Friday, Apr 18th

Last update07:37:00 PM GMT

P

PAČO
Abid, 1. Maj
Miralem, Borisa Kidriča 30
Rašid, Samoborska 10
Suljo, Borisa Kidriča 30

PAJEVIĆ
Ratko, Braće Visocki 2

PAJOVIĆ
R. Velimir, Ribarska

PANDUR
Jusuf, Samoborska

PANTOŠ
Milan, Braće Visocki 10

PANTOVIĆ
Milovan, Rašida Hadžimešića 8
Milutin, Rašida Hadžimešića 12
Nedeljko, Samoborska 8
Vladimir, Dušana Fundića
Vule, Dušana Fundića

PAPIĆ
Stojan, Krajiških brigada 6

PAPONJAK
Vera, Samoborska

PAPRICA
Andrija, Samoborska 1
Božo, Alije Šoševića
Dragica, Branka Gagovića
Marta, Mileve Šarić 4
Milovan, JNA 73
Zoran, Moše Pijade

PARGANLIJA
Džemo, Mijakovići

PARTALO
Boško, Borisa Kidriča 9

PAŠALIĆ
Haso, Dušana Fundića
Mehmed, Dušana Fundića

PAŠIĆ
Ramiz, Ahmeta Fetahagića 17

PAŠOVIĆ
Amir, Braće Visocki 12
Ibro, Braće Visocki 1
Ismet
Mašo, Ribarska
Šaban, Branka Gagovića 2

PAVKOVIĆ
Aleksandar, Nurije Pozderca 13
Mišo, Braće Visocki 7
Nebojša, Ćerezluk
Nenad, Braće Visocki 2
Nenad, Braće Visocki 1

PAVLOVIĆ
Anđelko, JNA 86
Anica, Ribarska
Bogdan, Alije Šoševića 30
Đorđe, Partizanski put 34
Gavro, Bože Hadživukovića 58
Gavro, Hasana Kikića 21
Jelica, Fočanske omladinske čete 7
Jovica, Borisa Kidriča 9
Kosa, Dušana Fundića
Kosta, 27. Juli 69
Liubica, Ribarska
Ljubiša, Dušana Fundića
Milan, Ivana Gorana Kovačića
Milan, Dušana Fundića
Milan, Dušana Fundića
Mile, JNA 100
Mile, Save Kovačevića 17
Milenko, Dušana Fundića
Milivoje, Dušana Fundića
Milomir, Ćerezluk 17
Milorad, Samoborska
Miloš, JNA 85
Milovan, Alije Šoševića 24
Milovan, Dušana Fundića 82
Momčilo, Krajiških brigada 15
Nedeljko, Maršala Tita
Nedeljko, Ribarska
Nikola, Omladinska
Petar, Osmana Đikića 7
Petronije, Krajiških brigada
Plema, Branka Gagovića
Radovan, Maršala Tita 8
Simo, 27. Juli 69
Spasoje, Bože Hadživukovića
Spomenka, Ribarska
Trifko, 27. Juli 4 a
Veselin, Ribarska
Vilma, Save Kovačevića 13
Zdravko, Branka Gagovića
Žarko, Fajka Kurspahića 1

PEČENICA
Sreten, Hasana Kikića 23 

PEĆANAC
Dobrila, Borisa Kidriča 15

PEJIĆ
Petar, Borisa Kidriča 12

PEJKUŠIĆ
Hasan, Nurije Pozderca 8
Safet, Nurije Pozderca 3
Sulejman, Moše Pijade 13
Ševala, Braće Visocki 7
Taib, Moše Pijade 13

PEJOVIĆ
Božo, Samoborska 10
Darinka, 27. Juli
Janko, Nurije Pozderca 32
Marko, Branka Gagovića
Mijat, Branka Gagovića 14
Milijana, Ivana Gorana Kovačića
Milisav, Dušana Fundića
Milorad, Kragujevačka 5
Milovan, Dušana Fundića
Mirko, Branka Gagovića 40
Trifko, Hercegovačka 13

PENDEK
Feko, Mustafe Alajbegovića 20
Mujesira, Nebojše Babića 4
Salih, Osmana Đikića 13

