Thursday, Apr 17th

Last update07:37:00 PM GMT

S

SALAMADIĆ
Ljubinka, Moše Pijade 9
Nikola, Alije Šoševića 12

SALAMADIJA
Fima, Branka Gagovića 108
Jovanka, Branka Gagovića

SALČIN
Hamdija, Samoborska 27

SALČINOVIĆ
Aziza, Ivana Gorana Kovačića 26

SALKANOVIĆ
Muhamed, Alije Šoševića 26

SALKUNIĆ
Kemal, Kasima Ćorića
Mustafa, Kasima Ćorića 29

SALMAN
Adil, Hamdići
Hasib, Hamdići
Mensur, Hamdići
Nuhan, Hamdići

SALJA
Alija, Dušana Fundića 48

SAMARDŽIĆ
Vukosava, Maršala Tita 17

SARAČ
Asim, JNA 96
Mustafa, Fajka Kurspahića 5

SARAJLIĆ
Ostoja, Bože Hadživukovića 3

SAVIĆ
Biserka, Beogradska 2
Marica, Branka Gagovića
Miladin, Borisa Kidriča 32
Mile, Ribarska
Milenko, Save Kovačevića
Neđo, Ribarska
Ranka, Ive Lole Ribara 15
Rosa, Beogradska 2
Staka, JNA 53

SEFER
Edhem, Samoborska

SEJDIN
Aiša, Igmanskog marša
Sadik, Branka Gagovića
Sulejman, Zagrebačka 4

SEKULIĆ
Branko, Beogradska 1
Milenko, Ive Lole Ribara 5
B. Ranko, Dušana Fundića

SEKULOVIĆ
Dobrislav, Dušana Fundića
Dušan, Dušana Fundića
Gospava, Ribarska
Ljubomir, Dušana Fundića
Miro, Fajka Kurspahića
Rade, Krajiških brigada
Spasoje, Dušana Fundića
Velimir, Dušana Fundića 21
Vidoje, Samoborska 21
Žarko, Fajka Kurspahića

SELAK
Ramiz, Samoborska 4

SELIMOVIĆ
Asim, Rašida Hadžimešića 12
Džemal, Branka Gagovića
Ekrem, Osmana Đikića 12
Hajrudin, Rašida Hadžimešića 8
Himzo, Krajiških brigada
Ismet, Šukovac
Seid, Samoborska 6
Zijad, Moše Pijade 15

SIJERČIĆ
Sulejman

SILAJDŽIĆ
Šaćira, Borisa Kidriča 18

SIMIĆ
Milan, Branka Gagovića
Radoje, Ribarska
Rajko, Borisa Kidriča 12
Vidak, Borisa Kidriča
Vojislav, Borisa Kidriča

SIMOVIĆ
Dragomir, Dušana Fundića
Gavrilo, Branka Gagovića
Ilija, Dušana Fundića
Krsto, Ivana Gorana Kovačića 13
Lazo, Dušana Fundića
Mile, Rašida Hadžimešića 12
Miloš, Igmanskog marša 33
Mitar, Igmanskog marša
Mladen, Dušana Fundića 41
Niko, Ivana Gorana Kovačića
Nikola, Maršala Tita 23
Novica, Dušana Fundića 56
Okica, Moše Pijade
Slavko, Ivana Gorana Kovačića 20
Stjepan, Ribarska 106
Vlade, Ribarska
Vojin, Borisa Kidriča 30

SINANOVIĆ
Mujo, Alije Šoševića 4

SIRBUBALO
Alija, 8. Mart 28
Ferid, Zagrebačka 6
Ismet, Zagrebačka 8
Nedžiba, Borisa Kidriča 17
Šefik, 8. Mart 42

SKAKAVAC
Ilija, Samoborska 12
Milan, Dušana Fundića 44

SKEJOVIĆ
Safet, Braće Visocki 7

SKENDER
Fehim, Igmanskog marša 18
Izet, Igmanskog marša 20

SLATINA
Ramiz, Ivana Gorana Kovačića 1

SMAJKAN
Azem, Maršala Tita 9
Emin, 8. Mart 28
Mujo, 29. Novembar
Selveta, Sarajevska

