Thursday, Apr 24th

Last update07:37:00 PM GMT

Baština Predaje i legende

Predaje i legende

1 Priče iz Foče 1502
2 Herceg Šćepan i starac 1471
3 Herceg Šćepan i sin 2795
4 Turska opsada grada Sokola nad Šćepan Poljem 1854
5 Fatihovi klesari 1055
6 Svatovsko groblje 1602
7 Predaje o Herceg Stjepanu 986
8 Predaje iz Foče i o Foči 1281
9 Predaje o ćeliji u Rataju 1368
10 Predaje o Čengićima 1311
11 O prelasku turske vojske... O Aladža džamiji 1562
12 Šehitski grob na Filipovu polju 1094
13 Sultanov dolazak s vojskom na Drinu 1564