PERIŠIĆ
Anđelko, Ivana Gorana Kovačića 1
Boško, Borisa Kidriča 14
Božo, Samoborska
Čedo, Ivana Gorana Kovačića 1
Dragan, Ćerezluk
Drago, Igmanskog marša 19
Filip, JNA 91
Krsto, Dušana Fundića
Manojle, Osmana Đikića 7
Mihajlo, Bože Hadživukovića 35
Milosav, Branka Gagovića
Miloš, Ivana Gorana Kovačića
Miloš, Mustafe Alajbegovića 22
Milovan, Dušana Fundića
Milun, Igmanskog marša
Momčilo, Dušana Fundića
Petar, Dušana Fundića
Petko, Alije Šoševića 4
Stojan, Dušana Fundića
Vasilije, Fajka Kurspahića
Vukadin, Krajiških brigada 16
Vule, Osmana Đikića 7
Zdravko, Branka Gagovića
Zoran, Ćerezluk
Žarko, Mileve Šarić 6

PEROVIĆ
Blagota, Samoborska
Vidosava, Ive Lole Ribara 16

PERVIZ
Nedžad - Braco, Kasima Ćorića
Omer, Alije Šoševića 7

PEŠTEK
Zijad, Branka Gagovića

PETER
Ivica, Branka Gagovića

PETKOVIĆ
Ilija, JNA 68
Milovan, Branka Gagovića 13
Mitar, Borisa Kidriča 47
Svetozar - Mišo, Samoborska 10

PETROVIĆ
Damjan, Branka Gagovića
Gojko, Ribarska
Jovo, Ive Lole Ribara 7
Marko, Moše Piiade 11
Miladin, Borisa Kidriča 36
Radomir, Samoborska 10

PILAV
Avdo, Sime Miloševića 9
Edhem, Krajiških brigada 16
Enver, 29. Novembar
Fikret, Borisa Kidriča 58
Hasan, Beogradska 2
S. Ibrahim, Borisa Kidriča
Ibrahim, Fočanske omladinske čete 25
Meho, Save Kovačevića 4
Muhamed, Vlade Eleza
Sulejman, 20. Januar 5

PIPOVIĆ
Dobrilo, Dušana Fundića
Milovan, Bože Hadživukovića 11
Mirko, Samoborska

PIŠMO
Aziz, JNA 88
Džemo, JNA 90
Ejub, Igmanskog marša
Enes, Ive Lole Ribara 4
Ibro, Branka Gagovića
Miralem, Maršala Tita
Ramiz, Borisa Kidriča

PITA
Behka, 1. Maj 5
Memiš, Borisa Kidriča 9
Senad, Krajiških brigada
Zuhdo, 1. Maj 5

PJANO
Irfan, Branka Gagovića
Vojo, Dušana Fundića
Zufer, Samoborska 3

PLEH
Osman, Ive Lole Ribara 16

PLEMIĆ
Blažo, Rašida Hadžimešića
Lazo, Rašida Hadžimešića
Radoje, Ribarska

PLJEVALJČIĆ
Jovanka, Fajka Kurspahića 1
Milivoje, Durmitorska 1
Miloš, Mileve Šarić 2
Miloš, Moše Pijade
Mitar, Krajiških brigada
Radomir, Dušana Fundića
Radovan, Ivana Gorana Kovačića 1
Savo, Ćerezluk
Trifko, Ribarska
Vaso, Borisa Kidriča 36
Vlatko, Borisa Kidriča 9
Vućko, Fajka Kurspahića 4
Vukadin, Ivana Gorana Kovačića 5

PLJEVLJAK
Jusuf, 8. Mart 14

PODRUG
Allja, 1. Maj 16
Asim, Krajiških brigada
Muhamed, Ive Lole Ribara 16
Rasim, Šerifa Loja 37
Salko, 1. Maj 17
Suad, JNA 98

POLOVINA
Halim, Maše Hanjalića 11
Munira, Ivana Gorana Kovačića 13
Ramiz, Branka Gagovića

POLJAKOVIĆ
Safet, Borisa Kidriča 36

POPADIĆ
Dragica, Branka Gagovića
Gavro, Moše Pijade 12
Janko
Milić, Bože Hadživukovića
Momčilo, Ive Lole Ribara 20
Slobodanka, Profesor, Maršala Tita 15

