Thursday, Apr 17th

Last update07:37:00 PM GMT

Baština Vjerski objekti Džamija u Godijenu

Džamija u Godijenu

 

Na mjestu gdje se Slatinska rijeka uliva u Ćehotinu, 14 km uzvodno od Foče, na desnoj obali, sagrađena je ova džamija. Zidana je od kamena sa drvenom munarom. Ugledni Bošnjak, dobrotvor i vakif Mustafa-beg Šuvalija (ubijen u istom mjestu 1941 godine od strane četnika) sagradio je ovu džamiju u periodu 1929-1932 godine. Na kamenoj ploči 60 x 60 cm na dvanest elipsastih polja u šest redova arapskim pismom napisano je:
 
"Džamije zacijelo pripadaju Allahu. Stoga uz Allaha ne zazivajte nikog drugog. Ovu plemenitu džamiju i ovo uzvišeno mjesto sedžde podigli su Mustafa-beg Šuvalija i njegov pisar Fehim Muftić uz pomoć seljana, a Božijim određenjem. Neka im to Allah na najljepši način ukabuli i neka im je učini spasotvornom lađom i mjestom ugodnim na sudnjem danu". (Sa arapskog preveo prof. Rešid Hafizović).

Uz džamiju sa njene prednje strane 1990/91. godine dograđeni su abdesthana, gasulhana i mekteb za vjersku pouku.
 
Cmogorski i domaći četnici 1992. godine obiše vrata na džamiji i opljačkaše sve što se moglo ponijeti, zapališe je, te minama razoriše.
 
Lokalitet gdje je napravljena džamija zove se Kamen, a okolo je džamijski harem sa dosta mezareva. Sa epitafa se čita da je tu najviše pokopano rahmetlija porodice Klinac, a poviše džamije je manji mezaristan gdje su pokopani rahmetlije porodice Pašalić i Šuvalije. Put koji je u toku rata 1992.-1995. prokopan od strane četnika radi komuniciranja prema Višegradu i Pljevljima poklopio je i dio ovog mezaristana. Džamija u Godijenu, abdesthana, gasulhana i mekteb pretvoreni su u gomilu ruševina.