Saturday, Apr 19th

Last update07:37:00 PM GMT

Baština Vjerski objekti Hadži Mustafina (Pilavska) džamija

Hadži Mustafina (Pilavska) džamija

 

Spada u red džamija sa haremom, četvorovodnim krovom i drvenom munarom..

Locirana na Gornjem Polju, u istoimenoj mahali (hadži-Mustafinoj) - sjeverno od Hadži Osmanove Mahale, južno od Mahale Sultan Fatime. Poznatija je u zadnje vrijeme pod imenom Pilavska džamija, jer su tu mnogobrojne kuće stare fočanske porodice Pilava.

Sagrađena je od ćerpiča i drveta, a pokrivena ćeremidom.

O osnivaču mesdžida, Hadži Mustafi, te o vremenu postanka objekta još uvijek nema sigurnih ni preciznih podataka. Najstariji podatak koji govori o Hadži Mustafinoj mahali potiče iz 1600. godine, a sadržan je u Vakufskom obračunu u Gazi Husrevbegovoj biblioteci pod brojem 1282.

Unutrašnji prostor je dimenzija 7,65 x 9,65 m. Trijem je široine 3,90 m i nema zasebne konstrukcije, nego se oslanja na deset drvenih stubova kvadratnog presjeka.

Drvena munara se izdiže iz same mase objekta uprtog u krovnu konstrukciju, što je jedna od specifičnosti ove džamije.

Zahvaljujući angažmanu Islamske zajednice Foča, džematlija i brojne porodice Pilava, opravljena je i opremljena, a tada je i prilagođena za mekteb pa je počela raditi 1990. godine i kao mesdžid i kao mekteb.

Nalazila se pod zaštitom države.

Kao i sve druge fočanske džamije i ova je bila na udaru velikosrpskih zločinaca. Zapalili su je u mjesecu junu 1992. godine. Nema ni traga od džamije, a i harem je upropašten. Vidi se tu i tamo pokoji izvaljeni ili polomljeni nišan, a najviše je tu smeća.

Pokrenuta je peticija kod Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika za njenu zaštitu i obnovu.