POPOVIĆ
Aleksandar, Omladinska
Danilo, Hercegovačka 28
Milorad, Borisa Kidriča 6
Milorad, Krajiških brigada 20
Miluša, Mileve Šarić 1
Mirjana, Dr., Igmanskog marša
Mišo, Alije Šoševića 4
Nedeljko, 27. Juli
Novak, Moše Pijade 15
Obrad, Fajka Kurspahića 3
Rade, Samoborska
Raiko, Branka Gagovića
Tomo

POPRŽEN
Lazar, Alije Šoševića
Ratko, 27. Juli 12
Vasilije, Alije Šoševića 12

PRGO
Šefik, Maršala Tita 23

PRGUDA
Hajro, 4. Juli
Refko, Dalmatinska 15

PRODANOVIĆ
Danilo, 27. Juli 6
Dušan, Save Kovačevića 13
Mara, Samoborska 19
Mile, Dušana Fundića
Miloš, Borisa Kidriča 11
Milovan
Mirko, Samoborska
Neđo, Dušana Fundića
Rajko, 20. Januar 6
Slaviša, Samoborska
Tomislav, Ivana Gorana Kovačića 141
Vlastimir, Borisa Kidriča 6

PROHIĆ
Danica, Borisa Kidriča 32

PROROK
Mitar, Branka Gagovića

PRŽULJ
Luka, Krajiških brigada 8
Rajko, Dr., Krajiških brigada 20

PULJIĆ
Đuro, Fočanske omladinske čete 5

PUPIĆ
Mehmed, 4, Juli

PURIŠ
Meho, Dušana Fundića 1
Nasuf, Dušana Fundića 3

PUTEŠ
Latif, Branka Gagovića 27
Suljo, Ribarska
Šerif, VI Proleterske brigade 1


576-457
572-692
572-435
572-876


573-994


576-039


571-717


572-854


572-419
572-584
571-828
573-201
576-134


571-846


574-960


573-759
575-013
571-051
573-838
573-330
572-486


572-059


572-456


571-589
571-519


573-082


572-250
572-094
572-275
576-064
573-142


573-897
571-917
575-145
573-524
572-401


573-150
575-130
573-589
572-613
571-506
572-378
573-129
573-913
571-075
571-585
571-182
576-132
572-794
572-117
571-609
573-390
571-891
573-067
573-523
572-798
571-714
571-802
573-166
573-515
573-932
576-401
576-072
576-406
571-020
575-888
575-581
573-640
573-321
572-006
576-200
571-777
576-453
572-548
571-419
576-212


573-754


573-509


572-920


571-307
573-394
572-434
572-750
573-466


571-974
576-026
572-718
571-224
571-330
574-036
572-227
572-682
573-623
571-340
571-897


571-037
572-698
573-475


572-185
573-033
573-632
575-535
572-044
573-090
573-661
571-772
572-100
572-251
573-211
572-431
571-563
573-671
575-575
571-255
571-958
571-036
572-363
576-181
576-093
572-288
571-258
576-900
572-346


571-475
573-505


576-007
573-436


573-996


573-496


572-499
572-802
573-991
571-074


571-945
571-856
571-663
571-858
572-186
573-066


571-428
572-867
572-985
572-430
572-507
576-185
573-063
572-635
573-435
572-735


571-998
572-689
573-224


571-328
571-768
573-176
573-478
573-198
575-453
575-889


572-562
572-463
575-140
571-405


576-961
573-401
571-371


571-493


573-009
572-890
576-003


572-959
574-006
572-224
575-931
573-918
576-169
574-032
573-293
576-113
574-921
572-465
575-902
571-261


572-397


572-561
572-305
571-953
573-565
573-817
573-422


573-626
572-687
575-607


571-920


575-577
572-989
572-381
571-724
572-714
571-656


572-645
573-349
572-407
572-836
572-168
572-662
571-788
576-162
573-707
573-655
571-679
575-098
571-932


573-644
571-447
573-919


573-709


572-002
573-340


571-207
571-629
572-856
571-985
572-731
573-440
572-841
573-608
573-097
572-966
573-574
572-023


575-456


572-153


571-971
571-639


571-659


573-829


571-467
571-469


571-374
576-094
572-119