Sunday, Apr 20th

Last update07:37:00 PM GMT

Dosije Propaganda Komšije glavne kolovođe masakra (X dio)

Komšije glavne kolovođe masakra (X dio)


Feljton POKOLj SRBA U JOŠANICI NA SVETOG NIKOLU 1992. 


Dan Online, crnogorske dnevne novine, Izdanje: 31-03-2007

 

Piše: Veselin LAZAREVIĆ
 
 
Na kraju ovih potresnih svjedočenja da napravimo rezime.

Po naređenju Zaima Imamovića, komandanta Prve drinske brigade, dan uoči Nikoljdana, 18.12.1992. godine, ispred škole u Sadbi, koja je pretvorena u kasarnu, izvršena je smotra oko 250 muslimanskih i ustaških bojovnika, radi napada na sela Jošanice kojih je preko tridesetak. Prema nekim saznanjima riječ je o pripadnicima Drugog bataljona Prve drinske brigade. Ovu formacijsku jedinicu sačinjavalo je pet borbenih grupa, kojima su komandovali Azem Merkez, Jasmin Haznadar, Bego Subašić, Mehmed Medo Hukara, Ervin Spahović Čvaka.

Smotru je izvršio Zaim Imamović i tom prilikom dao detaljne instrukcije o napadu na sela. Naglasivši da nijedan Srbin ne smije ostati živ, da se popale sva sela i prikupi i odnese sve što se mogne ponijeti, odnosno opljačkati.

Grupa kojom je komandovao Mehmed Hukara krenula je tog nikoljdanskog jutra prema Gradini, Gabelskoj kosi, Bavčićima, Ivljaku i Kapku. Pod Hukarinom komandom bilo je 400 muslimanskih vojnika, a vodič grupe bio je Sejo Pašović iz sela Gostičaja.

Nakon okupljanja na zborno mjesto, Kapku, ova grupa se spustila pored sela Crnetići sa namjerom da stigne do sela Hodžića. U sedam časova otpočela je napad na ovo selo. Borbe su neprestano trajale sve do 10.30 časova.

U prvom naletu muslimanskih bojovnika na selo Hodžiće ubijena su dva srpska borca-seoskih stražara, koje su kasnije mrtve izmasakrirali. U selu nijesu zatekli skoro nikoga, jer je većina stanovništva bila na slavi u susjednim selima. Ono što je ostalo na vrijeme se sklonilo u obližnji potok, što se i da vidjeti iz nekih svjedočenja koja smo naveli u prethodnim nastavcima. Tu ih je čekala zasjeda koju je organizovao Hukara. U zasjedi je, sa njim, bilo još oko petnaestak muslimanskih ratnika: Rasim Klanuh, Fehim Ferhatović, Salko Kurtović, Izet Kurtović, Nermin Đuzel, Zaid Uglješa, Mustafa Ćimno, Hasan Đuzel, Ethem Pozder, Sado Selimović, Esad Spirjan, Esan Mezbur, Asim Selimović, Arif Muratspahić, Abid Muratspahić.

Ova krvava grupa u potoku, na jednom mjestu, ubila je i masakrirala 30-ak Srba, žitelja ovog sela.

Prema svjedočenjima mještana sela koja obuhvataju Jošanicu, grupe muslimanskih bojovnika kojima su komandovali Rasim Karović, Azem Merkez i Bego Subašić zadržale su se na ovom području još dva-tri dana.

Seljani tvrde da je nikoljdanskim napadom na Jošanicu i krvavim pirom rukovodio Rusto Đedović, koji je, izgleda, tom prilikom i bio ranjen u nogu. Pored Zaima Imamovića, kao komandanti se pominju, po svjedočenju preživjelih očevidaca, i Abduselim Sijerčić - Pelam i neki Sejdić, komandant Višegradske brigade.

Kao počinioce i organizatore ovog stravičnog zločina nad Srbima iz jošaničkog kraja, po kazivanju preživjelih, označavaju se i muslimanski borci koji su, uglavnom, bili predratne komšije žrtava. Takav slučaj je i sa Rasimom Karovićem koji je prije rata u BiH bio strastveni lovac i izvanredno poznavao svaki detalj jošaničkog kraja.

Uz njegovo ime, očevici navode i imena sljedećih muslimanskih boraca, učesnika u krvavom pohodu na Jošanicu: Rasim Korjenić, Murat Hadžiahmetović, Salem Korjenić, Jusuf Juka Hadžiahmetović, Dževad Karović, Šaćir, Sejo i Ramiz Dedović, Sejo i Džafer Pašović, Muhamed Hadžimusić Hamdo, Ibro Korjenić, Dževad Pašović, Salko i Musa Husić. I svi su učestvovali u likvidaciji srpskih žena i djece pod komandom Mehmeda Hukare.

Takođe, svjedoci krvavog nikoljdanskog muslimanskog pira nad dojučerašnjim komšijama, Srbima, navode i imenuju i svoje komšije Muslimane, a koji su se posebno istakli u ovoj akciji. To su: Bego i Ferid Subašić, Nedžib i Dževad Dreca, Jasko Haznadar, Zisko Reko, Murad Pandža, Asim Jašarević, koji je i bio komandant "crnih labudova". Međutim, tu nije kraj, svjedoci navode i sljedeća imena muslimanskih bojovnika: Senad i Dževad Ćišija, Adem Crneta, Fadil Kuloglija, Emin Ćišija, Amir Crneta, Ahmet Pašalić, Ferid Jašarević, Izet Čaušević, Rasim Klinac...

Pri povratku prema selu, Mehmed Medo Hukara je jednom poginulom srpskom borcu odsjekao glavu. Fehim Ferhatović je drugom mrtvom srpskom borcu-stražaru sela, koji je, kako smo vidjeli u prethodnim nastavcima, ubijen iznad ceste, nožem izvadio oči, a nakon paljenja kuća, Mehmed Hukara je sa sobom poveo dvije Srpkinje i jedno trogodišnje dijete. Potom je naredio da se likvidiraju na licu mjesta.

Toliko o ovom užasnom zločinu. Vrijeme će otkriti još mnogo čega vezanog za ovaj krvavi Nikoljdan 1992. godine.