Wednesday, Apr 23rd

Last update07:37:00 PM GMT

Fočaci Gazije

Gazije

Gazije - osobe koje su aktivno (oružano ili u funkciji snaga otpora)  učestvovale u odbrani protiv Agresije 1992-95 i pružale otpor agresorima, te na tom putu položile svoj život.

Štetno je i za žrtve genocida i za gazije ako se iste stavljaju pod isti spisak, jer to otvara mogućnosti za manipulacije koje su u službi snaga koje rade protiv naše Domovine i nas.

# Naslov Klikova
1 Vrpčić (Miralem) Esmir 470
2 Vejo (Avdo) Remzija 524
3 Ušto (Nezir) Nurko 404
4 Tahirbegović (Meho) Daver 409
5 Šorlija (Mustafa) Huso 341
6 Šehović (Zahid) Enver 378
7 Šahbaz (Alija) Adem 338
8 Suljević (Sulejman) Enver 373
9 Suljević (Alija) Alija 350
10 Smajkan (Hajro) Safet 337
11 Puriš (Asim) Adnan 392
12 Pekmez (Ago) Agan 309
13 Musić (Omer) Meho 305
14 Mujić (Zajko) Ševala 373
15 Mujezinović (Zajko) Vehbija 334
16 Mujakić (Ibrahim) Hajrudin 305
17 Muhović (Huso) Nedžad 309
18 Kušundžija (Derviš) Mehmed 288
19 Komar (Alija) Salko 374
20 Kavazić (Salko) Faruk 343
21 Kašmo (Mahmut) Ibrahim 328
22 Karup (Aziz) Dževad 368
23 Karadža (Juso) Suvad 294
24 Hukara (Bejdan) Haso 351
25 Hodžić (Mehmed) Fajko 364
26 Hajdarević (Ejub) Nasuf 360
27 Džano (Šaćir) Safet 369
28 Džanko (Abid) Rasim 318
29 Duraković (Meho) Mirsad 336
30 Dudo (Kasim) Hasib 304
31 Dudo (Kasim) Adil 313
32 Ćurović (Smajo) Izet 297
33 Ćemo (Hašim) Mehmed 302
34 Rasim (Ragib) Kumro 342
35 Čaušević (Salko) Safet 376
36 Čaušević (Rasim) Dervo 397
37 Buljubašić (Hamdija) Rasim 414
38 Begović (Muhamed) Velija 339
39 Prva udarna brigada – Foča 1122
40 Fočanska Viteška brigada Armije RBiH 4059
41 Munib Korjenić Mungos, gazija šehid i Zlatni ljiljan 3368
42 Gazije šehidi sa Šiljka, Hojte i Proskoka 2958
43 Rasim (Murat) Tuzlak 1189
44 Hadžiahmetović (Meho) Sulejman 1262
45 Sjećanje na Fočansku vitešku brigadu 3030
46 Daver (Meho) Tahirbegović 1374
47 Gazije sa Zebine Šume i Osanice 1538
48 Muradif (Bećir) Dedović - Murga 2002
49 Izet (Ibro) Šljivo 1440
50 Suljo (Osman) Kljuno 1262
51 Krajčin (Alija) Ibrahim 1386
52 Kurtović (Šerif) Esad 1353
53 Vejo (Zijad) Edin 1436
54 Sadiković (Šefket) Mirso 1245
55 Mehmedspahić (Meho) Himzo 1194
56 Baručija (Ahmet) Kasim 1274
57 Čaušević (Ibro) Zajko 1255
58 Hadžiahmetović (Hasan) Avdo 1212
59 Babić (Ramo) Sead 1343
60 Šorlija (Šaćir) Fadil 1157
61 Kunić (Džano) Rasim 1178
62 Hajdarević (Omer) Omer - Okica 1526
63 Bećković (Edhem) Nedžib 1227
64 Halilović (Halil) Hidajeta 1245
65 Džano (Halil) Asim 1226
66 Zorlija (Smail) Šefik 1082
67 Fako (Huso) Abid 1156
68 Nikšić (Muharem) Hamdija 1103
69 Rahman (Nurija) Kasim 1215
70 Dnevnik bosanskog vojnika 7617
71 Borovina (Aziz) Refik 1721
72 Mulavdić (Ragib) Sado 1366
73 Kubat (Nazif) Abdulah 1515
74 Kečo (Zejnil) Salem 1296
75 Bešović (Ejub) Ešref 1329
76 Šljivo (Edhem) Ibrahim 1336
77 Omer (Suljo) Komar 1333
78 Spomen obilježje na Kantonalnoj bolnici u Goraždu 1330
79 Spomen obilježje ispred zgrade BH Telekoma u Goraždu 1343
80 Spomen obilježje u Ilovači 1289
81 Spomen obilježje na Osanici 1244
82 Spomen obilježje - hair česma na Zebinoj Šumi 1527
83 Spomen obilježje u Ustikolini 1382
84 Spomen obilježje u Pazariću 1250
85 Spomen obilježje na Vratniku 1220
86 Spomen obilježje kod OŠ u Faletićima 1185
87 Spomen obilježje u Ulici Obala Kulina bana 37 1142
88 Spomen obilježje MZ Babića Bašća 1168
89 Spomen obilježje na zgradi OŠ "Edhem Mulabdić" 1063
90 Spomen obilježje u MZ Toka-Džeka 1199
91 Spomen obilježje na Mahmutovcu 1008
92 Spomen obilježje na zgradi OŠ "Safvet-beg Bašagić" 1090
93 Spomen obilježje na zgradi Srednje tekstilne škole 1062
94 Spomen obilježje na Sedreniku 1020
95 Spomen obilježje na Ciglanama 1054
96 Spomen obilježje kod Malezijske džamije na Breci 1035
97 Spomen obilježje ispred Fakulteta za sport i odgoj 1022
98 Spomen obilježje na zgradi MZ Pionirska Dolina 1008
99 Spomen obilježje u Ulici Dejzina Bikića na Šipu 1138
100 Spomen obilježje na Koševskom Brdu 1040

Stranica 1 od 2

  • «
  •  Početak 
  •  « 
  •  1 
  •  2 
  •  » 
  •  Kraj 
  • »