SMAJLOVIĆ
Edhem, JNA 98
Mustafa, Samoborska 10

SMAJOVIĆ
Asim, Igmanskog marša 137
Hasija, Mustafe Alajbegovića 12
Mustafa, JNA
Muzafer, Igmanskog marša
Nijaz, Igmanskog marša 127
Sulejman, Igmanskog marša

SMOLE
Branko, Dušana Fundića

SMREKIĆ
Relja, Braće Visocki 8
Uroš, Alije Šoševića 3
Vladimir, Sime Miloševića 9
Zoran, Maršala Tita 14

SOBO
Fehim, VI Proleterske brigade 4

SOFRADŽIJA
Hadžan, Borisa Kidriča 31
Husein, Moše Piiade 18

SOFTIĆ
Avdo, Dušana Fundića 56
Halil, Ivana Gorana Kovačića 15
Ismet, Samoborska 4

SOKOLOVIĆ
Milijana, Beogradska 3
Milorad, JNA 79
Mira, JNA 83
Neđo, JNA 79
Veljko, JNA 79
Zoran, Bože Hadživukovića

SOLDAN
Ivan, Borisa Kidriča 11

SPAHIĆ
Hašim, Igmanskog marša 12
Mustafa, Igmanskog marša
Zulfo, Alije Šoševića 6

SPAHO
Fehim, Borisa Kidriča 10
Mustafa, JNA 15

SPIRIJAN
Asim, Dušana Fundića 62

SRDANOVIĆ
Drago, Borisa Kidriča

SREBRIĆ
Petar, Dr., Ive Lole Ribara 11

SREDOJEVIĆ
Boro, Fajka Kurspahića 4

SRNDOVIĆ
Milan, Moše Pijade
Milorad, 4. Juli
Slavko - Srna, 4. Juli
Vladislav, Dalmatinska

SRNJA
Murat, Nurije Pozderca 15

STANIĆ
Miloš, Borisa Kidriča 6
Miroslav, Krajiških brigada 28
Sekul, 29. Novembar
Vukota, Ribarska

STANKOVIĆ
Čedo, Samoborska 6
Jcvo, 29. Novembar
Mirko, Borisa Kidriča
Neđo, Ivana Gorana Kovačića
Novica, Mr., Moše Pijade
Radomir, Dušana Fundića
Ranko, Mustafe Alajbegovića
Simo, 29. Novembar
Slaviša, Fočanske omladinske čete 27
Slavko, Moše Pijade
Velimir, Alije Šoševića
Vesna, Omladinska
Veso, Fočanske omladinske čete 27
Vojko, Profesor, Ive Lole Ribara 11
Vukan, Dalmatinska

STANOJEVIĆ
Lazar, Rašida Hadžimešića 8
Lekso, Dalmatinska
Miladin, Dušana Fundića
Miloš, Dalmatinska
Radenko, Dalmatinska
Radislav, Ivana Gorana Kovačića 31
Simo, Bože Hadživukovića 5

STAROVIĆ
Anđa, 1. Maj 4
Dana, Mome Kočevića 8
Gligor, Alije Šoševića 32
Jelenko, Fočanske omladinske čete 7
Marija, Ribarska
Miladin, Ćerezluk 8
Neđo, Dušana Fundića
Slobodan, Fočanske omladinske čete 15 

STEFANOVIĆ
Jovo, Borisa Kidriča 11
Miloš, Sime Miloševića 10

STEVANOVIĆ
Miroslav, Fočanske omladinske čete 15
Slobodan, Velečevo

STJEPANOVIĆ
Pero, Braće Visocki 1

STOJANOVIĆ
Dobrislav, Moše Pijade 4
Drago, Dušana Fundića 54
Drago, Dušana Fundića 50
Dušan, Ivana Gorana Kovačića 1
Đordo, Šukovac
Gojko, Dušana Fundića 15
Lazo, Samoborska 4
Ljubomir, Dušana Fundića 52
Milenko, Krajiških brigada 8
Milja, Igmanskog marša
Radoje, 27. Juli 8
Slavko, Dušana Fundića
Vasiliie, 27. Juli
Vojin, Krajiških brigada 16

