Monday, Apr 21st

Last update07:37:00 PM GMT

G

GADŽA
Dragutin, Samoborska

GAGOVIĆ
Ilija, Sarajevska 3
Nenad, Bože Hadživukovića 13
Živojin, Moše Pijade 3 

GALONJA
Branko, Borisa Kidriča 11 

GANOVIĆ
Mustafa

GAŠOVIĆ
Jela, Samoborska
Petko, Branka Gagovića
Radojka, Branka Gagovića

GATALO
Boško, Moše Pijade 10 

GAVRILOVIĆ
Radivoje, Ribarska
Zora, 1. Maj 

GAZDIĆ
Stefanija, Ive Lole Ribara 11

GEGIĆ
Ramo, Maršala Tita 17

GERENČIĆ
Kamenko, Maršala Tita 23

GERMOVIĆ
Nedžib, Save Kovačevića 4 
Šefka, Ivana Gorana Kovačića 2

GLAVANOVIĆ
Luka, Samoborska 

GLIGOVIĆ
Vanja, Ivana Gorana Kovačića 1 

GLODIĆ
Mila, Mileve Šarić 
Zoran, Moše Pijade 13 

GLUŠAC
Abid, Veselina Masleše 4
Ibrahim, Igmanskog marša 42
Izet, Dušana Fundića
Smail, Šukovac
Sulejman, Borisa Kidriča 34 

GNJATIĆ
Ranko, 1. Maj
Risto, Ribarska 

GOGALIJA 
Asim, Ribarska
Miro, Mileve Šarić 10
Sakib, Ribarska 2 

GOJAČIĆ
Mesud, Borisa Kidriča 9 

GOJANOVIĆ
R
isto, Fajka Kurspahića 1 

GOLIJANIN
Rada, Branka Gagovića 

GOLUBOVIĆ
Milika, Branka Gagovića 

GOLJANIN
Boris, Mileve Šarić 6 
Relja, Samoborska 

GOVEDARICA
Mihajlo, Moše Pijade
Milan, Samoborska
Milivoje, Branka Gagovića
Miro, Omladinska
Nedo, Dalmatinska 3
Obren, Braće Visocki 2 
Vukan, Beogradska 1 

GRABOVČIĆ
Radenko, Beogradska 1 

GRANOV
Habiba, Fočanske omladinske čete 24
Hasan - Gari, Fočanske omladinske čete 24
Ismet, Vlade Eleza 1
Mirsad, Ive Lole Ribara 1
Mujo, Vlade Eleza 1
Nedžib, Osmana Đikića 17
Paša, Ive Lole Ribara 20 

GRČINA
Nevenka, Ribarska 
Zoran, Moše Piiade 13 

GRČO
Selim, JNA 89 

GRGUREVIĆ
Jovanka, 27. Juli 19 

GRUBAČ
Rade, 27. Juli 45 
Ratko, Ribarska 

GRUBAČIĆ
Milan, Ribarska 

GRUJEVIĆ
Milja, Krajiških brigada 

GRUJIČIĆ
Čedomir, Braće Visocki 2
Desanka, Beogradska 12
Milorad, Ribarska
Miroslav, Ivana Gorana Kovačića
Natalija, Krajiških brigada
Rada, 1. Maj 2
Slobodan, Samoborska
Vajta, Ćerezluk
Velizar, Beogradska
Veselin, Mileve Šarić

GUDELJ
Drago, Moše Pijade 15 
Spasoje, Krajiških brigada 20

GUHDIJA
Zaim, Kasima Ćorića 14


573-300


572-669
573-821
572-439


572-926


571-052


576-128
576-216
576-574


572-367


571-797
576-464


571-183


571-271


573-383


571-571
573-587


576-077


574-048


576-447
572-033


573-880
572-547
572-733
571-017
574-023


573-124
575-120


576-002
572-280
571-825


573-575


572-942


575-757


571-888


573-722
571-813


572-679
571-969
573-503
575-281
571-664
575-928
572-470


574-034


572-500
571-066
571-522
571-572
573-266
573-205
571-908


576-121
572-586


573-301


571-191


573-264
571-729


576-116


576-017


571-591
572-225
576-125
576-091
576-171
572-666
573-604
572-580
571-094
572-051


573-467
572-423


571-954