Wednesday, Apr 16th

Last update07:37:00 PM GMT

M

MACAN
Ratko, Igmanskog marša 1

MAČAK
Asim, Mustafe Alajbegovića 8
Latif, Mustafe Alajbegovića 18
Mustafa, Ribarska 16
Nedžad, Mustafe Alajbegovića 18

MAGLAJLIJA
Ekrem, Samoborska

MAHMUTOVIĆ
Husein, Borisa Kidrića 24

MAJDANČIĆ
Fatima, Fajka Kurspahića

MAJDOV
Milutin, Beogradska
Savo, Moše Pijade

MAJSTORIĆ
Mirsad, Ive Lole Ribara 1

MAKARIĆ
Veljko, Ive Lole Ribara 28

MAKAŠ
Jakub, Mijakovići
Ramiz, Ivana Gorana Kovačića 1

MAKSIMOVIĆ
Radovan, Moše Pijade 15

MALIŠ
Anđa, Krajiških brigada 15
Boško, 4. Juli 45
Dejan, Krajiških brigada
Draginja, Ivana Gorana Kovačića 6
Jovo, Hercegovačka 16
Lazar, Dušana Fundića 56
Milorad, Dušana Fundića 58
Miloš, Dipl., JNA 24
Neđo, Rašida Hadžimešića 33
Persa, Krajiških brigada 16
Radovan, Ćerezluk
Radovan, Sarajevska 17
Radovan, Borisa Kidriča 18
Rajko, Bože Hadživukovića
Salko, Dušana Fundića
Slobodan, Nurije Pozderca
Zoran, Kragujevačka 7 

MALKIĆ
Fahrudin, Ribarska

MALOVIĆ
Goran, Dušana Fundića
Jovo, Dušana Fundića 92 

MALJEVIĆ
Miladin, 29. Novembar 2

MALJKOVIĆ
Milan, Ivana Gorana Kovačića 3

MANDIĆ
Bogdan, Ive Lole Ribara 28
Borka, Branka Gagovića
Mikailo, Save Kovačevića 16
Neđo, Bože Hadživukovića 44
Radovan, Samoborska 14
Rajko, Samoborska 8
Todor, Ćerezluk

MANDŽO
Asim, Mijakovići
Avdo, Mijakovići
Branislav, Braće Visocki
Edhem, Mijakovići
Ejub, Mijakovići
Fuad,, Sarajevska 14
Husein, Mijakovići
Husin, Rabarska
Ibro, Mijakovići
Ibro, Sarajevska 6
Izet, Nebojše Babića 14 A
Jasmin, Fočanske omladinske čete 12
Meho, Mijakovići
Milorad, Maršala Tita 10
Mujo, Mijakovići
Mustafa, Mijakovići
Omer, Mijakovići
Ramiz, Proleterskih Brigada
Safet, Mijakovići
Salko, Save Kovačevića
Sead, Proleterskih brigada
Smajo, Mijakovići
Sulejman, Proleterskih brigada 27
Suljo, Borisa Kidriča
Taib, Mijakovići
Uzeir, Igmanskog marša 61
Uzeir, Proleterskih brigada
Vehbija, Mijakovići
Ziba, Mijakovići
Ziba, Moše Pijade 10

MANJO
Devla, Borisa Kidriča 1
Fikreta, Borisa Kidriča 1
Hasan, Durmitorska 4
Omer, Zagrebačka 5

MAREVAC
Himzo, Borisa Kidriča 9
Šado, Šukovac

MARIĆ
Danilo, Mileve Šarić 6 A
Dragan, Branka Gagovića
Jovo, Nurije Pozderca 31
Lazar, Ivana Gorana Kovačića 35
Mićo, Samoborska
Milivoje, Borisa Kidriča 6
Neđo, Maršala Tita 17
Radislav, Dušana Fundića 124
Radivoje, Dušana Fundića 58
Radmilo, Ribarska
Veljko, Dušana Fundića
Vinko, Dušana Fundića
Vojin, Rašida Hadžimešića

MARINČIĆ
Savka, Borisa Kidriča 36

MARINKOVIĆ
Ilija, Branka Gagovića
Milojko, 29. Novembar 4

MARINOVIĆ
Krunoslav, Ivana Gorana Kovačića

MARKOVIĆ
Cvjetin, Kragujevačka 9
Janko, Ribarska
Jovan, Bože Hadživukovića 60
Ljubo, Partizanski put 20
Momčilo, Samoborska
Nedo, Moše Pijade 15
Rade, Proleterskih brigada
Radovan, Vlade Eleza 8
Radovan, Maršala Tita 23
Rajko, 27. Juli 11
Ranka, Dušana Fundića 4
Rosa, Alije Šoševića 20
Uroš, Partizanski put 3
Vida, 27. Juli 28
Željko, Dušana Fundića

