Thursday, Apr 24th

Last update07:37:00 PM GMT

Baština Nacionalni spomenici

Nacionalni spomenici

1 Zgrada opštinskog suda 948
2 Šehova džamija (Kadi Osman-efendijina) džamija u Foči 1214
3 Careva džamija (Sultan Bajezida Valije II.) u Foči 1671
4 Musluk (Atik Ali-pašina) džamija u Foči 1365
5 Nacionalni spomenici 2008 godine 1690
6 Nacionalni spomenici 2004 godine 1488