Thursday, Apr 17th

Last update07:37:00 PM GMT

Baština Vjerski objekti Hamza-begov mesdžid na Ortakolu

Hamza-begov mesdžid na Ortakolu

Prvi islamski vjerski objekt dao je u Foči sagraditi Hamza-beg, prvi namjesnik Hercegovačkog sandžaka u periodu od 1470 do 1474 godine. Bio je to mesdžid drvene konstrukcije, sagrađen krajem 15. st. (1470/71). Služio je svojoj namjeni do 1943, kada je prilikom bombardovanja Foče porušen.

 


 

Uz Hamza-begov mesdžid formirana je i prva muslimanska stambena četvrt-mahala, koja je nosila ime osnivača ovog mesdžida. U narodu je poznata i kao Ortakol. Prvi njeni stanovnici bili su pripadnici vojnog i upravnog sloja zajedno sa svojim porodicama.

 

 

Šeher FočaFoča 1901 godine

Foča 1930 godine