MARTIN
Radojka, Uprava željeznice

MASAL
Radomir, Branka Gagovića

MASLO
Alija, Igmanskog marša 55
Murat, Moše Pijade 15
Vahida, Igmanskog marša

MASTILO
Miloš, 27. Juli 18
Rade, Fočanske omladinske čete 9
Radenko Stana, Ivana Gorana Kovačića
Ranko, Ivana Gorana Kovačića
Vlade, Branka Gagovića
Vukosava, Maršala Tita 10

MASTILOVIĆ
Boriša, Braće Visocki 3
Mileva, Dušana Fundića
Obrad, Moše Pijade 68
Tomislav, Ribarska

MAŠIĆ
Drago, JNA 80
Marko, Ćerezluk
Mićo, Moše Pijade 10
Milan, Ćerezluk 12
Milovan, Branka Gagovića
Radisav, Krajiških brigada 9
Radivoje, Dušana Fundića
Vide, Kasima Ćorića 2

MATOVIĆ
Dušan, Bože Hadživukovića
Đoja, Dušana Fundića
Jovo, Branka Gagovića 1
Miladin, Partizanski put 38
Mile, Dušana Fundića
Milosav, Mustafe Alajbegovića 13
Momčilo, Branka Gagovića 9
Nenad, Maršala Tita
Pero, Ribarska
Radomir, Igmanskog marša 91
Risto, Borisa Kidriča
Spasenija, Branka Gagovića
Vujadin, Somborska
Vukadin, Branka Gagovića 1
Zdravko, Igmanskog marša 91

MATUH
Hadžan, Osmana Đikića 15
Mujo, Dušana Fundića

MAZIĆ
Radmilo, Maršala Tita 4

MEDENICA
Milić-Mićo, 29. Novembar 2
Tomislav, Fočanske omladinske čete 7

MEDOŠEVIĆ
Esad, Ive Lole Ribara 11
Hasan, Samoborska
Muhamed, Remzije Ćorića 8

MEHANOVIĆ
Ismet, Fajka Kurspahića 23

MEHMEDBAŠIĆ
Izet, Užička

MEHMEDSPAHIĆ
Avdo
Mehmed, Nurije Pozderca 30
Zićro, Kasima Ćorića 23

MEMELEDŽIJA
Izet, Samoborska

MEMIĆ
Fatima, Skopska 2
Ismet, Borisa Kidriča
Izet, Igmanskog marša 25
Uzeir, Igmanskog marša 25

MEZBUR
Salko, Šerifa Loja 2

MIČIĆ
Marko, Veselina Masleše 1

MIČEVIĆ
Lazar, Alije Šoševića 4
Mileva, Fajka Kurspahića 3
Milorad, Fajka Kurspahića 2
Milorad, Dušana Fundića
Mitar, Šukovac
Nedeljko, Bože Hadživukovića 72
Novak, Proleterskih brigada
Rade, Proleterskih brigada
Slobodan, Dušana Fundića
Vojislav, Proleterskih brigada 10
Zdravko, Dragočava
Zorka, Braće Visocki 5

MIHAJLOVIĆ
Božidar
Milan, 27 Juli 12
Neđo, Dušana Fundića
Obrad, Dušana Fundića
Rajka, Rašida Hadžimešića
Risto, Dušana Fundića
Vojin, Omladinska

MIJATOVIĆ
Krsto, Beogradska 20
Milan, Dušana Fundića

MIJOVIĆ
Dušan, Partizanski put
Luka, Durmitorska 3
Radovan, Ćerezluk
Zdravko, Branka Gagovića
Zoran, Borisa Kidriča 34

MIJUŠKOVIĆ
Mirko, 4. Juli 12

MIKAVICA
Milutin, Fajka Kurspahića
Roksanda, Samoborska 23

MIKOVIĆ
Ivica, Fajka Kurspahića 2a
Mićo, Moše Pijade
Mirko, Borisa Kidriča 11

MILANOVIĆ
Anđelija, Alije Šoševića 21
Branko, Dalmatinska 4
Danilo, JNA 75
Đoja, 27. Juli
Grujo, Branka Gagovića
Mile, Ćerezluk 9
Mlivoje
Milivoje, Ćerezluk 10
Miloš, Sime Miloševića 2
Milovan, Ćerezluk 3
Milun, Partizanski put 9
Miodrag, Ribarska
Obren, Alije Šoševića 21
Pero, Fočanske omladinske čete 18
Petar, JNA 91
Radivoje, Ćerezluk 1
Radoje, Ribarska
Radovan, Dušana Fundića
Radovan, Ribarska
Ranko, Ćerezluk
Simo, Ćerezluk 9
Simo, Kasima Ćorića 20
Stanko, Samoborska
Vasilije, Dušana Fundića
Vinko, Nurije Pozderca 45
Zagorka, Branka Gagovića 58
Zdravko, Ćerezluk 10
Zoran, Ćerezluk 10

