Thursday, Apr 24th

Last update07:37:00 PM GMT

Baština Vjerski objekti Džamija u Slatini

Džamija u Slatini

 


Sagrađena je 1484. godine prema istraživanjima rahmetli Alije Pašalića. Prva džamija u Slatini bila je manja, sa drvenom munarom.
 
Četnici su je zapalili 1943. godine.
 
Mještani Slatine, oni koji su preživjeli i vratili se na svoja zgarišta 1945/46. godine, napraviše sebi nove kuće, pa izgradiše i novu, veću, zidanu od kamena, džamiju sa kamenom munarom.
 
Opremiše je i otvoriše 1962. godine.
 
Srpsko-cmogorski agresori sa domaćim nacionalistima opljačkaše džamiju, odnesoše ćilime i serdžade, a džamiju zapališe 1992. godine.