Monday, Apr 21st

Last update07:37:00 PM GMT

Fočaci Žrtve Agresije na BiH Žrtve M.Z. Trnovače-Brod - Trnovače

Žrtve M.Z. Trnovače-Brod - Trnovače

 

 

Ubijeni:

 

 


1. Bečković Alema, žena Edhema. Rođena 1920. Bila je nepokretna. Ubijena u Trnovačama, u kući.
2. Bećković (Edhem) Dževad, rođen 1959., tehničar. Radio u TE Gacko. Ubijen 21. juna 1992. na drinskom mostu u Brodu. Za njegovu smrt kriv je već spominjani Vuković, zvani Ćusi, iz Broda koji ga je odveo od kuće. Tijelo mu je izbacila Drina na mjestu Gajevi kod Goražda, gdje je i zakopan.
3. Bećković (Meho) Edhem, rođen 1931., penzioner. Ubijen 21. juna 1992. na drinskom mostu u Brodu i bačen u Drinu. Za njegovu smrt je kriv izvjesni Vuković iz Broda, zvani Ćusi. Tijelo mu je kasnije izvađeno iz Drine u Gajevima kod Goražda. Tu je pored Drine i zakopan.
4. Bećković (Adem) Esad, rođen 1953., radnik. Ubijen 21. juna 1992. na drinskom mostu u Brodu. Za njegovu smrt je kriv Nebojša Janković, koji gaje odveo od kuće. Tijelo mu je izbacila Drina kod kuće Rašida Bašića u Goraždu. Tu je i zakopan.
5. Bećković (Hasan) Hamdija, rođen 1942., radnik. Ubijen na drinskom mostu u Brodu, 21. juna 1992. i bačen u Drinu. Za njegovu smrt kriv je Goran Pavlović, koji ga je odveo iz kuće.
6. Bećković (Hasan) Šerif, rođen 1938., vozač. Ubijen 21. juna 1992. na drinskom mostu u Brodu na Drini i bačen u Drinu.
7. Bećković Šerifa, žena Rašida. Rođena 1939., domaćica. Ubijena u Trnovačama, zajedno sa Alemom.
8. Čedić (Habib) Halim, rođen 1911., automehaničar. Ubijen na brodskom drinskom mostu 21. juna 1992. i bačen u Drinu.
9. Čedić (Šaban) Mujo, rođen 1955., vozač. Radio u Iverici ŠIP "Maglić". Ubijen 21. juna 1992. na brodskom drinskom mostu i bačen u Drinu.
10. Čedić (Halim) Šaban, rođen 1928., penzioner. Ubijen 21. juna 1992. na brodskom drinskom mostu i bačen u Drinu.
11. Džin (Salko) Esad, rođen 1941., radnik. Ubijen 21. juna 1992. na brodskom drinskom mostu i bačen u Drinu. Esada su od kuće odveli Nebojša Janković, Slobodan Pavlović, Milisav Pavlović i jedan Crnogorac. Tijelo mu je izvađeno iz Drine izpod kuće Rašida Bašića kod Goražda, gdje je i sahranjen.
12. Džin (Esad) Nedžad, rođen 1966., privatnik. Ubijen 21. juna 1992. na brodskom drinskom mostu i bačen u Drinu. Za njegovu smrt je kriv Ljubo Kovačević koji ga je odveo od kuće.
13. Džin (Salko) Nedžib, rođen 1934., radnik. Ubijen na brodskom drinskom mostu i bačen u Drinu. Za njegovu smrt kriv je Ljubo Kovačević koji ga je odveo iz kuće. Tijelo mu je kasnije izbacila Drina kod Goražda, gdje je i ukopan.
14. Džin (Sulejman) Salko, rođen 1949., radnik. Ubijen 21. juna 1992. na brodskom drinskom mostu i bačen u Drinu. Za njegovu smrt je kriv Nebojša Janković.
15. Lagarija (Mujo) Suljo, rođen 1946., radnik. Ubijen 21. juna 1992. na brodskom drinskom mostu i bačen u Drinu.
16. Mujanović Nermin, ubijen 21. juna 1992. na brodskom drinskom mostu i bačen u Drinu.