MILATOVIĆ
Halim, Beogradska

MILETIĆ
Anđelko, Samoborska
Borko, Nurije Pozderca 33
Bude
Miladin, Dušana Fundića
Milena, Dušana Fundića
Milojica, Braće Visocki 3
Miloš, Moše Pijade
Radoman, Fajka Kurspahića 1
Radovan, Dipl., Krajiških brigada
Radovan, Igmanskog marša 95
Tomo
Vide, Ive Lole Ribara 4
Živko, Igmanskog marša 93

MILIČEVIĆ
Goran, Dušana Fundića
Jerosava, Dušana Fundića
Jovan, Dušana Fundića
Mihajlo, Braće Visocki 5
Milija, Dušana Fundića 38
Zoran, Dušana Fundića

MILIČIĆ
Danilo, Samoborska
Josif, Branka Gagovića
Željko, Branka Gagovića

MILIĆ
Jelena, Moše Pijade
Ljeposava, Vlade Eleza 10
Milan, Moše Pijade 16
Milivoje, Dušana Fundića
Milka, Borisa Kidriča 32
Novica, Ivana Gorana Kovačića
Risto, Braće Visocki 7

MILIDRAG
Marinko, Borisa Kidriča 9

MILINKOVIĆ
Ratko, Borisa Kidriča 32
Zora, Proleterskih brigada

MILOSAVLJEVIĆ
Radovan, Krajiških brigada 6

MILOŠEVIĆ
Jovan, 29. Novembar
Mladen, Moše Pijade

MILUTINOVIĆ
Slobodan, Ivana Gorana Kovačića 15
Vukan, Dušana Fundića

MILJIĆ
Mirko, Branka Gagovića

MISKIN
Miloš, Krajiških brigada 16

MITRAŠINOVIĆ
Goran, Dušana Fundića 11
Miloje, Branka Gagovića 108

MITRIĆ
Gojko, JNA 90
Lazar, 27. Juli 28
Milivoje, Dušana Fundića
Spasoje, Ivana Gorana Kovačića 7
Trifko, Dušana Fundića

MITROVIĆ
Miladin, Alije Šoševića 30
Mitar, Nurije Pozderca 46
Savka, Mileve Šarić 6 a
Srećko, Maršala Tita 14
Vasilije, Proleterskih brigada 10
Vojka, Mileve Šarić 11

MLAĐENOVIĆ
Blažo, Branka Gagovića
Milutin, Krajiških brigada
Radojica, Partizanski put
Stana, JNA 72

MOCO
Mujo, Fočanske omladinske čete 22
Murat, Kasima Ćorića 10

MOJOVIĆ
Danilo, Dušana Fundića 13
Miladin, Maršala Tita 17
Novica, Braće Visocki 6

MORMIL
Nada, Ivana Gorana Kovačića

MOSUR
Ratko, Samoborska

MRAV
Meho, Šukovac

MRDAK
Miljan, Branka Gagovića

MRGUD
Milovan, Fočanske omladinske čete 3

MRKIĆ
Vlado, Ćerezluk

MUFTIĆ
Ahmet, Fočanske omladinske čete 27
Džemal, Hercegovačka 16
Edhem, Bože Hadživukovića 4
Ekrem, Ive Lole Ribara
Ešref, Hercegovacka 8
Faruk,Hercegovačka 12
Irfan, Fočanske omladinske čete 25
Safet, Hercegovačka 8
Samija, Bože Hadživukovića 6
Šefik, Fočanske omladinske čete 25

MUHAREM
Nasuf, Dušana Fundića
Ramo, Dušana Fundića

MUHIĆ
Ramo, Igmanskog marša 116

MUHOVIĆ
Becir, Šukovac
Ibrahim, Igmanskog marša 135

MUJANOVIĆ
Arif, Dušana Fundića 54

MUJEZINOVIĆ
Fikret, Hamdići

MUJIĆ
Asim, Šukovac

MULAHMETOVIĆ
Sead, Dušana Fundića

MULAVDIĆ
Samija, Ivana Gorana Kovačića 2

MUMIN
Blažo, Kasima Ćorića 16

MUMINOVIĆ
Branko, Mileve Šarić
Edhem, Alije Šoševića 2
Enisa, Branka Gagovića
Milka, Samoborska 31
Miro, Maršala Tita 10
Munir, Save Kovačevića 10
Salko, Krajiških brigada 16

