Sunday, Apr 20th

Last update07:37:00 PM GMT

Fočaci Žrtve Agresije na BiH Žrtve M.Z. Jeleč - Varoš Jeleč

Žrtve M.Z. Jeleč - Varoš Jeleč


Ubijeni
:

 

1. Bajrović (Alija) Esma, rođena 1952, radnica. Ubijena 13.juna 1992. u kući Osmana Bajrovića. Ukopana u groblju Paškovac.
2. Bibović Almasa, žena Jusufova, rođena 1904., domaćica. Ubijena 10. avgusta 1992. Sahranjena kilometar i po daleko od kuće na mjestu zvanom Sjenokoski potok. Sahranio je sin Salko Bibović. Tu je sahranjena i Bejta Kurtović. Ekshumirana.
3. Čorbo Fata, žena Smajova. Rođena 1909., domaćica. Ubijena prilikom povlačenja zbjega 1. oktobra 1992. na rijeci Bistrici. Nije sahranjena.
4. Dolan Fatima, žena Šerifova. Rođena 1918., domaćica. Početkom avgusta 1992. ubijena pred kućom Alije Zametice, a zatim e kuća zapaljena. Nije sahranjena. Ekshumirana.
5. Dolan (Bećir) Šerif, rođen 1899., zemljoradnik. Početkom avgusta 1992. ubijen pred kućom Alije Zametice. Nije sahranjen. Ekshumiran.
6. Džinić (Murat) Jusuf, rođen 1931. Ubijen pred kućom. Sahranjen je u bašti lijevo od kuće. Ekshumiran.
7. Džubur (Mujo) Kaduna, rođena 1910., domaćica. Koncem juna ubijena u selu. Sahranjena 27. juna 1992. na groblju Gradišta. Sahranio ju je Salko Bibović. Zajedno sa Kadunom sahranio je i Zejnila Suljevića, Fatimu Šundo, Mejru i Zadu Šljivo. Ekshumirana.
8. Džubur (Zulfo) Mujo, rođen 1900., penzioner. Sredinom maja ubijen u selu. Ukopao ga je pred kućom u bašti Salko Bibović. Ekshumiran.
9. Hadžić (Hamid) Edhem, rođen 1931., penzioner. Ubijen u vikendici Hamde Hadžića, pored  koje je i sahranjen. Ekshumiran.
10. Hadžić Fata, žena Edhemova. Rođena 1933., domaćica. Ubijena 4. maja 1992. u vikendici Hamde Hadžića, pored koje je i sahranjena. Ekshumirana.
11. Hadžić Hasna, žena Uzejrova. Rođena 1922., domaćica. Ubijena 4. maja 1992. pored vikendice Hamde Hadžića. Tu je i sahranjena. Ekshumirana.
12. Hadžić (Avdija) Ibro, rođen 1912., penzioner. Oko 15. septembra ubijen u kući, pa onda kuća zapaljena. Ekshumiran.
13. Hadžić (Edhem) Senida, rođena 1962. Ubijena u vikendici Hamde Hadžića, pored koje je i sahranjena. Ekshumirana.
14. Hadžić Šeća, žena Muhamedova. Rođena 1908., domaćica. Oko 15. septembra ubijena u kući, pa onda kuća zapaljena. Ekshumirana.
15. Krkalić Zula, žena Mehova. Rođena 1920. Došla kod sestre u posjetu u Jeleč. Bila je skoro slijepa i nepokretna. Ubijena 4. maja 1992. Nije sahranjena. Ekshumirana.
16. Kurtović (Arif) Ibrahim, rođen 1934., penzioner. Ubijen 4. maja 1992. negdje kod sela Govza. Nakon toga zatrpan šljunkom pored asfalta na putu prema Mladom Gaju. Ekshumiran.
17. Salčin Tifa, žena Mustafina. Rođena 1912., domaćica. Ubijena 10. avgusta u kući Šefke Berbera, pa onda kuća zapaljena. Nije sahranjena.
18. Sejdin (Ajet) Džemail, rođen 1905. Ubijen 4. maja 1992. u kući, nakon čega je kuća zapaljena. Ostaci izgorjelog tijela sahranjeni pored kuće Alije Suljevića i Alije Šalake.
19. Sejdin Habiba, žena Džemailova. Rođena 1908., domaćica. Ubijena u selu pored kuće. Tu je i sahranjena.
20. Srnja (Jusuf) Abid, rođen 1935., rudar. Ubijen 4. maja 1992. na mjestu Latin Pod. Žene su ga tu i sahranile pored potoka. Svjedoci tvrde da gaje ubio Pero Elez sa članovima svoje porodice. Ekshumiran.
21. Srnja( Jusuf) Asim, rođen 1944. Radnik.Ubile su ga snage ere Eleza 4. maja 1992. na mjestu zvanom Latin Pod, gdje je i sahranjen. Prema drugoj verziji sahranjen je pored kuće Zulfe Srnje. Ekshumiran.
