Friday, Apr 18th

Last update07:37:00 PM GMT

Baština Predaje i legende

Predaje i legende

1 Priče iz Foče 1499
2 Herceg Šćepan i starac 1467
3 Herceg Šćepan i sin 2788
4 Turska opsada grada Sokola nad Šćepan Poljem 1847
5 Fatihovi klesari 1054
6 Svatovsko groblje 1598
7 Predaje o Herceg Stjepanu 984
8 Predaje iz Foče i o Foči 1278
9 Predaje o ćeliji u Rataju 1364
10 Predaje o Čengićima 1308
11 O prelasku turske vojske... O Aladža džamiji 1558
12 Šehitski grob na Filipovu polju 1091
13 Sultanov dolazak s vojskom na Drinu 1560