MURATOVIĆ
Hajro, Dušana Fundića 67
Himzo, Dušana Fundića
Mujo, Maršala Tita 23
Šaban, Dušana Fundića 142
Uzeir, Ivana Gorana Kovačića

MUSIĆ
Ejub, 8. Mart 11
Enver, Proleterskih brigada 10
Hasan, JNA 60
Mujo, Nurije Pozderca 19
Mujo, Mileve Šarić 6
Nedim, Ivana Gorana Kovačića

MUSLIĆ
Hasna, VI Proleterske brigade 4
Munib, Branka Gagovića
Munib, Šukovac
Zaim, JNA 101

MUŠANOVIĆ
Asim, Igmanskog Marša 1 
Nedžib, Šukovac 
Suljo, 1. Maj 2


573-077


573-701
572-229
571-416
573-990


571-641


573-006


573-715


573-297
573-703


573-742


571-926


571-048
573-793


575-150


573-387
573-656
576-173
571-513
573-775
573-414
573-416
571-247
573-680
576-063
571-462
573-899
572-630
573-308
576-031
573-530
573-115


572-803


571-995
571-989


571-979


572-405


572-323
571-412
573-807
572-610
572-110
571-930
574-967


572-340
573-041
573-669
571-041
573-737
573-070
573-571
575-125
572-358
572-741
572-558
573-105
571-040
572-806
573-048
571-053
571-043
573-121
573-668
571-951
573-599
573-042
576-215
574-961
571-299
571-294
572-025
571-042
572-361
573-674


572-195
572-012
573-167
571-555


573-747
572-259


573-862
572-440
573-350
572-396
572-987
573-552
571-157
571-517
571-982
576-114
572-860
573-002
573-844


571-536


573-159
571-213


571-603


573-508
573-337
571-504
573-620
573-138
572-331
572-414
571-840
571-692
573-276
573-513
573-104
571-179
571-520
576-028


571-889


576-573


573-170
571-305
571-570


571-364
573-828
573-547
571-986
571-653
573-546


572-365
576-151
572-O83
576-455


573-428
572-917
572-502
571-984
573-342
572-839
571-339
573-639


575-008
573-557
573-329
573-823
576-161
573-037
571-272
576-441
576-118
573-118
576-189
573-195
575-611
576-090
571-135


571-923
572-132


571-219


572-711
571-865


572-950
571-508
571-833


573-409


571-153


575-250
571-896
572-531


571-747


573-972
572-955
576-203
571-142


572-273


572-174


573-408
574-022
572-774
573-566
572-728
571-026
571-260
573-136
572-736
571-035
575-442
572-371


573-621
573-255
571-869
576-074
572-716
571-370
576-403


573-785
573-179


575-890
571-070
576-402
575-500
576-201


571-734


576-511
572-438


572-395
571-266
572-007


571-956
571-580
571-114
576-040
576-512
572-254
575-541
571-029
573-527
571-530
576-333
575-123
573-444
573-582
572-053
573-400
571-436
576-133
572-458
576-020
573-335
573-699
573-740
571-057
572-766
571-379
574-051
573-687


571-644


573-921
572-156
573-251
573-029
573-059
573-725
572-589
574-059
572-710
571-186
572-075
572-544
573-117


572-445
571-120
573-765
571-626
572-133
572-217


571-814
571-347
573-243


572-591
571-812
571-111
575-700
573-837
576-208
571-406


573-912


572-637
573-726


572-490


572-389
572-491


573-824
575-662


572-887


572-503


571-242
571-327


571-690
571-575
573-295
573-789
572-123


572-193
571-677
572-734
571-127
573-710
573-825


575-580
576-175
572-258
572-805


573-631
572-564


576-555
572-010
571-228


573-038


572-357


572-052


571-631


571-159


573-084


572-352
573-103
572-058
572-469
572-809
571-370
572-539
571-171
573-536
571-595


573-127
573-805


572-830


573-939
573-233


573-482


572-192


572-600


576-136


571-155


573-820


575-441
572-451
573-362
573-910
573-512
572-770
573-244


571-382
576-140
571-003
571-398
576-194


572-767
573-081
571-123
571-927
573-563
571-027


573-696
573-175
573-647
571-274


573-018
572-886
572-550