22. Srnja Edin.
23. Srnja (Zulfo) Elvedin, rođen 1970., radnik. Ubile su ga snage Pere Eleza na mjestu zvanom Latin Pod (ili Latin Do), gdje je i sahranjen. Ekshumiran.
24. Srnja (Hakija) Enver, rođen 1940., radnik. Ubijen pored kuće Hamde Hadžića. Sahranjen pored vikendice Hamde Hadžića.
25. Srnja (Salih) Hadžira, rođena 1910., domaćica. Ubijena pored kuće Hamde Hadžića, gdje je i sahranjena. Ekshumirana.
26. Srnja (Šućro) Hakija, rođen 1955., radnik. Ubile su ga snage Pere Eleza 4. maja 1992. na mjestu zvanom Latin Pod, gdje je i sahranjen. Ekshumiran.
27. Srnja Jelena, žena Enverova. Rođena 1939., domaćica. Ubijena je 4. maja 1992. pored kuće Hamde Hadžića gdje je i sahranjena. Ekshumirana.
28. Srnja (Jusuf) Mustafa, rođen 1942., rudar. Ubio ga je Pero Flez sa članovima porodice 4. maja 1992. na mjestu zvanom Latin Pod. Tu je i sahranjen. Ekshumiran.
29. Srnja (Asim) Nedžad, rođen 1973., učenik. Ubile su ga snage Pere Eleza 4. maja 1992. na mjestu zvanom Latin Pod, gdje je i sahranjen. Ekshumiran.
30. Srnja (Jusuf) Omer, rođen 1936., rudar. Ubijen 4. maja 1992. na mjestu Latin Pod. Tu je i sahranjen. I ovaj zločin počinio je Pero Elez sa članovima svoje porodice. Ekshumiran.
31. Srnja (Jusuf) Zulfo, rođen 1938., radnik. Snage Pere Eleza ubile ga 4. maja 1992. na mjestu zvanom Latin Pod, gdje je i sahranjen. Ekshumiran.
32. Suljević (Alija) Abdulah Kigen, rođen 1968. Ubijen na rijeci Bistrici.
33. Šalaka (Bego) Avdo, rođen 1940., radnik. Od iscrpljenosti je umro u zbjegu u planini Husad. Ukopan je pod brdom Husad.
34. Šljivo (Ibro) Edhem, rođen 1924. Penzioner. Ubijen 4. maja 1992. na mjestu zvanom Latin Pod, gdje je i sahranjen. Ekshumiran.
35. Šljivo (Ibro) Ejub, rođen 1932., trgovac. Ubijen 4. maja 1992. kod kuće. Ispod kuće, do puta, zatrpan pijeskom.
36. Šljivo Zada, žena Atifova. Rođena 1928., domaćica. Ubijena 27. juna 1992. Sahranjena je u zajedničkoj grobnici na groblju Gradišta. Sahranili su je sin Kasim, Alija Šalaka i Murat Ćano. Ekshumirana.
37. Šundo Fatima, žena Salihova. Rođena 1912., domaćica. Ubijena u selu sredinom juna 1992. Sahranjena je 27. juna 1992. u zajedničkoj grobnici na groblju Gradišta. Sahranili su je sin Kasim, lija Šalaka i Murat Ćano. Ekshumirana.
38. Šundo Mejra, žena Alijina. Rođena 1913., domaćica. Ubijena sredinom juna 1992. u selu. Po jednoj verziji sahranjena je pored kuće, a po drugoj u zajedničkoj grobnici na groblju Gradišta. Ekshumirana.
39. Zametica Aiša, žena Husova. Rođena 1917., domaćica. Ubijena 4. maja 1992. u kući. Sahranjena u bašti ispod kuće. Ekshumirana.
40. Zametica Ekrem, rođen 1960. Ubijen u selu. Ekshumiran.
41. Zametica (Mujko) Osman, rođen 1937., penzioner. ubijen 4. maja 1992. Sahranjen u Lukama pored stare pilane pored Jusufa Đinića. Ekshumiran.
 
 
"Nestali":
 

1. Beširević (Murat) Meho, rođen 1962. Vodi se kao "nestao". Ima tvrdnji daje odveden u koncentracioni logor što nije potvrđeno.
2. Hadžić (Omer) Vahid, rođen 1949., radnik. Zarobljen u selu i vodi se kao "nestao".
3. Nikšić (Nazif) Džemal, rođen 1937., penzioner. Vodi se kao "nestao".
4. Srnja (Fehim) Fehim, rođen 1934., imam. Vodi se kao "nestao".
5. Šalaka (Avdo) Ekrem, rođen 1971., radnik. Vodi se kao "nestao".
6. Zametica (Osman) Ekrem, rođen 1969. Vodi se kao "nestao".
7. U
što (Hasan) Enes, rođen 1955., radnik. Radio u Trebinju. Vodi se kao "nestao".