STOJKOVIĆ
Milutin, Bože Hadživukovića 9
Vojka, Ivana Gorana Kovačića 16

STRUJIĆ
Kadrija, JNA 76

STUPAR
Milan, Borisa Kidriča 19

SUBAŠIĆ
Alija, Borisa Kidriča 
Asim, Sarajevska 16
Azra, Borisa Kidriča 18
Džemila, Hasana Kikića 20
Dževad, Nurije Pozderca 15
Hakija, Fajka Kurspahića 1
Hasan, Samoborska
Ismet, Fočanske omladinske čete 34
Muradif, Fajka Kurspahića 3
Osman, Ivana Gorana Kovačića

SUBOTIĆ
Gojko, Samoborska 126
Rosa, Krajiških brigada 8
Slavko, Branka Gagovića

SUĆESKA
Alija, Ahmeta Fetahagića 7
Ibro, Borisa Kidriča 9

SULEJMANOVIĆ
Senada, Ribarska
Suljo, 29. Novembar 4

SULJIĆ
Hasib, Borisa Kidriča 15
Ismet, Alije Šoševića 12
Taiba, Alije Šoševića 12

SUNARIĆ
Natalija, Fočanske omladinske čete 16
Tihomir, Fočanske omladinske čete 11

SVORCAN
Veljko, Ćerezluk 9

SUPIĆ
Kostadin, Dr., Borisa Kidriča 34


572-911
571-579


573-141
573-940


573-569


571-515


572-289


575-010
572-148


572-207
573-643
573-628
573-588


571-637


573-522


573-391
572-282


571-800


572-566
573-156
572-819
575-200
575-578
576-445
573-460
572-529
571-173


572-269


573-132
576-515
573-299


572-484
571-795
576-100


572-453
572-027
576-178
571-544
576-182
576-172
573-126
573-288
573-730
576-183


573-064


572-697
573-172
573-213
573-259
576-097
573-738
575-022
572-390


571-731


574-049


571-358
576-079
571-237
573-095
575-124


576-011
573-220
573-392
572-322
571-773
573-814
571-310
571-257
573-386
571-912
571-282
571-854
575-113
572-415
576-000
576-117
573-596


573-036


573-801
572-721
571-145
572-073
572-545


571-651
571-069


571-759


573-250
572-215


572-928


572-807
573-617
572-437
576-446


571-887
572-812


571-409
572-373
573-427
573-216
571-408
573-217


571-085


573-663
572-433
573-695
573-380


572-308


571-296
572-337


573-286
573-204
573-521


573-085
571-172
573-485
571-929
571-290
576-101


572-035


574-964
573-605
573-511


573-876
572-782


573-659


571-278


572-355


574-035


572-850
573-957
575-600
573-529


573-662


574-041
571-588
572-998
571-313


576-887
572-918
572-085
573-795
571-284
576-142
572-042
572-368
571-883
572-878
571-775
576-577
571-728
576-221
573-318


573-752
573-322
573-005
573-845
572-717
574-018
573-946


573-937
571-245
571-194
571-662
576-115
571-962
576-156
573-001


571-136
571-236


573-898
572-237


573-660


571-815
571-909
571-592
572-937
575-605
571-994
571-787
573-263
573-411
571-311
573-023
576-152
571-751
571-432


572-024
573-595


573-692


573-989


573-035
572-514
572-615
573-788
571-737
572-939
573-925
575-144
573-869
575-666


572-875
573-907
573-500


573-556
573-891


571-660
572-366


571-277
572-240
573-395


571-119
572-293


573-420


572-693