Saturday, Apr 19th

Last update07:37:00 PM GMT

Baština Nacionalni spomenici

Nacionalni spomenici

1 Zgrada opštinskog suda 945
2 Šehova džamija (Kadi Osman-efendijina) džamija u Foči 1212
3 Careva džamija (Sultan Bajezida Valije II.) u Foči 1667
4 Musluk (Atik Ali-pašina) džamija u Foči 1361
5 Nacionalni spomenici 2008 godine 1686
6 Nacionalni spomenici 2004 godine 1484