Wednesday, Apr 16th

Last update07:37:00 PM GMT

Fočaci Gazije

Gazije

Gazije - osobe koje su aktivno (oružano ili u funkciji snaga otpora)  učestvovale u odbrani protiv Agresije 1992-95 i pružale otpor agresorima, te na tom putu položile svoj život.

Štetno je i za žrtve genocida i za gazije ako se iste stavljaju pod isti spisak, jer to otvara mogućnosti za manipulacije koje su u službi snaga koje rade protiv naše Domovine i nas.

# Naslov Klikova
1 Vrpčić (Miralem) Esmir 462
2 Vejo (Avdo) Remzija 520
3 Ušto (Nezir) Nurko 404
4 Tahirbegović (Meho) Daver 403
5 Šorlija (Mustafa) Huso 338
6 Šehović (Zahid) Enver 373
7 Šahbaz (Alija) Adem 336
8 Suljević (Sulejman) Enver 371
9 Suljević (Alija) Alija 344
10 Smajkan (Hajro) Safet 331
11 Puriš (Asim) Adnan 383
12 Pekmez (Ago) Agan 302
13 Musić (Omer) Meho 301
14 Mujić (Zajko) Ševala 370
15 Mujezinović (Zajko) Vehbija 328
16 Mujakić (Ibrahim) Hajrudin 300
17 Muhović (Huso) Nedžad 307
18 Kušundžija (Derviš) Mehmed 287
19 Komar (Alija) Salko 369
20 Kavazić (Salko) Faruk 339
21 Kašmo (Mahmut) Ibrahim 321
22 Karup (Aziz) Dževad 365
23 Karadža (Juso) Suvad 291
24 Hukara (Bejdan) Haso 348
25 Hodžić (Mehmed) Fajko 361
26 Hajdarević (Ejub) Nasuf 355
27 Džano (Šaćir) Safet 365
28 Džanko (Abid) Rasim 316
29 Duraković (Meho) Mirsad 333
30 Dudo (Kasim) Hasib 302
31 Dudo (Kasim) Adil 310
32 Ćurović (Smajo) Izet 295
33 Ćemo (Hašim) Mehmed 298
34 Rasim (Ragib) Kumro 341
35 Čaušević (Salko) Safet 375
36 Čaušević (Rasim) Dervo 389
37 Buljubašić (Hamdija) Rasim 407
38 Begović (Muhamed) Velija 333
39 Prva udarna brigada – Foča 1105
40 Fočanska Viteška brigada Armije RBiH 4047
41 Munib Korjenić Mungos, gazija šehid i Zlatni ljiljan 3357
42 Gazije šehidi sa Šiljka, Hojte i Proskoka 2954
43 Rasim (Murat) Tuzlak 1182
44 Hadžiahmetović (Meho) Sulejman 1255
45 Sjećanje na Fočansku vitešku brigadu 3025
46 Daver (Meho) Tahirbegović 1371
47 Gazije sa Zebine Šume i Osanice 1534
48 Muradif (Bećir) Dedović - Murga 1996
49 Izet (Ibro) Šljivo 1435
50 Suljo (Osman) Kljuno 1258
51 Krajčin (Alija) Ibrahim 1383
52 Kurtović (Šerif) Esad 1349
53 Vejo (Zijad) Edin 1432
54 Sadiković (Šefket) Mirso 1241
55 Mehmedspahić (Meho) Himzo 1189
56 Baručija (Ahmet) Kasim 1271
57 Čaušević (Ibro) Zajko 1251
58 Hadžiahmetović (Hasan) Avdo 1210
59 Babić (Ramo) Sead 1338
60 Šorlija (Šaćir) Fadil 1152
61 Kunić (Džano) Rasim 1175
62 Hajdarević (Omer) Omer - Okica 1522
63 Bećković (Edhem) Nedžib 1225
64 Halilović (Halil) Hidajeta 1240
65 Džano (Halil) Asim 1221
66 Zorlija (Smail) Šefik 1076
67 Fako (Huso) Abid 1155
68 Nikšić (Muharem) Hamdija 1099
69 Rahman (Nurija) Kasim 1211
70 Dnevnik bosanskog vojnika 7589
71 Borovina (Aziz) Refik 1719
72 Mulavdić (Ragib) Sado 1364
73 Kubat (Nazif) Abdulah 1511
74 Kečo (Zejnil) Salem 1292
75 Bešović (Ejub) Ešref 1325
76 Šljivo (Edhem) Ibrahim 1332
77 Omer (Suljo) Komar 1329
78 Spomen obilježje na Kantonalnoj bolnici u Goraždu 1325
79 Spomen obilježje ispred zgrade BH Telekoma u Goraždu 1338
80 Spomen obilježje u Ilovači 1286
81 Spomen obilježje na Osanici 1240
82 Spomen obilježje - hair česma na Zebinoj Šumi 1522
83 Spomen obilježje u Ustikolini 1376
84 Spomen obilježje u Pazariću 1249
85 Spomen obilježje na Vratniku 1214
86 Spomen obilježje kod OŠ u Faletićima 1182
87 Spomen obilježje u Ulici Obala Kulina bana 37 1136
88 Spomen obilježje MZ Babića Bašća 1164
89 Spomen obilježje na zgradi OŠ "Edhem Mulabdić" 1059
90 Spomen obilježje u MZ Toka-Džeka 1193
91 Spomen obilježje na Mahmutovcu 1004
92 Spomen obilježje na zgradi OŠ "Safvet-beg Bašagić" 1087
93 Spomen obilježje na zgradi Srednje tekstilne škole 1058
94 Spomen obilježje na Sedreniku 1018
95 Spomen obilježje na Ciglanama 1051
96 Spomen obilježje kod Malezijske džamije na Breci 1029
97 Spomen obilježje ispred Fakulteta za sport i odgoj 1019
98 Spomen obilježje na zgradi MZ Pionirska Dolina 1004
99 Spomen obilježje u Ulici Dejzina Bikića na Šipu 1134
100 Spomen obilježje na Koševskom Brdu 1038

Stranica 1 od 2

  • «
  •  Početak 
  •  « 
  •  1 
  •  2 
  •  » 
  •  Kraj 
  • »