A
Radmilo, Mileve Sarić 12
Slavko, Moše Piiade 15
Slavko, Mileve Šarić 6 A
Vlade
Vojin, Bože Hadživukovića 3 B
Vule, Beogradska
Zdravko, JNA 38

BEGOVIĆ
Dejan, Patkovina
Meho, Samoborska 24

Osman, Ivana Gorana Kovačića 178
Zdravko, Omladinska

BEKAN
Osman Igmanskog marša
Šaban, Dušana Fundića
Taib, Ribarska

BEKTAŠ
Azra, Branka Gagovića 106 A

BEKTO
Smajo, Nebojše Babića 2

BELKIĆ
Zejna, Borisa Kidriča

BERBERKIĆ
Alija, Maršala Tita 21
Amir, Maršala Tita
Nura, Krajiških brigada 16

BEREZOVSKI
Nikola, Dipl. 29. Novembar

BERIŠA

Murat, 8. Mart 30

BEŠEVIĆ
Hamid, Kasima Corica 29

BEZAR
Zarko, Dr, Maršala Tita

BIBOVIĆ
Ahmo, Serifa Loja 11

BIČEVIĆ
Džemal, VI Proleterske brigade 2 

BIČO
Hajdar, Save Kovačevića 53
Hamed, JNA 103
Ibrahim, Dalmatinska 1
Taib, 4. Juli

BIJEDIĆ
Hamid, Branka Gagovića 2

BILINAC
Milena, VI Proleterske brigade
Ranko, 27. Juli

BITEVIJA
Hasan, Ive Lole Ribara 14

BJELOGRLIĆ
Milojica, Dušana Fundića
Radivoje, Borisa Kidriča 11
Radojica, Dušana Fundića
Vojo, Dušana Fundića

BJELOVIĆ
Drago, Samoborska 12 
Miloš, Ive Lole Ribara 7 
Rajko, Ive Lole Ribara 
Zoran, Branka Gagovića

BLACA
Husein, Mustafe Alajbegovića

BLAGOJEVIĆ
Boro, Dušana Fundića
Branko, 8. Mart 7 
Čedo, Dušana Fundića 
Ljubo, Remzije Ćorića 
Marijan, Borisa Kidriča 6 
Milovan, Branka Gagovica 53 
Niko, Dušana Fundica 
Novica, Dušana Fundića 
Radivoje, Ćerezluk 9 
Radmilo, Dušana Fundića 
Risto, Dušana Fundića 
Simo, Užička 5 
Stojan, Ćerezluk

BODIROGA
Milan, Bože Hadživukovića 
Mitar, Dušana Fundića 
Novak, Bože Hadživukovića 
Vasilj, Dušana Fundića
Vujica, Dušana Fundića

BOGDANIĆ
Jefto, Borisa Kidriča

BOGDANOVIĆ
Svetozar, Borisa Kidriča 14

BOJAT
Milorad, Borisa Kidriča 7 
Rajko, Borisa Kridriča

BOJIČIĆ
Dimitar, Samoborska
Luka, Nurije Pozderca 37

BOJOVIĆ
Krstinja, Omladinske čete 11

BOLJANIĆ
M. Radivoje, Ribarska

BORAČIĆ
Alija, Užička 10
Džemila, Nurije Pozderca 32

BORČAK
Bećir, Branka Gagovića 
Ramiz, Borisa Kidriča 11
Salko, Krajiških brigada

BOROVIĆ
Ejub, VI Proleterske brigade 13 

BOROVINA
Hadžan, Kasima Ćorića 7
Ibro, Nebojše Babica
Suljo, Krajiških brigada 16 

BOSTANDŽIĆ
Hamid, Kasima Ćorića
Husein, Samoborska
Juso, 1. Maj 2
Meho, Kasima Ćorića 2
Selim, Dušana Fundića 

BOŠKOVIĆ
Manojlo, Maršala Tita 10
Milenko, Dušana Fundića
Miloš, Velečevo
Radomir, Ribarska 

BOŽOVIĆ
Krsto, Maršala Tita 17
Milisav, Zagrebačka
Stjepan, Dušana Fundića
Vidoje, Branka Gagovića 

BRADARIĆ
Ismet, Zagrebačka 10
Salem, Hasana Kikića 11
Salko, Zagrebačka 10 

BRADIĆ
Dragoslav, Dušana Fundića 

BRAJLOVIĆ
Avdo, Borisa Kidriča
Halim, JNA 18
Nezir, Nurije Pozderca 39
Suljo, Krajiških brigada 20 

BRČVAK
Suljo, Ivana Gorana Kovačića 1 

BRĐANIN
Miladin, Samoborska
Radovan, Proleterskih brigada 7 

BRKOVIĆ
Džemal, Samoborska
Milan, Bože Hadživukovića 11 

BUĆUK
Aziz, Partizanski put 

BUDIMLIJA
Asim, Moše Pijade
Emir, Sarajevska 19 

BUHA
Rade, Maršala Tita 17 

BUHIĆ
Dževad, Branka Gagovića 

BUKALO
Arif, Ribarska
Salko, Alije Šoševića
Šemsa, Branka Gagovića

BUKVIĆ
Milan, Nurije Pozderca 4 
Mujo, Braće Visocki 3

BULAJIĆ
Danilo, Branka Gagovića

BULATOVIĆ 
Radomir, Samoborska 31

BULDUM
Sehija, Ribarska

BULJUBAŠIĆ 
Juso, Moše Pijade 13 
Mensur, Omladinske čete 18 
Sulejman, Igmanskog marša 
Sulejman, Branka Gagovića

BURILO
Milenko, Borisa Kidrića 34 
Simo, Beogradska 1 
Sreten, Ivana Gorana Kovačića 3


573-140
571-034
576-112
576-070
573-254
571-597
571-184
573-708
576-407
573-298
571-568
575-775


575-068


572-055
572-455
573-062
573-811
571-557
572-533
573-413


571-938


573-432


573-528


572-137


573-092
573-861


573-993
573-598
572-332


573-143


573-431


572-205


573-454


571-542


571-365
571-587
572-S22
573-389
571-693
573-146


572-625


572-602
575-131


573-123
571-373
573-071


571-395
573-525


572-336


572-563
671-018


572-442


571-541
573-417
873-310
576-104


573-541


573-904
573-866
571-918
572-087
570-661
573-684
572-980
571-229
575-733
573-341
571-507
576-107
571-308


571-851
573-486
572-380
572-623


573-017
571-071
572-758


573-658


571-231


573-533


571-792
571-925
571-109


571-286


572-173


571-567


571-197


572-425


573-813


571-769
573-193
573-402
573-756


571-363


571-431
571-485


572-754


573-610
575-122
572-106
573-559


573-908
572-597
576-414
571-019


573-464


572-627
573-624
572-626
576-105
572-219
571-324
576-030
573-038
571-460
572-624
571-038
572-701
571-671


571-523
576-451
571-139
572-343
571-129


571-006


572-043


573-269
572-569


573-834
572-447


573-091


575-000


571-492
571-577


571-103
574-025
575-114


574-005


572-444
576-600
571-163


573-851
576-130
572-869
573-379
571-988


572-598
573-058
573-889
572-070


571-826
575-451
572-775
573-168


573-858
572-924
573-885


573-446


576-109
572-973
573-727
571-214


573-995


571-881
573-083


571-497
572-530


576-021


571-880
572-771


573-089


572-843


576-092
573-075
571-140


573-442
571-849


572-090


575-612


576-124


573-641
573-045
571-253
571-345


571-100
574-043
572-914